На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 4-10
Хімічні канцерогени у навколишньому середовищі України: ризик для населення, шляхи попередження, удосконалення гігієнічного регламентування
Черниченко І.О.1, Баленко Н.В.1, Литвиченко О.М.1, Бабій В.Ф.1, Кондратенко О.Є.1, Главачек Д.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягала у визначенні канцерогенонебезпечних чинників у довкіллі та критеріїв оцінки їхньої небезпеки для населення у сучасних умовах (довоєнний період).

Матеріали та методи дослідження: звіти науково-дослідних робіт лабораторії гігієни канцерогенних факторів та наноматеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я імені Марзєєва НАМН України» та власні публікації за останні 5 років. Для обробки матеріалів використовувалися бібліосемантичні, аналітичні, гігієнічні та медико-статистичні методи.

Результати. Аналіз проведених натурних та аналітичних досліджень засвідчив, що за останні 20-25 років на тлі зменшення промислових викидів суттєво зросли обсяги використання у сільськогосподарській діяльності засобів захисту рослин та рослинної продукції, а у побуті – продуктів побутової хімії, косметичних препаратів тощо, більшість з яких містить специфічні речовини – ендокринні руйнівники.
Показано, що з роками зростає інтенсивність темпів приросту захворювань на рак ендокринних органів (рак молочної, щитоподібної, передміхурової залоз), тіла матки та яєчників. Отримані дані свідчать про тенденцію до омолодження онкологічних хвороб гормонозалежних органів.
Досліджено небезпеку забруднення атмосферного повітря у містах; проведено порівняльну оцінку канцерогенного та неканцерогенного ризику для населення у високоіндустріалізованому місті з комплексом підприємств чорної металургії та міста, де відсутні специфічні джерела забруднень.
Зроблено висновок, що для вивчення екологічних питань щодо стану повітряного середовища достатньо використання гігієнічних показників – гранично допустимих концентрацій та сумарних показників забруднення, тоді як для оцінки впливу на здоров’я людей більш адекватним є використання показників ризику.
При цьому виникає питання відповідності вітчизняних гігієнічних (медико-санітарних) регламентів міжнародним показникам ризику. Особливо це стосується чинників з мутагенними та канцерогенними властивостями.
Проведений аналіз показників ризику для низки канцерогенних речовин, що входять до вітчизняних нормативно-методичних баз на рівні їхніх гранично-допустимих концентрацій, засвідчив, що нормативи для атмосферного повітря за міжнародною класифікаційною шкалою відповідають прийнятному ризику (1 - 104) лише 26% речовин, а для повітря робочої зони – 45% речовин.
Отже, більшість гігієнічних нормативів в атмосферному повітрі населених місць і у повітрі робочої зони, за міжнародними стандартами, не відповідають вимогам безпечності для населення і потребують перегляду з використанням міжнародних підходів і орієнтації на критерії ризику розвитку новоутворення за дії окремих сполук.

Висновки: реальне забруднення атмосферного повітря населених місць становить певну небезпеку для населення і потребує вжиття профілактичних заходів щодо його зменшення.
Існуюча нині вітчизняна нормативна база допустимого вмісту канцерогеногенних речовин у повітряному середовищі (атмосферне повітря та повітря робочої зони) не відповідає вимогам країн ЄС та США.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
хімічні канцерогени, гігієнічний норматив, ризик для населення, гормонозалежні форми раку
ЛІТЕРАТУРА:
1. Wild C., Weiderpass E., Stewart B., editors. World cancer report: cancer research for cancer prevention. Lyon, France : International Agency for Research on Cancer; 2020 : 594 p.
2. IARC monographs on the identification of carcinogenic hazards to humans. International Agency for Research on Cancer. Available from: https://monographs.iarc.who.int/
3. Madia F., Worth A., Whelan M., Corvi R. Carcinogenicity assessment: addressing the challenges of cancer and chemicals in the environment. Environment International. 2019 Jul ; 128 : 417-29. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.04.067
4. The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine. United Nations Environment Programme EO/2466/NA. Nairobi, Kenya; 2022: 56 p.
5. [Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine. National report on the state of the natural environment in Ukraine in 2020]; [cited 2023 Jul 18]. (Ukrainian). Available from: https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/natsionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnogo-pryrodnogo-seredovyshha-v-ukrayini/
6. [Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine (official website). Information on the environmental consequences of Russian aggression in Ukraine February 24 - March 14, 2022] [cited 2023 Jul 18]. (Ukrainian). Available from: https://mepr.gov.ua/informatsiya-pro-naslidky-dlya-dovkillya-vid-rosijskoyi-agresiyi-v-ukrayini-24-lyutogo-14-bereznya-2022-roku-2/
7. Chernychenko I., Lytvychenko O., Babii V., Tsymbaliuk S., Kondratenko O., Hlavachek D. [Features of age-related changes and growth rates of the incidence of endocrine organs’ cancer in the population of Ukraine]. Problems of Endocrine Pathology. 2022 Sep 15 ; 79 (3) : 53-8. (Ukrainian) https://doi.org/10.21856/j-pep.2022.3.07
8. Gibson D.A., Saunders P.T. Endocrine disruption of oestrogen action and female reproductive tract cancers. Endocrine-Related Cancer. 2013 Oct 25 ; 21 (2) : T. 13-31. https://doi.org/10.1530/erc-13-0342
9. Gore A.C., Chappell V.A., Fenton S.E., Flaws J.A., Nadal A., Prins G.S. et al. Executive summary to EDC-2: the endocrine society’s second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals. Endocrine Reviews. 2015 Dec 1 ; 36 (6) : 593-602. https://doi.org/10.1210/er.2015-1093
10. Ministry of Health of Ukraine [On the approval of methodological recommendations «Risk assessment for public health from atmospheric air pollution», Order No. 184, 2007 Apr 13] [cited 2023 Jul 18]. (Ukrainian). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0184282-07
11. Serdiuk AM, Chernychenko IO, Lytvychenko OM, Babii VF, Kondratenko OY, Hlavachek DO. [Carcinogenic substances in the atmospheric air of Dnipro city and risk to the population]. Med. perspekt. 2021 Mar 26 ;26(1):226-31. (Ukrainian). https://doi.org/10.26641/2307-0404.2021.1.228020
12. Serdiuk A.M., Hushchuk I.V., Chernychenko I.O., Lytvychenko O.M. [Features of atmospheric air pollution in a non-industrial city: risk for the population]. Med. perspekt. 2019 Dec 26 ; 24 (4) : 154-9. (Ukrainian). https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189609
13. Chernychenko I.O., Lytvychenko O.M., Babii V.F., Harkavyi S.I., Balenko N.V., Kondratenko O.Y., Hlavachek D.O. [On the issue of revising the regulatory framework for chemical carcinogens in the air according to the risk criterion]. Dovkillia ta zdorovia [Environment & Health]. 2022 Jun ; 2 (103) : 42-8. (Ukrainian). https://doi.org/10.32402/dovkil2022.02.042
14. Ministry of Health of Ukraine [On the approval of hygienic regulations for the permissible content of chemical and biological substances in the atmospheric air of populated areas, Order No. 52, 2020 Jan 14]; [cited 2023 Jul 18]. (Ukrainian). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0156-20#Text
15. Ministry of Health of Ukraine [On the approval of hygienic regulations for the permissible content of chemical and biological substances in the air of the working area, Order No. 1596, 2020 Jul 14]; [cited 2023 Jul 18]. (Ukrainian). Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.