На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 33-37
Mechanisms of radioprotective and radiocorrective effects of dietary phytoadditive of milk thistle fruits
Storchylo O.V.1
1 Odesa National Medical University

УДК: 57.02/57.042 : 612.332.72

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Механізми радіопротекторної та радіокоригуючої дії дієтичної фітодобавки – плодів розторопші плямистої

Метою роботи стало визначення механізмів радіопротекторної та радіокоригуючої дії in vivo дієтичної фітодобавки – мелених плодів розто- ропші плямистої – на системи гідролізу та транспорту вуглеводів різного ступеня полімер- ності у тонкій кишці нащадків опромінених самців щурів.

Матеріали та методи. Опромінення проводили одноразово на телегамма-установці «Агат-Р1», потужність дози – 120 рад/хв, поле – 20 x 20 , ВПД = 75 см, доза – 0,5 Гр, час експозиції – 32 с. Акумулюючий препарат слизової оболонки (АПС) виготовляли за методом О.М. Уголєва та співавторів. Інкубували АПС протягом 1 години за тем- ператури 37о С в оксигенованому середовищі. Як інкубаційне середовище використовували розчи- ни 10 ммоль/л глюкози або 5 ммоль/л мальтози, які виготовляли на розчині Рінгера рН = 7,4. Для емульгування до середовищ додавали по 3 краплі кролячої жовчі. Концентрацію глюкози визначали колориметрично на КФК-2МП, l = 625. Оцінювали активність транспорту вільної та М- глюкози в АПС нащадків опромінених самців за різних умов вживання розторопші батьками.

Результати. Дієтична добавка – мелені плоди розторопші плямистої – стимулює транспорт вільної та М-глюкози (в 1,6 рази відносно інтактних груп в обох випадках) у нащадків опроміне- них самців, які отримали розторопшу перед опроміненням, та інтактних самиць (радіопро- текторний ефект), у 2,7 та 2,8 рази відповідно – у нащадків опромінених натще самців через самиць, які споживали розторопшу протягом лактації (радіокоригуючий ефект).

Висновки. Дієтична фітодобавка мелені плоди розторопші плямистої справляє радіопротектор- ний і радіокоригуючий ефекти у нащадків першого покоління опромінених самців. Реалізація обох ефектів має гендерні особливості: радіопротекторний ефект реалізується через опромінених ситими самців, які отримали розторопшу перед опроміненням, та інтактних самиць, натомість радіокоригуючий ефект реалізується у нащадків опромінених натще самців через самиць, які вживали розторопшу протягом лактації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
опромінення, радіопротекція, радіокорекція, розторопша, механізми
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бурлакова Е. Б., Голощапов А. Н., Жижина Г. П. и др. Новые аспекты закономерностей действия низкоинтенсивного облучения в малых дозах. Радиационная биология. Радиоэкология. 1999. Т. 39. № 1. C. 26-34.
2. Либерман А.Н. Радиация и репродуктивное здоровье. Санкт-Петербург, 2003. 225 с.
3. Storchylo O. Phytopreparations in the correction of irradiation effects. RAD-2018 Sixth international conference on irradiation and applications in various fields of research. Metropol Lake Resort, Ohrid (Macedonia), 2018. P. 335.
4. Hou W., Gao W., Wang D., Liu Q., Zheng S., Wang Y. The Protecting Effect of Deoxyschisandrin and Schisandrin B on HaCaT Cells against UVB-Induced Damage. PLoS One. 2015. 10(5). e0127177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127177
5. Lee E.K., Kim J.M., Choi J., Jung K.J., Kim D.H., Chung S.W., Ha Y.M., Yu B.P., Chung H.Y . Modulation of NF-кB and FOXOs by baicalein attenuates the radiation-induced inflammatory process in mouse kidney. Free Radic Res. 2011. Vol. 45(5). P. 507-17. https://doi.org/10.3109/10715762.2011.555479
6. Степанова Л.І. Ліпідний склад апікальної мембрани ентероцитів тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.01. К., 2004. 20 с.
7. Saller R., Melzer J., Reichling J., Brignoli R., Meier R. An Updated Systematic Review of the Pharmacology of Silymarin. Forsch Komplementärmed. 2007. 14. P. 70-80. https://doi.org/10.1159/000100581
8. Сторчило О.В., Багірова О.А. Вплив рослинних екстрактів та їх фракцій на акумуляцію вуглеводів у кишкові препарати нащадків опромінених самців. Одеський медичний журнал. 2008. Т.106, № 2. С. 13 – 18.
9. Уголев А.М., Жигуре Д.Р., Нуркс Е.Е. Аккумулирующий препарат слизистой – новый метод исследования начальных этапов переноса веществ через кишечную стенку. Физиологический журнал СССР. 1970. Т. 56, № 11. С. 1638 – 1641.
10. Scott T.A., Melvin E.N. The determination of hexoses with antrone. Analyt. Chem. 1953. Vol. 25. P. 1656-1658. https://doi.org/10.1021/ac60083a023
11. Storchylo O.V. Radio protective effect of food in the assimilation of carbohydrate substrates by two generations of posterity from the irradiation exposed male rats. Fiziol Zh. 2015. 1(61). P. 78-82. https://doi.org/10.15407/fz61.01.078
12. Storchylo O.V. Pharmacological Correction of the Results of Irradiation of the Parents for the Assimilation of Carbohydrates in the Small Intestine of Two Generations of their Offspring by the Help of Milk Thistle Fruits. Clin. Pract. 2016. Vol. 13(2). P. 27-31. https://doi.org/10.4172/clinical-practice.100090
13. Сторчило О.В. Гендерні ефекти закріплення порушень функціональної активності тонкої кишки нащадків опромінених самців щурів та їх фармакокорекція. Вісник Одеського національного університету. 2010. Т.15, вип. 17. Біологія. С. 112 – 120.
14. Юрьев К.Л. Силимарин: эффекты и механизмы действия, клиническая эффективность и безопасность. Часть III. Новые эффекты и области применения.Текущие клинические испытания. Український медичний часопис. 2011. №2 (82). III-IV.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.