На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 19-22
Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання
Верголяс М.Р.1, Трахтенберг І.М.2, Дмитруха Н.М.2
1 Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. Думанського А.В., м. Київ
2 ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України м. Київ

УДК: 574.64:57.085.23

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – оцінка якості питної води з різних джерел водопостачання за її цитотоксичної дії на культури клітин людини і тварин в дослідах in vitro.

Матеріали та методи. Нами було досліджено цитотоксичний вплив контрольної води, отриманої відповідно до вимог ДСТУ 4174: 2003 року в лабораторії ІКХХВ НАН України, водопровідної, бюветной води і бутильованої води «Знам'янська». Дослідження були проведені на клітинах лінії НЕК-293 (клітин нирки людини), лінії L929 (фібробласти миші) і РТР (клітини тестикул поросят) з Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Результати. Дослідження в МТТ-тесті цитотоксичності зазначених зразків води показали, що найбільшу токсичну активність щодо клітин нирки людини лінії НЕК-293 проявляли водопровідна і бюветна вода (кількість життєздатних клітин під їх впливом склало 64,41% і 77,00% відповідно). Під впливом води «Знам'янська» кількість життєздатних клітин було 81,75%. Контрольна вода продемонструвала найменший вплив – 91,73%. У тесті з сульфородаміном В кількість живих клітин під впливом контрольної води склало 103,00%, водопровідної води – 82,45%, води з бювету – 89,20%, «Знам'янська» – 96,75%. У тесті з сульфородаміном В кількість життєздатних клітин після додавання контрольної води становила 81,45%, води «Знам'янська» - 69,45%, водопровідної води – 68,2%, води з бювету – 66,95%.

Висновки. Найбільший цитотоксичний ефект, за даними МТТ-тесту і тесту з сульфородаміном В, на клітини нирки людини лінії ХЕК-293 проявляла водопровідна вода, а на фібробласти миші лінії L929 і клітини тестикул поросят РТР - вода з бювету. Найменший вплив на життєздатність клітин надавала вода контрольна. Негативний вплив води на життєздатність клітин виявлялося в порушенні функції мітохондрій і синтезу білка. Більш чутливими до токсичної дії води виявилися клітини лінії РТР, що може вказувати на можливий негативний вплив води на статеву систему організму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
цитотоксичність, культура кліток, питна вода.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М. Навколишнє середовище і здоров’я населення // Довкілля та здоров’я. - 1998. - № 4 (7). - С. 2-6.
2. Верголяс М.Р. Оценка контроля качества воды с помощью тест-организмов и их клеток / М.Р. Верголяс, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2016. - Т. 38, № 1. – С. 108-118.
3. Альтернативні методи і тест-системи / І.М. Трахтенберг, В.М. Коваленко, Н.В. Кокшарева та ін. - К. : Авіценна, 2008. – 268 с.
4. Гончарук В.В. Исследование мутагенности и генотоксичности питьевой воды / В.В. Гончарук, М.Р. Верголяс, И.В. Болтина // Химия и технология воды. - 2013. - № 5. - С. 426-435.
5. Optimization and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity / C. Clemedson, B. Blaauboer, J. Castell et al. // ALTEX. – 2006. - № 23 (Suppl.). – P. 254-258.
6. Combes R.D. The use of human cells in biomedical research and testing / R.D. Combes // Altern. Lab. Anim. – 2004. - № 32. – P. 43-49. https://doi.org/10.1177/026119290403201s08
7. Методичні рекомендації. Оцінка безпеки лікарських нанопрепаратів / І.М. Трахтенберг, З.Р. Ульберг, І.С. Чекман та ін. - Київ, 2011. – 108 с.
8. Якубчак О.М. Щодо токсичності хлорованої водопровідної води / О.М. Якубчак, В.О. Загребельний, Л.В. Адаменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. - 2013. - Вип. 188 (3). - С. 182-185.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.