На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (90), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 61-68
Problem aspects of the state standardization of modern dwelling-houses with the flats of «SMART» type: state in Ukraine and foreign experience
Makhniuk V.M.1, Melnychenko S.O.1, Kostyliova V.A.2, Orlovska I.H.3
1 State Institution «O.M.Marzieiev Institute for Public Health, National Academy of Medical Sciences of Ukraine»
2 Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine
3 Ukraine Open International University of Human Development

УДК: 613.5 : 728.222 : 351.778.5

РЕФЕРАТ:
Objective: We carried out a hygienic assessment of the design of the blocks of flats with one-room flats for one person's residence on a compliance with the domestic and foreign norms of sanitary and town-planning legislation.
Methods: In the work, we applied theoretical and analytical methods and method of sanitary-and-epidemiological examination of construction designs.
Results: The current sanitary and town-planning legislation of Ukraine and foreign experience, concerning the construction of modern dwelling-houses with one-room flat of «smart» type for the residence of one person, were analyzed in the course of research.
There is no practice and relevant regulatory documents for a design of one-room flats of a small area for one person's residence in Ukraine.
According to the results of research, hygienic recommendations were developed to ensure optimum living conditions, including: a compliance with the domestic hygienic standards: the duration of insolation and natural light; the allowable concentrations of the chemicals in the air; the allowable levels of temperature, humidity, air ionization, noise, vibration, ionizing, and non-ionizing radiation; the content of radon, aerosol, including aerosols of biological origin, in the indoor air; the allowable levels of the bacterial pollution of air and surfaces; ensuring the compliance with the regulatory parameters of microclimate and air quality in the living room by the delimitation of the kitchen area from the living area with a kitchen-niches device with a mechanical plenum-exhaust ventilation and only with electric stoves; ensuring the volume of living space at the level of domestic standards - 75 m3, while the height of the room should be at least 2.75 m; the provision of a necessary set of the rooms with an area of the living room - 18 m2, the corridor - 3.9 m2, the bathroom - 3.4 m2, the balcony / loggia - 4.5 m2 to increase the level of comfort.
Conclusions: According to the results of scientific research, a sanitary-and-epidemiological component was developed for a design of «smart» flat, and a possibility for the standardization (normalization) of the area of one-room flats for the residence of one person was preliminary substantiated.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
construction designs, modern residential buildings, flat of «smart» type, national and foreign state standards, sanitary-and-epidemiological living conditions.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А. М., Полька Н. С., Махнюк В. М., Савіна Р. В., Могильний С. М. Гігієна планування та забудови населених місць на варті громадського здоров’я. К. : Медінформ, 2017. 272 с.
2. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям : СанПиН 2.1.2.1002-00. Режим доступу: http://snipov.net/c_4655_snip_101312.html
3. Строительные нормы и правила. Дома жилые одноквартирные : СНиП 31-02-2001. Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200008165
4. Дома жилые одноквартирные и блокированные : ТКП 45-3.02-230-230-2010. Режим доступу: http://warmhome.by/docs/TKP-3.02-230-2010.pdf
5. Строительные нормы и правила. Дома жилые одноквартирные. СНиП РК 3.02-27-2004. Режим доступу: http://all-docs.ru/index.php?page=20&vi1=24190
7. Uchwała Nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowania dla budownictwa mieszkaniowego. Normatyw projektowania mieszkań i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach. Monitor Polski. № 81. т. 422. S. 685-689. URL : https://www.prawo.pl/akty/m-p-1959-81-422,16812897.html
8. Містобудування і забудова міських і сільських поселень : ДБН 360-92**. К. : Держбуд України, 2002. 110 с.
9. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Будинки одноквартирні : ДБН В.2.2-Х-20ХХ. Режим доступу: https://dnaop.com/html/32599/doc-ДБН_В.2.2-Х-20ХХ
10. Житловий кодекс України. Режим доступу: http://www.ax.ua/uk/node/1197
11. Національний стандарт України. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва : ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. К. : Мінрегіон України, 2013. 26 с.
12. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення : ДБН В.2.2-18:2007. Режим доступу: https://dnaop.com/html/34190/doc-ДБН_В.2.2-18_2007.
13. Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення : ДБН В.2.2-15-2005. К. : Держбуд України, 2006. 36 с.
14. Державні санітарні правила. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів : ДСП 173-96 . К.: МОЗ України, 1996. 88 c.
15. Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція і кондиціювання : ДБН В.2.5-67:2013. К. : МОЗ України, 2013. 167 с.
16. Державні санітарні норми та правила. Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги : ДСанПіН 8.2.1-181-2012. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13
17. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань : ДСанПіН 239-96. К. : МОЗ України, 1996. 28 с.
18. Cистема норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні : ДБН В.1.4-1.01-97. К. : Держбуд України, 1997. 16 с.
19. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва : ДБН В.1.4-2.01-97. К. : Держбуд України, 1997. 18 с.
20. Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць : ДСанПіН 145-2012. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.