На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 4-9
До питання про бактерицидність ультра фіолетового випромінювання як складової інсоляції приміщення
Акіменко В.Я.1, Стеблій Н.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.5:613.165

РЕФЕРАТ:
Назва статті : До питання про бактерицидности ультрафіолетового випромінювання як складової інсоляції приміщення

Мета роботи - встановити ефективні дози УФІ сонця, як складової інсоляції приміщень, і дати їм гігієнічну оцінку з позицій бактерицидної ефективності.

Матеріали та методи. На підставі моніторингових супутникових даних про інтенсивний УФІ розраховані інтенсивності УФІ (280-315 нм), яке проникає в модельне приміщення житла через однокамерний склопакет з 4 мм силікатного скла (коефіцієнт прозорості скла 0,52) для 2 годинних інтервалів інсоляції першої половини світлового дня.

Результати досліджень. На підставі аналізу інформаційних, в тому числі і нормативно-технічних джерел, обґрунтований спектральний склад УФІ, яке може проникати в житло через скління з силікатного скла. Розраховані ефективні дози даного чинника для двогодинних інтервалів інсоляції на 22 березня для м.Києва (50 ° 27 'пн). Ефективні рівні УФІ, що пройшов через застеклені вікна, можуть сформувати за двогодинні інтервали інсоляції першої половини світлового дня на огороджувальних поверхнях приміщення ефективні дози від 1,04 Дж / м2 (7-9 годин) до 2,81 Дж / м2 (11-13 годин ), а в об'ємі приміщення - від 1,94 Дж / м3 (7-9 годин) до 5,26Дж / м3 (11-13 годин). Запропоновано орієнтовні величини ефективних поверхневих і об'ємних доз УФІ відповідно: 49 Дж / м2 і 130 Дж / м3 для досягнення 90% бактерицидної ефективності по St. Aureus в житло.

Висновки. Ультрафіолетова складова сонячного випромінювання, що проходить через подвійне силікатне скло вікна в приміщення, орієнтоване на південний схід, при мінімально необхідної нормативної, згідно СН № 2605-82, двогодинний тривалості інсоляції 22 березня, ні по спектральним, ні за енергетичними характеристиками на всьому протязі світлового дня не може забезпечити 90% ефективність бактерицидної дії (по St.aureus) на мікрофлору в повітрі житлового приміщення і на внутрішніх його поверхнях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
інсоляція, ультрафіолетове випромінювання, бактерицидна дія, ефективна бактерицидна поверхнева і об’ємна дози, гігієнічна регламентація
ЛІТЕРАТУРА:
1. Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки : СанПиН 2605-82 / МЗ СРСР. Москва, 1983. 5 с.
2. Guidelines on limits of exposure to ultraviolet radiation of wavelengths between 180 nm and 400 nm (incoherent optical radiation) / Health Physics. 2004. № 87(2). Р. 171 – 186.
3. Методические указания по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях : 11-16/03-06 / Минздравмедпромом РФ. Москва, 1995. Режим доступа : http://docs.cntd.ru/ document/1200084894.
4. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях : Р 3.5.1904-04 / Минздрав России. Москва, 2005. 47 с.
5. Environmenntal Health Criteria 160: Ultraviolet radiation / World Health Organization. Geneva, 1994. 353 p.
6. Hobday R.A., Dancer S.J. Roles of sunlight and natural ventilation for controlling infection: historical and current perspectives. Journal of Hospital Infection. 2013. № 84. Р. 271 - 282 .
7. Куприянов В. Н., Седова Ф. Р. Энергетический метод нормирования и расчета инсоляции жилых помещений : учебно-методическое пособие. Казань : Казанск. гос. архитект. - строит. ун-т. 2016. 39 с.
8. SPECTRAL IRRADIATION FROM HELIOCLIM-3. Режим доступа : http://www.soda-pro.com/web-services/radiation/spectral-from-helioclim-3.
9. Акіменко В. Я.,Стеблій Н. М. Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції. Довкілля та здоров’я. 2018. №1 (85). С. 26 – 31.
10. Стеблий Н. Н., Акименко В. Я. Методические особенности мониторинга ультрафиолетовой составляющей инсоляции жилища. Сборник материалов республиканской научно-практической конференции с международным участием «Здоровье и окружающая среда». 2017. Том 1. С. 52 – 55.
11. Майоров В. А. Оконные стекла — состояние и перспективы. Оптика и спектроскопия. 2018. Том 124. Вып. 4. С. 559 - 573.
12. Diffey B. L. The risk of skin cancer from occupational exposure to ultraviolet radiation in hospitals. Physics in Medicine & BioIogy. 1988. № 33 (10). Р. 1187 - 1193.
13. Li D. H.W., Lam T. N. T. Determining the Optimum Tilt Angle and Orientation for Solar Energy Collection Based on Measured Solar Radiance Data. International Journal of Photoenergy. 2007. Vol. 2007. Article ID 85402, 9 pages.
14. Беликова В. К. Бактерицидное значение излучения солнца, проникающего в помещение. Санитария и гигиена. 1957. №11. С. 8 - 15.
15. Darula S., Christoffersen J., Malikova M. Sunlight and insolation of building interiors. Energy Procedia. 2015. №78. Р. 1245 - 1250.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.