На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 11-18
Homocysteine, pituitary and thyroid hormones in children with different physical growth levels after forest fires in the Chernobyl exclusion zone
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.2
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров'я», Іванків
2 Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Гомоцистеїн, гормони гіпофіза та щитовидної залози у дітей з різним рівнем фізичного розвитку після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Мета дослідження: порівняльна оцінка рівня гомоцистеїну, гормонів гіпофіза і щитовидної залози в крові у дітей з різним рівнем фізичного розвитку до і після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) в 2015 році.

Методи дослідження. Імунохімічний, інструментальний, математико-статистичний.

Результати. Аналіз динаміки показників проведено у 336 підлітків Поліського та Іванківського районів Київської області. Виявлено зв'язок між гомоцистеїном (Нсу), гормонами гіпофізарно-тиреоїдної осі і фізичним розвитком дітей. У підлітків Іванківського району встановлено достовірно більш високий рівень Нсу у порівнянні з дітьми з Поліського району. Основною причиною підвищення Нсу в крові підлітків слід вважати лісові пожежі навесні та влітку 2015 року в ЧЗВ. Підвищений рівень Т3 в периферичних тканинах, індукований Нсy і ТТГ, сприяв зменшенню значень індексу фізичного розвитку. У групі дітей дисгармонійного високого фізичного розвитку реєструвалося недостатнє утворення Т3 в периферичних тканинах, у зв'язку зі зниженням інтенсивності процесу дейодування Т4.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гомоцистеїн, гормони гіпофіза і щитовидної залози, фізичний розвиток, підлітки, лісові пожежі, Чорнобильська зона відчуження.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Bandazhevskyi Yu.I., Dubova N.F. Сomparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl Nuclear Power plant accident. Environment&Health. 2017. № 4. С. 27-30. DOI : https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.027
2. McCully K.S. Homocysteine and the pathogenesis of atherosclerosis. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2015. Vol. 8(2). P. 211-219. DOI : https://doi.org/10.1586/17512433.2015.1010516
3. Keshteli A., Baracos V., Madsen K. Hyperhomocysteinemia as a potential contributor of colorectal cancer development in inflammatory bowel diseases: A review. World J Gastroenterol. 2015. Vol. 21(4). P.1081–1090. DOI : https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i4.1081
4. Кашпаров В.А., Миронюк В.В., Журба М.А. и др. Радиологические последствия пожара в Чернобыльской зоне отчуждения в апреле 2015 года. Радиационная биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. № 5. С. 512-527.
5. Labunska I., Levchuk S., Kashparov V. et al. Current radiological situation in areas of Ukraine contaminated by the Chornobyl accident: Part 2. Strontium-90 transfer to culinary grains and forest woods from soils of Ivankiv district. Environment International. 2021. Vol. 146. 106282. DOI : https://doi. org/10.1016/j.envint.2020.106282
6. Загальнодозиметрична паспортизація та результати ЛВЛ-моніторингу в населених пунктах України, які зазнали радіоактивного забруднення після Чорнобильської катастрофи. Дані за 2011 р. ЗБІРКА 14. К. : МОЗ України, 2012. 99 с.
7. Стандарти для оцінки фізичного розвитку школярів (випуск 3) / під ред. акад. АМНУ Сердюка А.М. Київ : Казка, 2010. 60 с.
8. Баранов А.А., Кучма В.Р., Ямпольская Ю.А. и др. Методы исследования физического развития детей и подростков в популяционном мониторинге : руководство для врачей / под ред. акад. РАМН А.А. Баранова и проф. В.Р. Кучмы. М., 1999. 226 с.
9. Івахно О.П., Козярін І.П., Нємцева Ю.В. Методи оцінки фізичного розвитку і здоров’я дитячого населення : Навчальний посібник. Київ, 2012. 129 с.
10. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Physical growth of children in the presence of 137Cs incorporation 30 years after the Chernobyl nuclear power plant accident. Collection of Scientific and Practical Articles «Chernobyl: Ecology and Health»: Under general editorship of Prof. Yu.I. Bandazhevsky.- Issue 9. Ivankov : PI Coordination and Analytical Center «Ecology and health» ; Dnipro: Seredniak Т.К., 2019. P. 29-41.
11. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты / под ред. проф. А.И. Кубарко и проф. S. Yamashita. Минск - Нагасаки, 1998. 368 с.
12. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. The role of folate metabolism genome in the formation of triiodothyronine in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. Фактори експериментальної еволюції організмів : зб. наук. пр. / Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. К., 2019. Т. 24. C. 197-201. https://doi.org/10.7124/FEEO.v24.1101
13. Bandazhevskyi Yu.I., Dubova N.F. Comparative assessment of blood levels of homocysteine, hormones and minerals in children with different levels of physical growth living near the Chornobyl exclusion zone. Environment&Health. 2021. № 2(99). P. 28-35. DOI: https://doi.org/10.32402/dovkil2021.02.028
14. Бандажевский Ю.И., Дубовая Н.Ф. Лабораторный скрининг в диагностике состояний щитовидной железы у детей из радиоактивно загрязненных районов спустя 30 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Збірник наук. праць співроб. НМАПО імені П.Л. Шупика. 2016. Вип. 26. С. 494-499.
15. Park S.K., O’Neill M.S., Vokonas P.S. et al. Traffic-related particles are associated with elevated homocysteine. The VA Normative Aging Study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2008. Vol. 178. P. 283–289. DOI: https://doi.org/10.1164/rccm.200708-1286OC
16. Sheybak V.M., Lelevich V.V., Bandazhevsky Yu.I. Amino acides of blood plasma and tissues of animals after of cesium and strontium radionuclides. Clinical and experimental aspects of the effect of incorporated radionuclides upon the organism. Yu.I. Bandazhevsky, V.V. Lelevic (eds.). Gomel, Belaruss, 1995. P. 83-106.
17. Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Forest fires in the Chernobyl exclusion zone and children’s health. Ivankov : PI Coordination and Analytical Center «Ecology and Health». Kyiv : Aliant LLC, 2021. 44 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.