На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 46-52
Еколого-гігієнічна оцінка впливу на довкілля будівельних матеріалів, наповнених подрібненими полімерними відходами з нанесеною на поверхню ПАР
Малишевська О.С.1
1 ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

УДК: 629.113:504.06:574.629

РЕФЕРАТ:
Мета – еколого-гігієнічна оцінка будівельних матеріалів виготовлених із цементно-піщаних композицій, наповнених подрібненими полімерними відходами з нанесеними на поверхню відходів ПАР в агресивних середовищах.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз гігієнічних властивостей матеріалів виготовлених із цементно-піщаних композицій наповнених переробленими полімерними відходами на поверхню яких нанесено ПАР в агресивних водних середовищах, що були одержані в процесі лабораторних інструментальних досліджень у сертифікованих лабораторних центрах ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" під час виконання НДР № 0117U004237, що дозволив встановити вплив різних агресивних середовищ на їх хімічну деструкцію та на основі отриманих даних провести санітарно-гігієнічну оцінку впливу продуктів деструкції на довкілля.
Дослідження проводились із використанням побутових і промислових відходів: поліетилентетрфталату (ПЕТФ), полівінілхлориду (ПВХ) та суміші поліетилену та поліпропілену (ПЕ+ПП); шлако-портландцементу (ШПЦ) М-400 виробництва ПрАТ «Івано-Франківськцемент»; піску митого річкового фракції 0,5-1,0 мм; шредера-смужкорізу; шаблевидного різака для паперу; пристрою для механічної активації полімерних відходів; пристрою для нанесення ПАР розпилюючого типу; міксерного змішувача; вагів лабораторних; фотоелектроколориметра КФК–2; рН-метра лабораторного із похибкою вимірювань ±0,1 од. рН; 0,01 % розчину NaCl; лауретсульфат натрію, дигідрофосфату калію, кислоти сірчаної (густина 1,83 г/см3 ), метиленового синього, фенолфталеїну та необхідного обладнання для проведення титрування.

Результати досліджень та їх обговорення. Результатами гігієнічних досліджень встановлено, що найменша кількість продуктів деструкції виділяється зі зразків наповнених: ПЕТФ, від 2 % до 10 % від загальної маси наповнювача, коли відбувається різке зменшення втрати маси зразків за рахунок вимивання СаО в умовах вуглекислотної та розширювальної корозії, а також у дощовій і дистильованій водах. Прискорення руйнування характерне у магнезіальному середовищі; ПВХ, від 2 % до 11 % відбувається різке зменшення втрати маси зразків в умовах усіх модельних корозійних середовищ, а також у дощовій і дистильованій водах; сумішшю ПЕ+ПП, від 0,25 % до 2,25 % в умовах усіх модельних агресивних середовищ та у дощовій і дистильованій водах. У жодному дослідженому зразку не виявлено перевищення концентрації ПАР вище ГДК для питного водопостачання.

Висновки та перспективи. Гігієнічними дослідженнями встановлено, що продуктом деструкції зразків цементно-піщаних композицій наповнених полімерами є суміш неорганічного аморфного осаду основну масу якого складає: СаО, Са(ОН)2, Са(НСО3)2 від 97,83 % до 98,46 % від загальної маси осаду, інше – Мg(ОН)2, Al2(OH)3. Продукти деструкції є нетоксичними нерозчинними або малорозчинними простими неорганічними сполуками, що не чинять негативного впливу на довкілля та людину.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гігієнічна оцінка, комунальна гігієна, ПАР, переробка полімерів, цементно-піщана суміш
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.