На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (104), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (104)   -   Вересень, 2022   -   Сторінки: 37-43
Наукове обгрунтування нормативів оздоровчої рухової активності для дітей молодшого шкільного віку
Гозак С.В.1, Єлізарова О.Т.1, Калиниченко І.О.2, Станкевич Т.В.1, Парац А.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ
2 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми

УДК: 613.95

РЕФЕРАТ:
Метою дослідження було визначення оптимальних обсягів фізичної активності у школярів молодшої вікової групи для покращання їх адаптаційних можливостей.
Методи й об’єкт дослідження: Вивчено рухову активність, соціальних, антропометричних та фізіологічних параметрів 297 учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Суми шляхом заповнення батьками щоденників протягом тижня та огляду педіатра (2016 р.). Визначено тривалість рухової активності помірної та високої інтенсивності (MVPA). Для оцінки адаптаційно-резервних можливостей (АРМ) було розраховано інтегральний показник, який враховує особливості фізичного розвитку, функціонування вегетативної та серцево-судинної систем дитини.
Для статистичного аналізу застосовано описову статистику, таблиці спряженості, дисперсійний, кореляційний аналіз та моделі лінійної регресії.
Результати: Встановлено, що частка дітей з незадовільним рівнем адаптаційно-резервних можливостей, характерних для молодшого шкільного віку становила близько 40,0 %. Виявлено тенденцію до зниження рівня АРМ у дітей з хронічними захворюваннями. Встановлено взаємозв’язок АРМ та тривалості спортивних занять (p<0,01). Сумарний показник занять фізичними навантаженнями помірної та високої інтенсивності для всієї когорти становив 215,2±16,6 хв/тиж для хлопчиків та 189,0±14,0 хв/тиж для дівчаток (p>0,2). Тижнева тривалість занять MVPA у дітей, які займаються організованим спортом у гуртках вища, ніж у тих, що займаються самостійно (р<0,001). Тривалість рухової активності помірно-інтенсивного типу для учнів молодшого шкільного віку для досягнення оптимального рівня адаптаційно-резервних можливостей становить для хлопчиків від 43 до 68 хв/добу з середнім значенням 55 хвилин; для дівчаток – від 37 до 61 хв/добу з середнім значенням 50 хвилин. Недотримання цього режиму може призвести до зниження адаптаційно-резервних можливостей, особливо у дітей з хронічними захворюваннями.
Висновки. Для підвищення адаптаційно-резервних можливостей дітей вікової групи 6-10 років рекомендується середня тривалість щоденної рухової активності помірно-інтенсивного типу (понад 3 МЕТ) для хлопчиків 55 хвилин, для дівчаток – 50 хвилин.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти молодшого шкільного віку, оздоровча рухова активність, адаптаційно-резервні можливості, здоров’я, рухова активність помірної та високої інтенсивності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Poitras V.J., Gray C.E., Borghese M.M., Carson V. et al. Systematic review of the relationships between objectively measured physical activity and health indicators in school-aged children and youth. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2016. Vol. 41. P. 197-240. DOI: https://doi.org/10.1139/apnm-2015-0663
2. Alves J.G.B., Alves G.V. Effects of physical activity on children's growth. J Pediatr (Rio J). 2019. Vol. 95. Suppl. 1. P. 72-78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.11.003
3. Lee I.M., Shiroma E.J., Lobelo F., Puska P., Blair S.N., Katzmarzyk P.T. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet. 2012. Vol. 380. P. 219-229. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(12)61031-9
4. Anderson E., Durstine J.L. Physical activity, exercise, and chronic diseases: A brief review. Sports Medicine and Health Science. Vol.1, Issue 1, December 2019, Pages 3-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smhs.2019.08.006
5. Гозак С., Єлізарова О., Антомонов М.Ю. та ін. Зв'язок рівня рухової активності дітей і підлітків з показниками здоров’я. Гігієна населених місць. Зб. наук. пр. 2021. Вип. № 71. С. 177-187. DOI: https://doi.org/10.32402/hygiene2021.71.177
6. Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т. та ін. Розумова працездатність, навчальне навантаження та спосіб життя сучасних школярів: гігієнічні аспекти : монографія / під ред. Н.С. Польки, С.В. Гозак. К. : Медінформ, 2018. 214 с.
7. Yelizarova O., Stankevych T., Parats A. et al. The effect of two lockdowns on physical activity of school-age children, Sports Medicine and Health Science (2022), DOI: https://doi.org/10.1016/j.smhs.2022.01.002
8. Loades M.E., Chatburn E., Higson-Sweeney N. et al. Rapid Systematic Review: The Impact of Social Isolation and Loneliness on the Mental Health of Children and Adolescents in the Context of COVID-19. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Nov;59(11):1218-1239.e3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2020.05.009
9. Lуpez-Bueno R., Lуpez-Sбnchez G.F., Casajъs J.A. et al. Potential health-related behaviors for pre-school and school-aged children during COVID-19 lockdown: A narrative review. Prev Med. 2021 Feb;143:106349. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106349
10. Hozak S., Yelizarova O., Stankevych T. et al. The association between school-age children duration and quality of sleep and their psycho-emotional status: a retrospective prospective study. Actual problems of modern medicine. 2021. Issue 8: 111-127. DOI: https://doi.org/10.26565/2617-409X-2021-8-13
11. Полька Н.С., Гозак С.В., Єлізарова О.Т. та ін. Скринінгова оцінка адаптаційно-резервних можливостей дітей шкільного віку : методичні рекомендації МР 10.13/101.13. К., 2013. 22 с.
12. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е издание. К. : Мединформ, 2018. 579
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.