На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 69-74
Керування професійним ризиком шляхом «захисту часом» для працівників гірничо-металургійної галузі України
Орєхова О.В.1
1 Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг

УДК: 613.62+658.331] 622+669

РЕФЕРАТ:
Мета: на підставі гігієнічної оцінки умов праці розрахувати «безпечні» терміни роботи для працівників гірничо-металургійної галузі.

Матеріали та методи. В ході досліджень були використані гігієнічні, епідеміологічні та математико-статистичні методи.
Розрахунки «безпечних» термінів роботи проводилися згідно затвердженої методики з розрахунком «доза-ефектною» залежності. Для факторів, що не мають чіткого зв'язку «доза-ефект», оцінку проводили за часом скорочення тривалості життя (збиток здоров'ю (ЗЗ) у вигляді зменшення тривалості життя на кількість діб за рік в залежності від ступеня шкідливості за загальною оцінкою умов праці.

Результати. Професійний ризик для здоров'я працюючих в гірничо-металургійній галузі обумовлений комплексним впливом шкідливих виробничих факторів, що перевищують гранично допустимі нормативи від 40,4% за рівнем шуму до 14% за показниками вібрації на робочих місцях, що відносяться до 3 класу 2 і 3 ступеня шкідливості. «Безпечні» терміни роботи при підземного видобутку залізної руди коливаються від 1,25-5 років при роботі в умовах пилу до 1,5 міс. при впливі шуму. Прихований шкоди здоров'ю становить до 50,0 днів на рік за рахунок тяжкості і напруженості праці в підземних умовах. «Безпечні» терміни роботи при відкритому видобутку залізної руди становлять від 12,6 років-5 днів при впливі шуму і під впливом пилу 2,5-1,25 року. Для основних технологічних процесів металургійного виробництва найбільший прихований збиток здоров'ю внаслідок шкідливих умов праці коливається від 8,75 до 50,0 діб на рік. «Безпечні» терміни роботи в умовах пилу коливаються від 1,25 до 5 років, в умовах шуму - 40-1,3 року, в умовах нагріваючого мікроклімату - від 17 до 3,4 років в залежності від параметрів і ступеня шкідливості мікроклімату. Проведені дослідження доводять необхідність вдосконалення санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на робочих місцях для поліпшення умов праці і зниження рівнів шкідливих виробничих факторів. Впровадження нової системи управління професійним ризиком, однією зі складових якої є «захист часом», або «безпечні» терміни роботи у шкідливих умовах шляхом обмеження часу дії шкідливих виробничих факторів, може стати ефективним заходом зниження рівня професійних захворювань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
професійний ризик, «захист часом», «безпечні» терміни роботи, гірничо-металургійний комплекс
ЛІТЕРАТУРА:
1. Изучение профессионального риска здоровью – актуальная проблема медицины труда / Ю.И. Кундиев, В.И. Чернюк, П.Н. Витте и др. // Журн. АМН України. – 2001. – Т. 7, № 3. – С. 550-559.
2. Вертеленко М.В. Методичні підходи до оцінки ризику впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників на професійне здоров’я / М.В. Вертеленко // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. – № 2 (10). – С. 72–77.
3. Профессиональный риск для здоровья работников: руководство / под ред. Н.Ф. Измерова, Э.И. Денисова. – М. : Тровант, 2003. – 448 с.
4. Кундієв Ю.І. Професійне здоров’я в Україні і його роль у збереженні трудового потенціалу / Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, В.І. Чернюк // Український журнал з проблем медицини праці. – 2007. – № 4 (12). - С. 10 – 17.
5. Чернюк В.І. Оцінка ризиків здоров’ю та управління ними як проблема медицини праці / В.І. Чернюк, П.М. Вітте // Український журнал з проблем медицини праці. – 2005. – № 1. – С. 47–53.
6. Мельцер А.В. Гигиеническое обоснование комбинированных моделей оценки профессионального риска / А.В. Мельцер, А.В. Киселев // Медицина труда и промышленная экология. – 2009. – № 4. – С. 1–5.
7. Измеров Н.Ф. Оценка профессионального риска и управление им – основа профилактики в медицине труда / Н.Ф. Измеров // Гигиена и санитария. – 2006. – № 5. – С. 14–16.
8. Региональная «система медицины труда» – эффективная модель оценки и управления профессиональными рисками / С.В. Кузин, В.Б. Гурвич, В.Г. Климин и др. // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. – № 2. – С. 1–4.
9. Онищенко Г.Г. Оценка риска влияния факторов окружающей среды на здоровье в системе социально-гигиенического мониторинга / Г.Г. Онищенко // Гигиена и санитария. – 2002. – № 6. – С. 3–7.
10. Федина И.Н. Оценка риска формирования патологии органов дыхания у промышленных рабочих / И.Н. Федина, И.А. Журихина, А.В. Гаврилов // Гигиена и санитария. – 2010. – № 1. – С. 67–68.
11. Методология оценки профессионального риска в медицине труда / Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов, Н.Н. Молодкина и др. // Медицина труда и промышленная экология. – 2001. – № 12. – С. 1–7.
12. Измеров Н.Ф. Профессиональный риск : справочник / Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов. – М. : Социздат, 2001. – 656 с.
13. Анализ основных показателей работы отечественной системы обязательного социального страхования профессиональных рисков / И.Г. Барановский, О.В. Измайлова, В.В. Субботин, В.В. Ткачев // Медицина труда и промышленная экология. – 2003. – № 9. – С. 1–8.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.