На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (101)   -   Грудень, 2021   -   Сторінки: 58-61
Визначення гістаміну у рибі та рибопродуктах: валідація фотометричного методу
Харченко О.О.1, Гуліч М.П.1, Ященко О.В.1, Моісеєнко І.Є.1, Любарська Л.С.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Актуальність. Одним із показників, що характеризує безпечність риби та рибних продуктів, є вміст гістаміну, який у великих концентраціях викликає ряд захворювань, що призводять навіть до летальних наслідків. Тому вибір або розробка простого та недорогого методу визначення вмісту гістаміну у рибі та рибних продуктах є актуальною.

Мета роботи - підтвердити ефективність фотометричного методу визначення гістаміну у рибі та рибопродуктах шляхом отримання та аналізу валідаційних характеристик.

Результати: За результатами проведення валідації обґрунтовано та експериментально доведено, що фотометрична методика кількісного визначення гістаміну може бути коректно відтворена і придатна для контролю якості вимірювань. Найбільш прийнятні результати отримано для концентрацій гістаміну в діапазоні від 50,0 ± 0,1 до 200,0 ± 0,05 мг/кг. Для менших концентрацій гістаміну характерний більший відсоток сумарної невизначеності, хоча вона також знаходиться в межах допустимих значень.

Висновки: оцінка отриманих валідаційних характеристик свідчить, що дана методика може використовуватись для кількісного визначення вмісту гістаміну у рибі та рибних продуктах і не поступається за точністю та правильністю методам високоефективної рідинної хроматографії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гістамін, декарбоксилювання, біогенний амін, фотометричний метод, валідація, збіжність, відтворюваність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Подсосонная М.А., Родина Т.Г. Проблема гистамина в рыбной продукции. Пищевая технология. 2004. T. 1, вып. 5. С. 30 - 32.
2. Юрочко Ф. Клінічна фармакологія блокаторів гістамінових рецепторів. Медицина світу. 2000. Т. 8. № 2. С. 97–105.
3. Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби і інших водних живих ресурсів : СанПіН 197 – 2003.
4. Зубченко С., Мазур М., Юр'єв С., Маруняк С. Синдром низької толерантності до гістаміну: значення для практичної медицини. Праці НТШ. Сер. Медичні науки. 2017. Т. XLVII. С. 34 – 40. DOI : https://doi.org/10.25040/ntsh2016.02.04
5. Borriello F., Iannone R., Marone G. Histamine release from mast cells and basophils. Handbook of Experimental Pharmacology. 2017. Vol. 241. Р. 121-139. DOI : https://doi.org/10.1007/164_2017_18
6. Jutel M., Blaser K., Akdis C.A. The role of histamine in regulation of immune responses. Chem. Immunol. Allergy. 2006. Vol. 91. Р. 174-187. DOI : https://doi.org/10.1159/000090280
7. Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів : Наказ МОЗ України від 19.07.2012 р. № 548. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1321-12
8. Антомонов М. Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.