На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 72-75
Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання
Рудницька О.П.1, Бердник О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614. 7: 613: 312. 6 (477)

РЕФЕРАТ:
Мета: вивчення особливостей формування рівня захворюваності дітей старшого дошкільного віку, які проживають в різних з екологічної точки зору мікрорайонах.

Об'єкти і методи досліджень. Наглядом були охоплені діти 5-6 років, які проживають і відвідують дошкільні установи м.Києва, розташовані в різних екологічних умовах: біля великих автомагістралей, близько промпідприємств і в досить чистому мікрорайоні. Вихідні матеріали були отримані шляхом викопіювання даних з первинної медичної документації в дошкільних установах, а також письмового опитування батьків про розвиток і стан здоров'я дитини на ранніх етапах онтогенезу. Оцінка резистентності організму проводилася на основі визначення кратності і тривалості гострих респіраторних інфекцій.

Результати. Отримані дані свідчать, що формування захворюваності істотно залежить від екологічних умов в місцях проживання. Найбільш інтенсивно формування захворюваності відбувається на територіях, розташованих поблизу від великих автомагістралей: рівень захворюваності дітей в цих дошкільних установах перевищує аналогічний показник в мікрорайоні близько промпідприємств в 1,76 рази, у відносно чистому мікрорайоні - в 1,91 рази. Найвищий питома вага дітей, часто і тривало хворіють і слабо резистентних до гострих респіраторних інфекцій, також виявлені в дошкільних установах, розташованих біля автомагістралей. Тому на сьогоднішній день необхідно відновити проведення попереджувального санітарного нагляду щодо розміщення дошкільних установ і контролю навколишнього середовища, а саме: атмосферного повітря в місцях їх розміщення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти дошкільного віку, захворюваність, резистентність організму, екологічні умови.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Никберг И.И. Очерки профилактической медицины. - К., 2014. - 488 с.
2. Badora K. Ekologiczne zdrowie publiczne – model na miarę XXI wieku / K. Badora // Zdrowie Publiczne. – 2012. - №10 (1). – S. 45–50.
3. Chu C.M. Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / C.M. Chu, R. Simpson ; пер. з англ. – Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2002. – 290 с.
4. Бердник О.В. Основные закономерности формирования здоровья детского населения, проживающего в регионах с различной экологической ситуацией / О.В. Бердник, Н.С. Полька // Стимуляция здоровья: факторы, механизмы и оздоровительные стратегии: матер. науч.-практ. конф. – Радом, 2003. - С. 561-564.
5. Состояние здоровья и диспансеризация детей раннего возраста / под ред. Т.Я. Черток, Г. Нибш. – М. : Медицина, 1987. - 256 с.
6. Салтикова Г. . Проблема лікування осіб, які часто й тривало хворіють на респіраторні інфекції, та шляхи вирішення / Г.В. Салтикова // Therapia. - 2008. - № 3 (24). - С. 58-59.
7. Прогнозування імовірності формування порушень здоров’я у дітей, що проживають у різних екологічних умовах: метод. рек. / О.В. Бердник, В.Ю. Зайковська, Н.С. Полька та ін. - К. : Знання України, 2007. – 22 с.
8. Булич Э. Парадоксы проблемы здоровья или Возможна ли другая парадигма медицины? / Э. Булич, И. Муравов. – Palmarium Academic Publishing, 2015. – 147c.
9. Григорьев Ю.И. Качество воздушной среды и заболеваемость детей / Ю.И. Григорьев, А.В. Ершов, И.И. Силин // Гигиена и санитария. – 2010. - № 4. – С. 28-31.
10. Zejda J.E. Środowiskowe zagrożenia stanu zdrowia dzieci - polskie doniesienia epidemiologiczne na tle światowej literatury przedmiotu / J.E. Zejda // Przegląd Epidemiologiczny. – 2010. - № 64 (3). – S. 333-339.
11. Загрязнение воздуха в районе автомагистрали как фактор городов / В.В. Быстрых, В.М. Боев, Е.Л. Борщук, В.Н. Дунаев // Экология большого города : тез. докл. науч.-практ. конф. - Пермь, 1996. - С. 14-15.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.