На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 54-61
Дослідження особливостей способу життя сучасної молоді у системі громадського здоров’я
Антомонов М.Ю.1, Пашинська С.Л.1, Русакова Л.Т.1, Соколова М.П.1, Скочко Т.П.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета: оцінити рівень еколого-валеологічної свідомості та особливості способу життя сучасної молоді.

Матеріали та методи. У роботі були використані такі методи:
Бібліографічний, метод анкетування, статистичний – для подальшого застосування кореляційного аналізу (метод рангової кореляції Спірмена), математичні методи – для кількісного оцінювання показників самооцінки стану здоров’я та еколого-валеологічної свідомості молоді. Було проведено опитування студентів медичного напрямку у містах Києві та Луцьку. Вибірка дослідження – 276 учасників віком від 16 до21 року. Для опитування було адаптовано анкету Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), структура якої містить такі основні характеристики: фізичний стан; обмеження діяльності через фізичний стан; відчуття болю; емоційний стан; обмеження діяльності через емоційний стан; складності активного спілкування, зумовлені фізичним та емоційним станом; дотримання здорового способу життя. Базовими даними учасників є вік і стать.

Результати анкетування було переведено у рангові змінні для подальшого застосування кореляційного аналізу. Виявлено, що між фізичним та емоційним станами опитуваних існує значущий зв’язок (p<0,01); через емоційний стан виникають складності у роботі та повсякденній діяльності і у дівчат (p<0,01), і у хлопців (p<0,05); фізичний стан призводить до обмежень у роботі та повсякденній діяльності частіше у дівчат (p<0,001); дівчата більше чутливі до болю (p<0,001); можливість активного спілкування у дівчат, на відміну від хлопців, залежить від та фізичного станів. Таким чином, виконане дослідження робить суттєвий внесок у вирішення питань формування здоров’я підростаючого покоління та визнання ролі у цьому процесі способу життя сучасної молоді.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
здоровий спосіб життя, здоров’яформувальна поведінка, самооцінка здоров’я, анкетне опитування
ЛІТЕРАТУРА:
1. Buzenko I.L. [Ecological and valeological competence: definitive approaches]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky (Tsentralnoukrainskyi derzhavnyi universytet)]. 2018 ; 166:193-6. (Ukrainian)
2. Karpiuk R. [Social health of student youth in the conditions of transformation of Ukrainian society]. Molod i rynok. 2011 ; 1 (72) : 28-32. (Ukrainian).
3. Voloshko N.I. Psykholohichna kultura zdorovia: navchalnyi posibnyk [Psyhological culture of health]. Kyiv : Naukovyi svit ; 2008 : 163 p. (Ukrainian).
4. Petruk V., Bezvoziuk I.I., Panchenko T.I. [Environmental education in higher education]. In: X Mizhnarodna naukovo-practychna konferentsiia «Humanizm ta osvita» [The X international scientific and practical conference «Humanism and education»; 2010 Sep 10-16]. Vinnytsia, Ukraine ; 2010. (Ukrainian). Available from: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Petruk_Bezvozyuk_Panchenko.php
5. Mameshyna O. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124039438 Psykholohichni umovy rozvytku ekolohichnoi svidomosti starshoklasnykiv u systemi pozashkilnoi osvity [Psychological conditions for the development of environmental awareness of high school students in the system of extracurricular education : extended abstract of PhD]. Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy. Kyiv ; 2004:25 p. (Ukrainian).
6. Brazhnyk Yu. Psykholohichni osoblyvosti samootsinky v studentskomu seredovyshchi [Psychological features of self-esteem in the student environment]. In: Psykholohichni problemy osobystosti na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva [Psychological problems of the individual at the current stage of the development of society; 2021 Apr 7-8]. Nizhyn, Ukraine: Natsionalnyi derzhavnyi universytet im. M. Hoholia ; 2021 : 35-7. (Ukrainian). Available from: http://www.ndu.edu.ua/storage/2021/11_conf_zbirn_psycho.pdf
7. Pustovit N., Kolonkova O., Prutsakova O. Formuvannia ekolohichno dotsilnoi povedinky shkoliariv [Formation of environmentaly appropriate behavior of schoolchildren]. Kirovohrad, Ukraine: Imeks-LTD ; 2014 : 139 p. (Ukrainian). https://lib.iitta.gov.ua/7370/1/2449_Pystovit.pdf
8. Sarkawi D., Priadi A., Oktaviani A. Environmental knowledge and environmental friendly behavior based on gender and education level. International Journal of Advanced Research. 2017 Jun 30 ; 5 (6) : 2106-13. https://doi.org/10.21474/ijar01/4649
9. Brieger S.A. Social identity and environmental concern: the importance of contextual effects. Environment and Behavior. 2018 Feb 22 ; 51 (7) : 828-55. https://doi.org/10.1177/0013916518756988
10. Berdnyk O., Polka N., Dobrianska O., Rudnytska O., Skochko T. Dytiache naselennia kriz pryzmu hromadskoho zdorovia [Child population everywhere from the perspective of public health]. Kyiv : Medinform ; 2020 : 200 p. (Ukrainian).
11. Seleznova O. [Youth health and the formation of a healthy lifestyle]. Narodna osvita [Internet]. 2020 [cited 2023 May 11]. (Ukrainian). Available from: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2513
12. Woynarowska B. [How we create a health promoting school]. Warszawa ; 2015 : 117 p. (Polish).
13. Serdiuk A., Antomonov M., Bardov V., Lekhan V., Prylutskyi O. [Presentation of the results of mathematical and statistical processing of medical and biological research data in dissertations]. Biuleten Vyshchoi Atestatsiinoi Komisii Ukrainy. 2010 ; 6 : 31-3 (Ukrainian).
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.