На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (100)   -   вересень, 2021   -   Сторінки: 13-21
Природна смерть працівників на робочому місці в Україні у динаміці 2015-2020 років
Нагорна А.М.1, Савенкова Н.В.2
1 Національна академія медичних наук України
2 Державна служба України з питань праці

УДК: 616-036.886:616-05

РЕФЕРАТ:
В Україні за останні роки відзначається поступове зниження виробничого травматизму, але поглиблений аналіз даних свідчить, що статистичні показники недостатньо розкривають складність існуючої ситуації щодо формування кількості травм на виробництві та якості їх обліку та реєстрації, особливо у випадках раптової смерті (РС) на робочому місці. Згідно з Постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337 «ПОРЯДОК розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1 від 05.01.2021 р.) було внесено зміни (ст. 52 п. 6, п. 7, п. 8) до обставин, за яких нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), випадки раптової смерті визнаються пов’язаними з виробництвом.

Мета дослідження - виявлення закономірностей поширеності природної смерті (ПС) на робочому місці працівників за 2015-2020 роки в Україні.

Матеріали та методи дослідження. За даними Держкомстату України та Державної служби України з питань праці проведено аналіз природній смерті працівників на робочому місці у динаміці спостереження за 2015- 2020 роки за видами економічної діяльності, професіями, причинами виникнення та визначено шляхи покращання їх обліку. Статистичні дані оцінювалися за допомогою ранжування, методами загальновизнаного статистичного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення. Кількість нещасних випадків (НВ) на виробництві, які реєструються та визнаються страховими випадками, від 2015 до 2019 року скоротилася з 4260 до 3876 (на 9,0%), а кількість смертельно травмованих збільшилася з 375 до 422 осіб (на 11,1%). 2020 року кількість НВ збільшилася до 6121 (на 30,4%), а зі смертельним наслідком – до 653 (на 42,5%) переважно за рахунок хвороб органів кровообігу та COVID-19. Останніми роками відзначається збільшення випадків раптової смерті (РС) та «омолодження» контингенту працівників. Проблема природної смерті є актуальною в усьому світі і, за даними ВООЗ, становить 5-7%. Серед осіб, померлих внаслідок природної смерті, значну частку становлять молоді особи віком 20-39 років, переважно за рахунок хвороб органів кровообігу та COVID-19. Встановлено, що у динаміці 2015-2020 років в Україні зареєстровано 4861 випадок ПС на робочому місці, що становить 8,0-16,2 на 100 тис. працівників та 27,2-55,0 на 100 тис. населення, що працює у шкідливих та небезпечних умовах, порівняно з 5,3 та 14,1 у 2012 р. Проведений аналіз випадків ПС щодо статі, віку та стажу роботи свідчить, що понад 77,0% – це особи чоловічої статті віком від 20 до 60 років. Розподіл випадків ПС на робочому місці в Україні за галузями виробництва свідчить, що основними є соціально-культурна сфера (30,0-55,2%), транспорт (16%), машинобудування та металургійна промисловість (10,5-6,6%), вугільна та гірничовидобувна промисловість (4,2-2,4%). Детально проаналізовано випадки ПС на робочих місцях від хвороб системи кровообігу працівників соціальної сфери, транспорту, шахтарів вугільних шахт. Запропоновано методи профілактики ПС на робочому місці.

Висновки. 1. Проблема природної смерті на робочому місті потребує додаткового законодавчого врегулювання щодо визначення обставин настання смерті, що пов’язана з умовами праці або з особливостями виробничого процесу.
2. Найчастіше випадки ПС на робочому місці в Україні реєструються серед працівників соціально-культурної сфери (30,0-55,2%), транспорту (16%), машинобудування та металургійної промисловості (10,5-6,6%), будівництва та шляхобудівництва, агропромислового комплексу, вугільної та гірничовидобувної промисловості (4,2-2,4%).
3. Основними причинами ПС працівників були хвороби системи кровообігу (гостра серцева-судинна недостатність (інфаркт, інсульт), ішемічна хвороба серця, серцево-легенева недостатність на тлі нервово-емоційної напруги, недостатності сну, наявності складного графіка роботи (добові, 12-годинні, нічні зміни, що потребує окремого вивчення причинно-наслідкових зв’язків) та впливу несприятливих факторів виробничого середовища.
4. Профілактика ПС перебуває у царині відновлення системи надання медико-санітарної допомоги працівникам, підвищення якості профілактичних медичних оглядів, передзмінного контролю, професійного добору.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
природна смерть на робочому місці, серцева недостатність, галузі виробництва
ЛІТЕРАТУРА:
1. Международная организация труда (МОТ). Охрана труда в цифрах и фактах. Направления совершенствования глобальной культуры охраны труда : документ из ИПС «Кодекс», 2003. (дата звернення: 22.04.2021). URL: http://base.safework.ru/safework?print&nd=444400036&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D5%26lsz%3D13%26nd%3D808000014%26nh%3D0%26
2. Травматизм на виробництві в Україні у 2018 році. Статистична інформація (21 таблиця) / Державна служба статистики України. Київ, 2019. (дата звернення: 22.04.2021). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/travm_na_vyr_18.xls
3. Оперативні дані щодо травматизму в Україні у 2018 році / Державна служба України з питань охорони праці. Київ, 2019. (дата звернення: 22.04.2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/travm_na_vyr_18.xls
4. Несчастный случай на производстве. (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://buhgalter.com.ua/articles/kadrova-sprava/360829/
5. Смерть на рабочем месте – не повод для страхового случая. (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://slavgorod.com.ua/news/article/339/
6. ВООЗ публікує статистику про провідні причини смертності та інвалідності в усьому світі за період 2000-2019 рр. ВООЗ : прес-реліз. 09.12.2020 р. (дата звернення: 29.04.2021). URL: https://www.who.int/ru/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019
7. Внезапная сердечная смерть. (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://ardashev-arrhythmia.ru/doctors/vnezapnaya-serdechnaya-smert
8. Ардашев А.В., Арутюнов Г.П., Желяков Е.Г., Беленков Ю.Н. Механизмы и причины внезапной сердечной смерти. Факторы и стратификация риска в клинической практике. Основные определения и термины. Клиническая практика. 2014. № 4. С. 4-12. https://ardashev-arrhythmia.ru/doctors/vnezapnaya-serdechnaya-smert
9. Лідньов А.О. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві. (дата звернення: 29.04.2021). URL: https://www.sop.com.ua/article/126-qqq-16-m11-01-11-2016-cpetsalne-rozslduvannya-neshchasnih-vipadkv-na-virobnitstv
10. Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда. URL: (дата звернення: 29.04.2021). URL: https://cherinfo.ru/notification/80608-mezdunarodnaa-organizacia-truda-mot-obavila-28-aprela-vsemirnym-dnem-ohrany-truda
11. Zaria Gorvett. Can You Work Yourself to Death? BBC Capital. 2016 (September, 14). (Accessed 29.04.2021). URL: https://www.bbc.com/russian/vert-cap-37413135 https://www.bbc.com/worklife/article/20160912-is-there-such-thing-as-death-from-overwork
12. Kato Tetsuro. The Political Economy of Japanese «Karoshi» (Death from Overwork). Hitotsubashi Journal of Social Studies. 1994. Vol. 26 (2). P. 41-54.
13. Zheping Huang. No sleep, no sex, no life: tech workers in China’s Silicon Valley face burnout before they reach 30. South China Morning Post (20 March 2019) (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/3002533/no-sleep-no-sex-no-life-tech-workers-chinas-silicon-valley-face
14. Bergman J. Inside the high-pressure world of China’s start-up workers. BBC (26 August 2016). (дата звернення: 29.04.2021). URL: https://www.bbc.com/worklife/article/20160825-inside-the-high-pressure-world-of-chinas-overtime-dogs
15. Haas B. South Korea cuts ‘inhumanely long’ 68-hour working week (1 March, 2018) (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://www.theguardian.com/world/2018/mar/01/south-korea-cuts-inhumanely-long-68-hour-working-week
16. От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира. (дата звернення: 13.05.2021). URL: https://tass.ru/info/6539879
17. Hobbesland A., Thelle D.S. Mortality from cardiovascular diseases and sudden death in ferroalloy plants. Scand. J. Work Environ. Health. 1997. Vol. 23 (5). P. 334-341. DOI : https://doi.org/10.5271/sjweh.229
18. Басанець А.В., Остапенко Т.А., Черкесов В.В. Раптова смерть на робочому місці. Український журнал з медицини праці. 2014. № 1 (38). С. 37-43. DOI : https://doi.org/10.33573/ujoh2014.01.037
19. Праця України у 2018 році : стат. зб. / Державна служба статистики України. Київ : Бук-Друк, 2019. 248 c.
20. В Україні живе 37,3 мільйони осіб – оцінка уряду. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238191/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.