На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 21-26
Порівняльні аспекти окремих показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Москвяк Н.В.1
1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

УДК: 616 – 071. 3 – 053.51

РЕФЕРАТ:
Фізичний розвиток (ФР) є одним з провідних критеріїв здоров’я, що обумовлює необхідність проведення популяційного моніторингу процесів росту та формування організму дітей.

Мета дослідження передбачала визначення окремих морфологіччних показників школярів 8-річного віку м. Львова, а також встановлення розбіжностей між ними та антропометричними параметрами дитячої популяції міських агломерацій на території інших клімато-географічних зон України та сусідніх європейських держав.

Матеріали та методи. Дослідженям було охоплено 459 детей, з них 236 хлопчиків та 223 дівчинки. Гармонічність ФР оцінювали за значенням індекса маси тіла (ІМТ, індекс Кетле, біомас-індекс) як відношення масси тіла (кг) до росту (м), піднесеного до квадрату. Для вивчення соматотипу застосовано розрахунок індекса пропорціональності між обводом грудної клітки та довжиною тіла по М. В. Чорноруцькому.

Результати. Серед обстежених міських школярів 8-и років домінує контингент осіб з середнім ростом, третина дітей мала довжину тіла більшу або меншу за вказаний діапазон. Середні значення ІМТ дітей знаходяться в діапазоні норми і становлять 16,52 ± 0,42 кг / м ² та 15,85 ± 0,38 кг / м² серед хлопчиків та дівчаток відповідно. Більша частина школярів 8-и років (54,5%) мають нормостенічний тип конституції у відповідності з індексом пропорціональності між обводом грудної клітки та довжиною тіла. Порівняння показників масси тіла та росту львівських школярів 8-ирічного віку з аналогічними параметрами їх однолітків в інших країнах (Польща, Білорусь) вказує на відсутність достовірних розбіжностей. Встановлені закономірності свідчать про збільшення антропометричних параметрів дітей у південних та західних областях у порівнянні з аналогічними показниками їходнолітків, які проживають на півночі, сході та в центрі України.

Висновки. Слід розробити нормативні показники антропометричних параметрів дітей згідно з розподілом адміністративних одиниць у відповідності до клімато-географічними зонами та з урахуванням активних міграційних процесів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
молодші школярі, фізичний розвиток, ріст, маса тіла, обвід грудної клітки
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.