На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (94)   -   березень, 2020   -   Сторінки: 26-33
Особливості планування досліджень рівнів радону у повітрі будинків у рамках реалізації плану дій
Павленко Т.О.1, Аксьонов М.В.1, Фризюк М.А.1, Оперчук А.П.2, Федоренко О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

УДК: 351.78:613.648.4:546.79(.296)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Обґрунтування методологічних аспектів дослідження радононебезпеки територій.

Матеріали та методи дослідження. Вимірювання рівнів радону-222 проводились в опалювальний сезон методом пасивної трекової радонометрії з використанням у якості детектора нітрат-целюлозної плівки типу LR-115. Час експонування радонових накоплювачів становив 1-2 місяці. Після процедури хімічного травлення підраховували кількість треків ушкоджень на детекторах методом іскрового підрахунку.
Для визначення ефективності реєстрації (калібрування) трекових детекторів їх експонували в радоновій атмосфері з відомою активністю радону. Радонова атмосфера, запатентована Інститутом громадського здоров’я НАМНУ, є еталоном, акредитованим Національним органом стандартизації та акредитації України.

Результати. Виконано вимірювання радону-222 у повітрі понад 30-и тисяч житлових будинків. Встановлено, що середнє геометричне значення ЕРОА радону-222 для одноповерхових будинків сільського типу становило 52 Бк*м-3 (у термінах ОА – 130 Бк*м-3); для квартир, розташованих на першому поверсі багатоповерхівок, – 40 (100) Бк*м-3, вище першого поверху – 23 (58) Бк*м-3 при стандартному відхиленні – 62 (155) Бк*м-3, 48 (120) Бк*м-3 та 28 (70) Бк*м 3, відповідно.
Встановлено, що в середньому по країні рівень нормативу для радону 222 в 100 (250) Бк*м-3 перевищується в 19 % випадків, рівень 200 (500) Бк*м-3 – у 5,7 % випадків.
Визначено ефективні дози опромінення населення країни. Проаналізовано нерадіаційні фактори, які впливають на ефективність досліджень.
Розроблено алгоритм оцінки ступеня радононебезпеки території, який включає: аналіз структури житлового фонду, визначення найбільш типових інженерно-планувальних рішень будівель, вимірювання радону інтегральним методом, виявлення критичних типів будинків за результатами вимірювання рівнів радону, розрахунок радіаційних ризиків для населення від радону.
Визначено основні вимоги до первинного моніторингу радону в контексті реалізації радонового плану дій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
радон у будинках, ефективна доза, радіаційні ризики, алгоритм дій
ЛІТЕРАТУРА:
1. ICRP Publication 101b. The Optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process. Annals of the ICRP. 2006. Vol. 36 (3). Р. 69-104. DOI : https://doi.org/10.1016/j.icrp.2006.09.008
2. Barnet I., Pacherová P., Smyčková L. Aktualizované mapy radonového indexu České republiky v měřítku 1 : 50 000. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012. 2012. 45. Р. 156-161.
3. EРA. Radon map of England. (Mode of access : 15.05.2019). URL : https://www.ukradon.org/information/ukmaps
5. Gruber V., Bossew P., De Cort M., Tollefsen T. The European map of the geogenic radon potential. J. Radiol. Prot. 2013. Vol. 33 (1). P. 51-60. DOI: https://doi.org/10.1088/0952-4746/33/1/51
6. Radon Risk Mapping: JRC leading efforts to harmonise European map of radon levels. (Mode of access : 15.05.2019). URL : https://ec.europa.eu/jrc/en/news/radon-risk-mapping-jrc-leading-efforts-harmonise-european-map-radon-levels-7372
7. Bossew P., Tollefsen T., Cinelli G., Gruber V., De Cort M. Status of the European Atlas of Natural Radiation. Radiat. Prot. Dosimetry. 2015. Vol. 167 (1-3). P. 29-36. DOI: https://doi.org/10.1093/rpd/ncv216
8. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : Державні гігієнічні нормативи. ДГН 6.6.1.-6.5.001-98. К., 1998. 135 с.
9. Вимірювання концентрації радону-222 у повітрі будинків методом пасивної трекової радонометрії з використанням приладу "Track 2010Z" : методичні вказівки з методів контролю (МВК 6.6.2.-063-2000) / МОЗ України. К., 2000. 21 с.
10. ICRP Рublication 65. Protection against Radon-222 at Home and at Work. Annals of the ICRP. 1994. Vol. 23 (2). P. 1-78.
11. Pavlenko T.A., Los I.P., Aksenov N.V. Exposure Doses due to Indoor Rn-222 in Ukraine and Basic Directions for Their Decrease. Radiat. Measur. 1997. Vol. 28 (1-6). P. 733-738. DOI : https://doi.org/10.1016/S1350-4487(97)00174-1
12. ICRP Publication 103. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP. 2007. 37 (2-4). P. 1-332.
13. ICRP Publication 126. Radiological Protection against Radon Exposure. Annals of the ICRP. 2014. Vol. 43 (3). P. 1-73. DOI : https://doi.org/10.1177/0146645314542212
14. ICRP Publication 137. Occupational Intakes of Radionuclides: Part 3. Annals of the ICRP. 2017. Vol. 46 (3/4). P. 1-486. DOI : https://doi.org/10.1177/0146645317734963.
15. Іщенко Л.О. Радіаційно-гігієнічне обстеження житлових приміщень Криворізького залізорудного регіону. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 52. С. 256-260.
16. Іщенко Л. О. Рівні дозових навантажень від радону в житлових приміщеннях м. Кривого Рогу. Вестник гигиены и эпидемиологии. 2008. Т. 12. № 1. С. 119-122
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.