На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 29-32
Проблеми використання харчових добавок у продуктах дитячого харчування
Івахно О.П.1, Козярін І.П.1
1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

УДК: 613.22 (.002.35)

РЕФЕРАТ:
В роботі наведені дані про використання харчових добавок в раціонах харчування дітей молодшого віку, їх класифікація, вплив на організм, заходи щодо попередження негативного впливу.
Мета роботи: аналіз даних наукових досліджень з використання харчових добавок в раціонах харчування дітей молодшого віку.
Матеріали і методи: проаналізовано дані наукових досліджень з використання харчових добавок в харчуванні дітей раннього віку.
Результати. Харчові добавки широко використовуються у всьому світі, але кількість дозволених для виготовлення спеціальних продуктів харчування для дітей значно обмежена, особливо це відноситься до барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів і замінників цукру.
Висновки. В Україні до цього часу не створено ефективного і дієвого контролю за випуском і використанням харчових добавок, особливо при виготовленні продуктів дитячого харчування. Окремі перевірки не дозволяють повністю гарантувати виконання затверджених стандартів виробниками і повне виключення ситуацій, при яких вони можуть використовувати заборонені до застосування харчові добавки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти, дитяче харчування, харчові добавки, спеціальні продукти харчування
ЛІТЕРАТУРА:
1. Адамчук Т.В. Підсолоджувачі та принципи їх регламентування. Проблеми харчування. 2003. № 1. С. 68 – 70.
2. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. 2 – е изд. переработанное и дополненное. М. : ДеЛи Принт, 2001. 436 с.
3. Волошин О.І., Сплавський О.І. Основи оздоровчого харчування. Чернівці : Букрек, 2006. 304 с.
4. Гігієна харчування: Практичне керівництво / за ред. Ванханена В.Д. і Ципріяна В.І. Донецьк : Донеччина, 2005. 552 с.
5. Гігієна харчування з основами нутриціології : підручник у 2-х кн. / за ред. проф. В.І. Ципріяна. К. : Медицина, 2007. Кн. 2. С. 227 – 250.
6. Гребняк М.П. Профілактична медицина дітей та підлітків. Дніпропетровськ : Пороги, 2013. 388 с.
7. Європейські вимоги до харчових добавок. Довідник. Львів : Леонорм, 1997. 126 с.
8. Кобзар А.Я., Корзун В.Н., Карандєєва Н.І., Дзюба Є.О. Харчові добавки: віддалена загроза. Довкілля та здоров’я. 2013. № 1. С. 70 – 74.
9. Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії : Наказ МОЗ України № 1073 від 03.09.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17
10. Нэйра П. Рациональное питание. Харків, 2005. 382 с.
11. Руководство по детскому питанию / под ред. В.А. Тутельяна. М. : Медицинское информационное агентство, 2004. 662 с.
12. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування. Київ : Здоров’я, 2000. 335 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.