На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 41-46
Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки
Гущук І.В.1, Брезецька О.І.2, Гущук В.І.2, Драб Р.Р.2
1 НДЦ «Екологія людини та охорона громадського здоров’я» Національного університету «Острозька академія»
2 ДУ “Рівненський обласний лабораторний центр” МОЗ України

АНОТАЦІЯ:
В роботі наведені дані про якість питної води з децентралізованого джерел водопостачання Рівненській області, єдиною з областей України, де водозабезпечення населення питною водою здійснюється з підземних водоносних горизонтів. Матеріали зібрані та проаналізовані за період з 2004-2015 рр. на соотвествие питної води санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками в розрізі районов.Целью роботи є оцінка еколого-гігієнічного стану якості питної води з істочніковдецентралізованного водопостачання Рівненській області протягом 2004 - 2015 годов.Матеріали і методи. В роботі використовувалися дані лабораторних досліджень за санітарно-хімічними, мікробіологічними, паразитологічні та радіологічними показниками. Систематизація, обробка та аналіз матеріалів досліджень здійснювалися за допомогою описового, динамічного і порівняльних методов.Результати досліджень. Встановлено, що в області з 2004 по 2015 рр. Кількість джерел децентралізованого водопостачання зменшилася на 197 одиниць, в тому числі - колодязів з 1347 до 1147 (-200), каптажів з 10 до 8 (-2) і артезіанських колодязів з 2 до 7 (+ 5). Зменшення в основному відбулося за сет припинення експлуатації колодязів громадського пользованія.Среднеобластной показник невідповідності питної води з джерел децентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками за досліджуваний період збільшився більш, ніж в 2,5 рази - з 14,5% у 2004 році до 40,0 % в 2015 році. Слід зазначити різкій зростання відсотка невідповідності проб за останні 2 роки-від 21,2% у 2013 році до 40,0% в 2015 році.За мікробіологічними показниками середньообласний показник невідповідності за вищевказаний період виріс на 3,2% і склав в 2015 р 29,0% при 25,8% в 2004 р Особливо слід відзначити різке збільшення відсотка невідповідності проб за останні 2 роки від 14,0% у 2013 році до 29,0% в 2015 году.Вивод. Отримані результати свідчать, що в контексті розвитку системи громадського здоров'я в Україні не обходимо продовжіть роботу по визначенню кореляційних взаємозв'язків між якістю питної води і станом захворюваності населення області.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Рівненська область, децентралізоване водопостачання, мікробіологічні показники, санітарно-хімічні показники, питна вода, показники якості води, система громадського здоров'я
ЛІТЕРАТУРА:
1. Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики" від 23 жовтня 2000 року. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_962
2. Прокопов В.О. Наукові та практичні питання забезпечення населення України якісною питною водою. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть : матер. XIV з`їду гігієністів України. Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2004. Т.1. С. 109-111.
3. Гончарук Є.Г., Бардов В.Г., Гаркавий С.І. Яворовський О.П. та інш. Комунальна гігієна : підручник. Київ : Здоров’я, 2003. 50-52 с.
4. Avery A.A. Infantile Methemoglobinemia: Reexamining the Role of Drinking Water Nitrates. Environ. Health Persp. 1999. Vol. 107, № 7. P. 583-586.
5. Fewtrell L. Drinking_water nitrate, methemoglobinemia, and global burden of disease: a discussion. Environ. Health Persp. 2004. Vol. 112 (14). Р. 1371–1374. URL: https://doi.org/10.1289/ehp.7216
6. Ліхо О.Ф., Гакало О.І., Гущук І.В. Оцінка забруднення нітратами децентралізованих джерел водопостачання в Рівненській області. Вісник Нац. ун-ту водного господарства та природокористування. Рівне, 2010. №1 (49). С.106-111.
7. Федоренко В.І., Кіцула Л.М. Гігієнічні та медико-біологічні аспекти безсимптомної метгемоглобінемії у дітей. Довкілля та здоров`я. 2014. №1 (68). С.10-14.
8. Винарська О.І., Спаська Ю.С., Григоренко Л.Є. та ін. Динаміка змін імунологічних показників за дії нітриту натрію з різними ксенобіотиками. Довкілля та здоров`я. 2013. №4 (67). С.14-19.
9. Гущук І.В., Брезецька О.І., Гущук В.І., Драб Р.Р. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999-2015 роки. Довкілля та здоров`я. 2017. №4 (84). С.31-37.
10. Волощук О.В., Антомонов М.Ю., Гущук І.В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області. Довкілля та здоров`я. 2017. №1(81). С. 27-31.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.