На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 23-29
Стан якості питної води Львівщини протягом 2009-2015 років
Крупка Н.О.1, Лотоцька-Дудик У.Б.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

УДК: 614.777:628.1(477.83)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: оцінити якість питної води за результатами лабораторних досліджень і анкетного опитування населення, визначити заходи, спрямовані на поліпшення водозабезпечення мешканців області на найближчу перспективу.

Матеріали та методи. У роботі використані результати аналізів проб питної води централізованого та децентралізованого водопостачання, виконані «Львівським обласним лабораторним центром» за останні роки. Порівняльний аналіз проводили за відсотком незадовільних проб. Використано результати виборчих особистих досліджень водопровідної питної води різних районів області та м Львова. Для незалежної оцінки якості питної води розроблено анкету, проведено опитування населення (150 анкет).

Результати. В роботі дана гігієнічна оцінка якості питної води централізованих і нецентралізованих систем водопостачання Львівської області та визначено першочергові заходи щодо її поліпшення в сучасних умовах. Показано, що в Львівській області з року в рік реєструється високий відсоток проб нестандартної питної води за санітарно-хімічними (3,0-6,0%) і мікробіологічними показниками (2,1-5,5%), що може створювати загрозу для здоров'я населення. Поліпшити якість питної води можливо шляхом впровадження доочистки питної води безпосередньо в місці її споживання (використання побутових і колективних водоочисних фільтрів і систем). Результати проведеного анкетування респондентів свідчать про проведення доочищення водопровідної води з використанням внутрішньобудинкових і місцевих фільтрів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, водопроводи, показники якості води, доочищення.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ситенко М.А. Забезпечення населення України якісною питною водою – один з головних пріоритетів державної політики і національної безпеки держави / М.А. Ситенко // Водопостачання та водовідведення. – Спецвипуск, 2008. – С. 15-17.
2. Прокопов В.О. Гігієнічні проблеми водопостачання в Україні / В.О. Прокопов // Досвід та перспективи наукового супроводу проблем гігієнічної науки та практики. – К., 2011. – С. 106-132.
3. Guidelines for drinking-water quality. – 4-th ed. / WHO. – Geneva, 2011. – 564 p.
4. Crompton T.R. Organic compounds in natural water: analysis and determination / T.R. Crompton. – London, UK : Taylor & Francis Group, 2014. – 295 р. https://doi.org/10.1201/b15795
5. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 р. № 2455-IV // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – 655 с.
6. Національна доповідь «Про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні за 2009-2014 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minregion.gov.ua/zhkh/vodopostachannya-ta vodovidvedennya/
7. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною: ДСанПіН 2.2.4-171-10. – К., 2012. – 55 с.
8. Загороднюк К.Ю. Стан та перспективи впровадження сучасних технологій очищення та кондиціонування води в Україні (огляд літератури) // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2010. - Т. 3. - С. 48-54.
9. Липовецька О.Б. Аналіз даних анкетного опитування населення України щодо оцінки якості водопровідної питної води та доцільності її доочищення у побуті // Довкілля та здоров'я. - 2014. – № 3. – С. 47-50.
10. Мацієвська О.О. Експериментальне порівняння роботи фільтрів для пом’якшення води картриджного типу / О.О. Мацієвська, Н.В. Долінська, І.З. Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. - Т. 655. - С. 178-182.
11. Гончаренко Т.П. Оцінка можливості доочистки питної води міста Черкаси за допомогою побутового фільтра «Бар’єр-норма» / Т.П. Гончаренко, О.Г. Гончаренко // Вісник КДПУ ім. Михайла Остроградського. - 2008 (49). – Вип. 2, ч. 2. - С. 129-132.
12. Альохіна Т.А. Оцінка ефективності використання картриджів «Бар’єр-4» та «Бар’єр-7» для доочистки питної води централізованого водопостачання від важких металів / Т.А. Альохіна // Актуальні проблеми профілактичної медицини : зб. наук. праць. – Львів, 2012. - Вип. 10. – С. 13-15.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.