На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 35-38
Risk approach to sanitary-andepidemiological assessment of the location of modern filling stations
Могильний С.М.1, Махнюк В.М.1, Черниченко І.О.1, Литвиченко О.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614 : 711.553 :625.748.54

РЕФЕРАТ:
The aim of the work was to determine indicators of the risk to public health from chemical pollution of the environment caused by emissions from filling stations of various capacities, with regard to the territorial characteristics of residential areas.

Materials and methods. The methods of sanitary-and-hygienic examination of existing facilities, sanitary-and-epidemiological expertise of projects of sanitary protection zones of filling stations of various capacities, the methods of the risk assessment were used.

Conclusions. The results show that the sanitary classification of enterprises and manufacturing requires revision and rationing of differentiated sanitary protection zones (minimum and maximum) for filling stations, taking into account their capacity, implementation of effective environmental protection measures, and applying of risk approach to sanitary-and-epidemiological assessment of filling stations.

The necessity of introducing of equipment to contain carcinogenic fumes when refueling vehicles at existing and projected filling stations is proven. This will reduce the air pollution of the filling station’ working area and the environment of the adjacent residential area.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
filling station, sanitary-and- epidemiological assessment, risk assessment, environment contamination
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М. Cучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (нормативно-правове регулювання) : монографія. К. : Медінформ, 2014. 174 с.
2. Махнюк В.М., Могиль- ный С.Н., Антомонов М.Ю. Гигиенические вопросы пере- смотра нормативной санитарно-защитной зоны для автозаправочных станций. Здоровье и окружающая середа : сб. науч. тр. / М-во здравоохр. Респ.Беларусь ; Науч.-практ. центр гигиены. Минск, 2015. Т. 1, вып. 25. С. 66-69.
3. Могильний С.М., Махнюк В.М., Литвиченко О.М. Гігієнічні вимоги до розміщення сучасних автомобільних заправних станцій в умовах сельбищної території крупних міст. Збірник матеріалів наук.-пр. конф. «Довкілля і здо- ров’я», присвяченої 30-річчю Чор- нобильської катастрофи. Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. 172 с.
4. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря : метод. рек. МР 2.2.12–142–2007/ МОЗ. Київ : МОЗ України, 2007 : 28 с.
5. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів: ДСП № 173-96. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протие- підемічних питань. К., 1996. Т. 5 (ч. 1). С. 8-93.
6. Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини: Гігієнічний норматив ГН 1.1.2.123–2006. Київ : МОЗ України, 2006. 17 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.