На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (91)   -   Червень, 2019   -   Сторінки: 27-31
Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування в розвитку неінфекційних захворювань
Сердюк А.М.1, Гуліч М.П.1, Петренко О.Д.1, Любарська Л.С.1, Коблянська А.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.96: 613.2

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - дослідження особливостей обізнаності та усвідомлення студентами вищих навчальних закладів різного профілю щодо здорового способу життя і загрози для здоров'я чинників ризику розвитку НИЗ, перш за все, харчування.

Матеріали і методи: проведено соціологічне опитування серед студентів вищих навчальних закладів України щодо рівнів обізнаності, а також поширеності окремих факторів розвитку неінфекційних захворювань. У дослідженні взяло участь 430 студентів Київського національного торгово-економічного університету та 217 студентів Сумського державного педагогічного університету. Використано методи: соціологічний, статистичний.

Результати: Встановлено високий рівень обізнаності студентів щодо основних чинників розвитку неінфекційних захворювань, зокрема, харчування. Однак їх обізнаність не веде до усвідомлення ними загрози цих факторів для здоров'я.
Вивчено поширеність негативних чинників харчової поведінки студентів, таких як споживання надмірної кількості цукру, солі, газованих напоїв, спредів і маргаринів, брак свіжих овочів і фруктів в харчуванні і т.д. Показано суттєву різницю показників харчової поведінки студентів різнопрофільних вузів.

Висновок: обґрунтовано необхідність подальшого доопрацювання та удосконалення інформаційних та навчальних програм для студентів з метою поліпшення їх обізнаності та усвідомлення небезпеки факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
соціологічне опитування, неінфекційні захворювання, харчування, студенти
ЛІТЕРАТУРА:
1. Адамович І.В., Вовк К.В., Літвін О.І., Ніколенко Є.Я. та ін. Аналіз захворюваності хвороб органів травлення в студентській популяції та профілактичні заходи їх подолання. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2018. Том 18. Вип. 3 (63). С. 5-9.
2. Церковна О., Барибіна Л., Філенко Л. та ін. Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних вишів для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання. Спортивна наука України. 2017. No2 (78). С. 47-56.
3. Зиновьев Н.А, Зиновьев А.А., Купреев М.В., Святченко П.Б. Информированность студентов технического вуза о параметрах здорового образа жизни. Ученые записки университета Лесгафта. 2015. №11 (129). С. 42-47.
4. Краткий опросник ВОЗ для оценки качества жизни. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – BREF. 2004. 6 с. URL : http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/en/russian_whoqol.pdf
5. Лобань Г. А., Зачепило С. В., Коваленко Н. П. Формування здорового способу життя студентів як запорука суспільного та економічного розвитку держави. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2015. Т. 15, № 2. С. 30-32.
6. Неинфекционные заболевания. Информационный бюллетень Апрель 2017 г. URL : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ru/
7. Yakymenko I., Tsybulin O., Shapovalov Ye. Healthy lifestyle behaviors among university students in Ukraine. Довкілля та здоров'я. 2017. № 1. P. 41-45.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.