На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 71-75
Психогігієнiчна оцінка стану адаптації дітей з патологією опорно-рухового апарату
Lazarenko K.P.1, Zavhorodnіі I.V.1
1 Харківський національний медичний університет

УДК: 616.711-007.55-053.5.613.86-003.96

АНОТАЦІЯ:
Економічні, екологічні, соціальні процеси чинять негативний вплив на функціональні можливості організму і призводять до того, що медико-психологічні характеристики дітей виявляють наростання хронічних захворювань. У тому числі збільшується кількість дітей, хворих на сколіоз, про що свідчать повідомлення гігієністів, педіатрів і хірургів-ортопедів. Для таких дітей успішна адаптація в суспільстві пов'язана з можливістю отримання освіти, в тому числі вищої. В даний час найбільш комплексним і пролонгі- ванням видом лікувально-профілактичної допомоги дітям, хворим на сколіоз, є їх перебування в спеціалізованих оздоровчо-освітніх установах: школах-інтернатах, реабілітаційних центрах, пансіонатах, де загальноосвітній процес поєднується з охоронним лікувально-оздоровчим, коригуючих режимами , які сприяють створенню необхідних умов для соціальної та психологічної адаптації дітей та підлітків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
захворювання опорно- рухового апарату, адаптація, психофізична реабілітація, спеціалізована школа-інтернат
ЛІТЕРАТУРА:
1. Шарапановская Е.В. Социально-психологическая дезадаптация детей и подростков: Диагностика и коррекция. М. : ТЦ Сфера, 2005. 160 с.
2. Egger H.L., Costello J., Angold A. School refusal and psychiatric disorders: a community study. J. Am. Acad. Child & Adolesc. Psychiatry. 2003. Vol. 42. № 7. P. 797-807. https://doi.org/10.1097/01.CHI.0000046865.56865.79
3. Шилова Т.А. Диагностика психолого-социальной дезадаптации детей и подростков : методическое пособие. М. : Айрис-пресс, 2007. 112 с.
4. Семенака С.С. Социально- психологическая адаптация ребенка в обществе: коррекционно-развивающие занятия. М. : Аркти, 2005. 72 с.
5. Реан A.A., Кудашев А.Р., Баранов А.А. Психология адаптации личности: анализ, теория, практика. М. : Прайм-Еврознак, 2006. 367 с.
6. Налчаджан A.A. Социально- психологическая адаптация личности. СПб. : Питер, 2007. 357 с.
7. Васильева Е.В., Пухлова Е.И., Голубева К.Г. Соматическая патология при сколиозе у детей. Адаптация различных систем при сколиотической деформации позвоночника. Методы лечения : междунар. симпоз. : тез. докл. М., 2003. С. 11-13.
8. Воронович И.Р., Каза- рин О.С., Шалатонина О.И. Изменение деятельности нейромышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей, больных сколиозом. Ортопедия, травматология и протезирование. 2004. № 11. С. 61-64.
9. Bogels S.M., Bogels S.M., Siqueland L. Family cognitive behavioral therapy for children and adolescents with clinical anxiety disorders. J. Am. Acad. Child & Adolesc. Psychiatry. 2006. Vol. 45. № 2. P. 134-141. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000190467.01072.ee
10. Leech S.L., Larkby C.A., Day R. Predictors and correlates of high levels of depression and anxiety symptoms among children at age 10. J. Am. Acad. Child & Adolesc. Psychiatry. 2006. Vol. 45, № 2. P. 223-300. https://doi.org/10.1097/01.chi.0000184930.18552.4d
11. Родионова О.Н. Здоровье спины и позвоночника. Энциклопедия. М. : Вектор, 2010. 239 с.
12. Крестьяшин, В.М., Тарасов Н.И., Шляпникова Н.С. Эволюция методов оперативного лечения и диагностики при прогрессирующей сколиотической деформации у детей. Детская хирургия. 2007. № 6. С. 46-49.
13. Виссарионов С.В, Дроз- децкий В.П., Поздникин Ю.И. Метод хирургического лечения идиопатического сколиоза поясничного отдела позвоночника у детей : метод. пособие. СПб, 2010. 19 с.
14. Лукаш А., Шубина Е., Белянчикова Н. Сколиоз излечим! Профилактика и лечение ортопедических проблем у детей. СПб. : Наука и техника, 2008. 272 с.
15. Васильева Н., Охотникова Н. К вопросу о психической адаптации детей дошкольного возраста. Дошкольное воспитание. 2010. № 2. С. 35-38.
16. Налчаджян А.А. Психологическая адаптация: механизмы и стратегии. М. : Эксмо, 2009. 368 с.
17. Иванов A.B., Белинская А.Б., Вольфман М.В. и др. Социальная педагогика : учеб. пособие. М. : Дашков и Ко, 2010. 424 с.
18. Камінська О.В. Проблема соціально-психологічної дезадаптації дітей з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. 2007. № 2 (4). URL : http://ap.uu.edu.ua/arti- cle/582
19. Dandy J., Cullen C. Integration and mainstreaming: a review of the efficacy of mainstreaming and integration for mentally handcapped pupils. Educational Psychology. 2007. Vol. 8. P. 1013-1014.
20. Гришина, Л.П., Лаврова Д.И. Инвалидность как многофакторная проблема. Мед.-соц. экспертиза и реабилитация. 2006. № 2. С. 27-30.
21. Бартршин И.Т. Современные принципы диспансеризации детей с деформациями позвоночника в отдаленных регионах страны. Хирургия позвоночника. 2006. № 4. С. 84-93.
22. Гребова Л.П. Лечебная физическая культура при нару шениях опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. М. : Академия, 2006. 115 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.