На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 61-66
Мікробіологічні аспекти безпеки бібліотек
Сурмашева О.В.1, Росада М.О.1, Омельченко М.М.2, Ніконова Н.О.1, Романова Г.Ю.1, Вулах Н.О.1, Олійник З.А.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

УДК: 025.7/9 : 614.3 : 616-093/-098

РЕФЕРАТ:
Мета статті - вивчення проблеми забруднення приміщень бібліотек та їх фондів мікроорганізмами (зокрема мікроміцетами) для характеристики епідемічної безпеки об'єктів приміщень, інформаційного фонду; оцінка епідемічної безпеки приміщень та фондів бібліотек за даними мікробіологічного обстеження, а також пошук ефективних і безпечних способів боротьби з мікробною контамінацією бібліотечного середовища.

Методи дослідження. Мікробіологічні методи: визначення обсіменіння повітря бібліотек і змивів з поверхонь приміщень і носіїв інформації бактеріями і мікроскопічними грибами, ідентифікація виділених мікроорганізмів загальноприйнятими мікробіологічними методами, модельні експерименти з вивчення ефективності дії соляної лампи на деконтамінацію повітря від мікроорганізмів. Дослідження проведені в ряді великих бібліотек України.

Результати. Проаналізірованa інформація щодо причин забруднення приміщень і фондів бібліотек мікроскопічними грибами, заходи профілактики та елімінації біологічного забруднення. Доведено необхідність здійснення заходів щодо знезараження фондів бібліотек і книгосховищ від збудників грибкового і бактеріального походження. Показано, що грибкове і бактеріальне забруднення залежить від мікрокліматичних умов, а проведення деяких заходів по знезараженню робить позитивний вплив на деконтамінацію приміщень і фондів бібліотек. У модельних експериментах доведено високу ефективність використання соляної лампи для елімінації мікробного забруднення повітря приміщень.

Висновок: необхідний моніторинг бібліотечного середовища для своєчасного виявлення мікробіологічного (микологического) забруднення, а також пошук ефективних способів знезараження приміщень і фондів бібліотек.
Об'єктивно встановлена ​​висока ефективність дії соляної лампи при деконтамінації повітря від бактерій і цвілевих грибів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
бібліотеки, мікробіологічне забруднен- ня, бактерії, мікроскопічні гриби, деконтамінація
ЛІТЕРАТУРА:
1. de Hoog G.S., Guarro J. Atlas of Сlinical Fungi. Universitat Rovira I Virgili, 1995. 713 р.
2. Губернский Ю.Д., Беляева Н.Н., Калинина Н.В. и др. К вопросу распространения и гигиенического нормирования грибкового загрязнения воздушной среды жилых и общественных зданий. Гигиена и санитария. 2013. № 5. С. 98-104.
3. Великова Т.Д. Микроорганизмы в библиотеках. Режим доступа: (дата обращения 20.03.2017) http://www.t-gardarika.ru/doc/27.htm
4. 1.Mold growth, assessment, and remediation. Available at : (Mode of access 20.03.2017) https://en.wikipedia.org/wiki/M old_growth,_assessment,_and_r emediation
5. Mold. Harvard Library : Available at: (Mode of access 20.03.2017) library.harvard.edu/ preservation/mold
6. Попихина Е.А., Великова Т.Д. Микромицеты в воздухе хранилищ библиотеки. Успехи медицинской миколо- гии. 2016. № 16. С. 83-86.
7. Биоповреждение непродовольственных товаров. Режим доступа : (дата обращения 20.03.2017) www.on-lan.ru/marketing/ biopovrezhdenie_neprodovol- stvennyx.php
8. Мамаева Н.Ю., Горяева А.Г. Микромицеты воздушной среды хранилищ документов на микроформах. Успехи медицинской микологии. 2016. № 16. С. 79-82.
9. Mold control and_prevention in libraries. Режим доступа : (Mode of access 20.03.2017) https://en.wikipedia.org/wiki/ Mold_control_and_prevention_in _libraries
10. Hsu C.S., Lu M.C., Huang D.J. Disinfection of indoor air microorganisms in stack room of university library using gaseous chlorine dioxide. Environmental Monitoring and Assessment. 2015. Vol. 187. № 2. P. 1-11. https://doi.org/10.1007/s10661-014-4167-x
11. Mold – Cornell University Library. Available at: (Mode of access 20.03.2017) https:// www.library.cornell.edu/.../ librarypreservation/
12. Johansson P., Bok G., Eks- trand-Tobin A. The effect of cyclic moisture and temperature on mould growth on wood compared to steady state conditions. Build Environ. 2013. Vol. 65. P. 178–184. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.04.004
13. Мамаева Н.Ю. Соблюдение температурно-влажностного режима хранения с целью пре-дотвращения биологического повреждения. Защита доку- ментов от биоповреждения : материалы всерос. cеминара. Санкт-Петербург: библиотека Российской академии наук, 2005. С. 39-49.
14. Мамаева Н.Ю. Соблюдение температурно-влажностного режима хранения с целью пре-дотвращения биологического повреждения. Защита доку-ментов от биоповреждения : материалы всерос. cеминара. Санкт-Петербург: библиотека Российской академии наук, 2005. С. 31-48
15. Сурмашева О.В., Кор- ак Г.І., Омельченко М.М. та ін. Значення мікробіологічного обстеження і заходи боротьби з біологічним фактором за- бруднення у приміщеннях та фондах бібліотек. Профілактич- на медицина. 2008. № 2. С. 43-47.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.