На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (100)   -   вересень, 2021   -   Сторінки: 64-70
Обґрунтування безпечного застосування дезінфекційного засобу «СТЕРІЗЕНТ»
Сурмашева О.В.1, Бабій В.Ф.1, Полька О.О.1, Черниш О.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.4

РЕФЕРАТ:
В умовах пандемії особливої актуальності набувають методи профілактики інфекційних захворювань, зокрема – використання дезінфекційних засобів (ДЗ), для переривання механізмів передачі збудників інфекцій. Різноманіття ДЗ, представлених на сучасному ринку, дозволяє обрати найбільш адекватні меті, умовам та способам їх застосування. Проте, основними критеріями вибору залишаються ефективність та безпека ДЗ як для людини, так і для довкілля. Тому особливу увагу викликають препарати, отримані методом електролізу (аноліти).

Мета: визначити бактерицидну, віруліцидну та дріжджецидну активність препарату «СТЕРИЗЕНТ» виробництва Ізраїль відповідно до сучасних вимог та стандартів.

Матеріали та методи. Дослідження специфічної активності ДЗ «СТЕРИЗЕНТ» проводились згідно з Наказом МОЗ України № 2024 від 03.09.2020 р. та відповідно до європейських стандартів. У кількісному суспензійному методі використовувались тест-культури та поживні середовища, рекомендовані Наказом № 2024 та стандартами EN 13727:2012+A2:2015 [3] і ДСТУ EN 13624: 2019 (EN 13624:2013, IDT). Віруліцидну активність досліджували на кишкових бактеріофагах Т2 и МS2. Токсикологічні дослідження проводилися на тваринах згідно з сучасними стандартами.

Результати: було встановлено високу бактерицидну та дріжджецидну активність препарату «СТЕРИЗЕНТ» виробництва Ізраїль у нерозведеному вигляді з експозицією 30 с та 60 с для Escherichia coli K12 NCTC 10538 lg R >5,42, для Pseudomonas aeruginosa lg R >5,37; для Staphylococcus aureus lg R >5,34; для Candida albicans lg R >4,31. У дослідженні з бактеріофагами з експозицією 30 с логарифми редукції становили Т2 - >5,08, MS2 - >5,12. За параметрами гострої токсичності засіб «СТЕРИЗЕНТ» згідно з ГОСТ 12.1.007-76 з введенням у шлунок та нанесенням на шкіру належить до 4 класу - малонебезпечні речовини; з інгаляційним застосуванням у насичених концентраціях - до 3 класу, помірно небезпечні речовини. Препарат не виявляє сенсибілізуючої дії у рекомендованих режимах застосування.

Висновки. Отримані результати дозволяють рекомендувати препарат «СТЕРИЗЕНТ» виробництва Ізраїль для широкого практичного застосування як високоефективний, один з найменш токсичних ДЗ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дезінфекційніі засоби, бактерії, гриби, віруси
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про затвердження Методів проведення досліджень специфічної активності, безпечності, якості (ефективності) дезінфекційних засобів та їх випробування на практиці : Наказ МОЗ України № 2024 ; Чинний від 2020-09-03. Режим доступу: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-03092020--2024-pro-zatverdzhennja-metodiv-provedennja-doslidzhen-specifichnoi-aktivnosti-bezpechnosti-jakosti-efektivnosti-dezinfekcijnih-zasobiv-ta-ih-viprobuvannja-na-praktici
2. Chemical disinfectants and antiseptics – Preservation of microbial strains used for the determination of bactericidal and fungicidal activity: EN 12353. Режим доступу: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/82ada8f0-65f8-4ee7-aa6e-946c12a1a673/en-12353-2021
3. Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення бактерицидної активності проти легіонели хімічних дезінфікувальних засобів для водних систем. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1): ДСТУ EN 13623: 2019 (EN 13623:2010, IDT) ; Чинний від 2019-08-01. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0176774-19#Text
4. Засоби хімічні дезінфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення фунгіцидної або псевдоактивності у медичній галузі. Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1): ДСТУ EN 13624: 2019 (EN 13624:2013, IDT). Метод випробування та вимоги (етап 2, крок 1) ; Чинний від 2019-08-01. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0176774-19#Text
5. Хімічні дезінфікувальні засоби. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення віруліцидної активності проти бактеріофагів хімічних дезінфікувальних засобів, використовуваних у закладах харчування та промисловості : ДСТУ EN 13610: 2019 (EN 13610:2002, IDT); Чинний від 2019-08-01. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0176774-19#Text
6. Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води : МВ 10.2.1-113-2005; Чинний від 2012-01-01. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0004488-10#Text
7. Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості: ДСанПіН 2.2.9.027-99. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027588-99#Text
8. OECD Principles of Good Laboratory Practice: OECD Environmental Health and Safety Publications ENV/MC/CHEM(98)17. Paris, 1998. 41р.
9. Принципы надлежащей лабораторной практики : ГОСТ Р 53434-2000. М., 2000.
10. Резніков О.П. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах. Ендокринологія. 2001. Т. 8. № 1. С. 142-145.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.