На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 69-74
Захворюваність у спорті високих досягнень. основи профілактики
Арустамян О.М.1, Ткачишин В.С.1, Кондратюк В.Є.1, Алексійчук О.Ю.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 613.2 : 613.73

АНОТАЦІЯ:
Поняття надмірної фізичної активності в спорті вищих досягнень передбачає наявність надмірного навантаження, яке істотно перевищує індивідуальні фізичні можливості людини. Основним патогенетичним ланкою розвитку захворювань у спортсменів є травми, перенапруження окремих органів і систем, втому. Професійний спорт є передумовою розвитку травматизму і різних захворювань. До груп ризику розвитку серцево-судинної патології, які працюють в умовах високих аеробних навантажень, в основному відносять спортсменів, які займаються бігом, лижним спортом, велоспортом, плаванням, веслуванням. Гімнасти, волейболісти, важкоатлети, метальники, футболісти, акробати страждають від перенапруги опорно-рухового апарату. Несприятливий прогноз виникнення захворювань пов'язаний також з прийомом заборонених в спорті фармакологічних засобів. Напрями заходів з профілактики захворювань і травматизму в спорті включають комплекс право-організаційних, методичних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних, лікувально-профілактичних та спортивно-педагогічних заходів. Загальні напрямки профілактичних заходів передбачають: первинну профілактику (на індивідуальному рівні) - медичне спостереження, захисні засоби, раціональне харчування, ефективна розминка і ін .; вторинну профілактику (на груповому рівні) - удосконалення правил, угоди, інформація, виховання; третинну профілактику - соціальне планування, законодавство, економічні вкладення.
Ефективність заходів залежить від ряду факторів з боку організації спортивних тренувань, змагань, а також здоров'я і функціональних можливостей самих спортсменів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Всесвітнє антидопінгове агентство. Всесвітній антидопінговий кодекс. Київ : Національний антидопінговий центр України, 2015. 109 с.
2. Кундієв Ю.І., Яворовський О.П., Шевченко А.М. та інш. Гігієна праці : підручник / за ред. акад. НАМН Кундієва Ю.І., проф. Яворовського О.П. Київ : Медицина, 2011. 904 с.
3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спорсменов в олимпийском спорте. Киев : Олимпийская литература, 1997. 583 с.
4. Сили Р.Р., Стивенсон Т.Д., Тейт Ф. Анатомия и физиология. Киев : Олимпийская литература, 2007. 662 с.
5. Шахлина Л.Я., Коган Б.Г., Терещенко Т.А., Тищенко В.П., Футорний С.М. Спортивная медицина. Учебник для студентов высших учебных заведений. Киев : Наукова думка, 2016. 452 с.
6. Шевцов С.М. Професійні захворювання у спорті та їх профілактика. Науковий вісник Академії безпеки та основ здоров’я: зб. наук. пр. К. : Компринт, 2018. Спец. вип. Нові тенденції в безпеці. Безпека спорту. С. 216-220.
7. Бринкач И.С. Проблема поясничного спондилоартроза у молодых атлетов. Спортивна медицина. 2010. №1-2. С.130-136.
8. Ганджа І.М., Коваленко В.М., Лисенко Г.І., Свінціцький А.С. Ревматологія : навч. посібник. К., 1996. 304 с.
9. Героева И.Б., Цыкунов М.Б. Консервативное лечение остеоартроза крупных суставов. Вестник травматологи и ортопедии. 1994. №3. С. 51-55.
10. Котешева И.А. Боль в спине и суставах: что делать? М. : РИПОЛ классик, 2007. 64 с.
11. Кундієв Ю., Нагорна А. Професійна захворюваність в Україні (Соціально-економічний та гігієнічний аспекти). Вісн. НАН України. 2003. № 3. С. 20-28.
12. Лебедева Р.Н., Никода В.В. Фармакотерапия острой боли. М. : Аир-арт, 1998. С. 44-75.
13. Платонов В.Н. Травматизм в спорте: проблеми и перспективы их решения. Спортивна медицина. 2006. №1. С. 54-77.
14. Гранько Н. Професійні захворювання виконавців спортивних бальних танців та шляхи їх попередження у старших підлітків. Витоки педагогічної майстерності. 2014. Вип. 14. С. 41-46.
15. Рубштейн Н. Психология танцевального спорта или что нужно знать, чтобы стать первым. М., 2002. 397 с. URL : https://www.e-reading.club/book.php?book=113049
16. Спортивные травмы. Клиническая практика предупреждения и лечения / под. общ. ред. Ренстрёма П.А.Ф.Х. Киев : Олимпийская литература, 2003. 470 c.
17. Челноков В.А. Инновационная модульная технология восстановительной двигательной активности при профилактике и лечении остеохондроза позвоночника у спортсменов высокой квалификации. Вестник спортивной науки. 2007. №1. С.41-45.
18. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта. К. : Олимпийская литература, 2004. 808 с.
19. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. М. : Известия, 2001. 334 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.