На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (89), 2018


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (89)   -   Грудень, 2018   -   Сторінки: 4-10
Глутатіонзалежна система антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії електромагнітних випромінювань
ТОМАШЕВСЬКА Л.А.1, КРАВЧУН Т.Є.1
1 ДУ "ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМ. О.М. МАРЗЄЄВА НАМНУ"

АНОТАЦІЯ:
Мета роботи. Експериментальне вивчення стану глутатіонзалежної системи антиоксидантного захисту при впливі електромагнітних випромінювань.
Матеріали та методи. Дослідження проведені в умовах 4-ри місячного хронічного експерименту на білих безпорідних щурах, які поділені на групи відповідно до діючої інтенсивності ЕМВ 900 МГц (10 мкВт / см², 100 мкВт / см²,1000 мкВт / см²).
Біологічним матеріалом для досліджень були кров, печінка і головний мозок.
Результати. Встановлено посилення процесів ПОЛ у крові, печінці і тканині головного мозку. Ці зміни проявлялись в залежності від рівня інтенсивності ЕМВ і часу дії. Виявлено підвищення активності антиоксидантних глутатіонзалежних ферментів - глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, глутатіонтрансферази, а також зниження рівнів глутатіону відновленого, які проявлялись у відповідності до збільшення інтенсивності (100 і 1000 мкВт / см²) ЕМІ і часу (3-4 місяці опромінення). Кооперативна антиоксидантна активність глутатіону і ферментів недостатня для нейтралізації ініційованого ЕМІ процесу ПОЛ. Індукція ПОЛ і активація глутатіонової ферментів свідчать про зміну про- і антиоксидантної рівноваги, порушення якої характеризує ступінь напруги адаптаційних можливостей організму під впливом ЕМВ.
Висновки. Виявлені зрушення в співвідношенні інтенсивності ПОЛ і активності ферментів глутатіонової системи як чутливий біомаркерів впливу може мати прогностичне значення для обґрунтування безпечних регламентів ЕМІ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
електромагнітне випромінювання, антиоксидантний захист, глутатіонзалежні ферменти
ЛІТЕРАТУРА:
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2018. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.