На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 34-38
Проблеми професійного самовизначення сучасних старшокласників
Даниленко Г.М.1, Швець А.М.1
1 ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН», м. Харків

УДК: 613.955 - 373.549

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. У статті розкрито поняття і зміст професійного самовизначення в підлітковому віці, наведені результати дослідження процесу формування професійного самовизначення старшокласників. В результаті проведеного дослідження серед учнів 9-x класів загальноосвітніх шкіл України 14-15 років було встановлено, що при рівних умовах планування свого професійного шляху подальше поетапне самовизначення майбутнього фаху обумовлено не тільки психологічною готовністю до свідомого вибору, а й станом здоров'я і рівнем психофізіологічної адаптації .

Об'єкти і методи досліджень. У дослідженні брали участь 982 учні загальноосвітніх шкіл України 14-15 років (493 юнаки і 489 дівчат). З метою вивчення рівня сформованості професійної готовності проводилося анкетування за розробленими в ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України» опитувальником, який містив як альтернативні, так і ранжирування за ступенем проявів ознак питання щодо навчальної діяльності, планованого освіти, визначення професійного майбутнього і профінформірованності . Статистична обробка матеріалів дослідження здійснювалася за допомогою пакетів MS Excel, SPSS-17.

Результати. Результати дослідження показали, що професійні наміри 9-класників є ключовою характеристикою для вирішення завдання вибору вузу і майбутньої професійної діяльності. Але у більшості школярів ці наміри суперечливі в силу об'єктивних причин, обумовлених відсутністю можливості школи в організації та проведенні профорієнтаційної діяльності.
Досягнутий рівень професійного самовизначення 9-класників відрізняється в залежності від їх статевої приналежності. Дівчата частіше демонструють вищі показники професійного самовизначення. Вікові відмінності дев'ятикласників не впливають на процес професійного самовизначення.
Головними джерелами інформації про професійне майбутнє для школярів є батьки, інтернет, вчителі та шкільні психологи, однокласники і друзі. Радіо, телебачення, книги, медпрацівники навчального закладу з питань вибору професії не роблять істотного впливу на рівень професійного самовизначення випускників 9-х класів.
Проведене анкетування є достатнім для аналізу професійної орієнтації учнів. При цьому професійний вибір школярів формується під впливом багатьох факторів, які коригують і бажання, і прагнення. Тому проведення досліджень з профорієнтації вимагає комплексного підходу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
підлітки, професійна орієнтація, професійне самовизначення, професія
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бесєдіна О.А., Кошакова Т.М., Даниленко Г.М. Проблеми погіршення стану здоров’я дітей та підлітків в умовах навчального закладу. Актуальные проблемы и основные направления развития профилактической науки и практики. Харьков, 2007. С. 51-55.
2. Донецкий А.М., Крылова Н.А. Профориентация населения – важное условие эффективной занятости. Вестник ВГУ. 2011. №1. С. 226-228.
3. Коренєв М.М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків. Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків. Харків, 2012. С. 20-24.
4. Коренев Н.М., Немирова О.А., Булага Л.П. и др. Состояние здоровья подростков Украины. Проблеми мед. науки та освіти. 2005. №4. С. 5-7.
5. Курик М. В., Кошакова Т.М. Запорука здоров'я дітей. Наше здоров’я. 2010. № 4. С. 6-8.
6. Медведева М. А., Шиян Н.И. Почему люди так редко работают по выбранной специальности. Наука, техника и образование. 2014. № 1. С. 103-106.
7. Парнов Д.А., Скоблина Н.А. Социально-педагогический компонент профессиональной ориентации школьников. Социальная педагогика. 2011. № 6. С. 107-111.
8. Огнєв В.А., Галічева Н.О., Сокол К.М., Усенко С.Г., Федак Н.М., Рубінський М.Д. та ін. Соціально-психологічні особливості способу життя студентів та їхній вплив на здоров’я. Експериментальна і клінічна медицина. 2012. № 1. С. 164-169.
9. Попович А.Э., Омельченко С.А. К вопросу о профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных школ. Социально-гуманитарные знания. 2011. №2. С.169-177.
10. Файзрахманова А. Л., Чернявская А.П. Использование зарубежного опыта в профориентационной деятельности. Молодой ученый. 2013. №8. С. 442-444.
11. Шубочкина Е.И., Иванов В.Ю. Оптимизация трудовой деятельности учащихся, работающих в свободное от учебы время. Материалы I Конгр. Рос. общества школьной и университетской медицины и здоровья. Москва, 2008. С. 195- 196.
12. Abele A. E., Spurk D. The longitudinal impact of self-efficacy and career goals on objective and subjective career success. Journal of Vocational Behavior. 2009. Vol. 74, № 1. P. 53–62. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.10.005
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.