На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (85)   -   Березень, 2018   -   Сторінки: 73-76
Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку
Мізюк М.І.1, Суслик З.Б.1, Єремчук Я.О.1
1 Івано-Франківський національний медичний університет

АНОТАЦІЯ:
Одними з найбільш інформативних критеріїв адаптації дитячого організму до навчального навантаження є показники динаміки розумової працездатності. Мета роботи. Встановлення особливостей розумової працездатності та успішності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів в порівняльному аспекті між учнями, які почали навчання з шести і семи років. Матеріали та методи. Дослідження проведені серед 937 учнів, які почали навчання з шести років, і 263 учнів, які почали навчання з семи років, в залежності від статі (дівчата, хлопці), класу (9-й, 10-й, 11-й), місця проживання (місто, село) і зони Прикарпаття (гірська, передгірська, рівнинна, м.Івано-Франківськ). Оцінка розумової працездатності старшокласників проводилася за результатами коректурної проби до уроків і після уроків за таблицями Анфімова. Результати. В учнів, які почали навчання з шести років, спостерігався більш високий рівень (р <0,05) розумової працездатності, а саме: за показниками кількості переглянутих знаків, кількості правильних дій, кількості помилок, коефіцієнта працездатності в 11-му класі; показниками кількості переглянутих знаків у гірській зоні, в м.Івано-Франківськ; за показниками кількості пропущених знаків в рівнинній зоні до уроків і за показниками кількості переглянутих знаків і кількості правильних дій після уроків в м.Івано-Франківськ. Істотних відмінностей в динаміці показників протягом навчального дня між учнями по підлозі, місцем проживання та зонами Прикарпаття немає. Успішність дітей з української мови, алгебри, геометрії і за середнім балом була істотно вище серед учнів, які почали навчання з шести років, а саме: у дівчат (українська мова, алгебра), хлопчиків (українська мова, алгебра, геометрія і середній бал) , в 9-му класі (українська мова, алгебра, геометрія), в 10-му класі (українська мова, алгебра, геометрія), в міських учнів (українська мова, алгебра, геометрія і середній бал), в сільських учнів (алгебра, геометрія), в учнів м.Івано-Франківська (українська мова, алгебра, геометрія і середній бал).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
школярі, розумова працкздатність. успішність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Кузнецова Л.М., Кузнецов В.Д., Тимошенко К.Т. Показатели психического здоровья современных старшеклассников и студентов вуза. Гигиена и санитария. 2008. № 3. С. 59.
2. Щудро С. А. Критеріальне значення соціально-гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах : автореф. дис. … докт. мед. наук : 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія». К., 2011. 37 с.
3. Гозак С. В., Шумак О. В. Шкільне середовище як фактор ризику для здоров’я учнів. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 61-64.
4. Бардов В.Г., Сергета І.В. Перспективи використання рівня фізичної працездатності як кількісного показника здоров’я дітей та підлітків. Довкілля та здоров’я. 1999. № 1. С. 14-17.
5. Даниленко Г.М., Сотнікова-Меклешкіна Ж.В. Розумова працездатність сільських старшокласників при профільному навчанні. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 56. С. 298-304.
6. Поташнюк Р.З. Закономірності змін стану здоров’я, працездатності та успішності навчання школярів. Науковий вісник ВДУ. Сер. Здоров’я, фізична культура і спорт. Луцьк, 1997. № 6. С. 47-49.
7. Гозак С.В., Філоненко О.О., Парац А.М. Вивчення розумової працездатності дітей старшого дошкільного віку. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (десяті марзєєвські читання). Київ, 2014. С. 196-198.
8. Методические рекомендации по комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах / под. ред. С. М. Громбаха. М. : Медицина, 1982. 17 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.