На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 11-18
Genetic polymorphisms of the folate cycle and hyperhomocysteinemia in children from areas bordering the Chоrnobyl exclusion zone
Бандажевський Ю.І.1, Дубова Н.Ф.1
1 Координаційний аналітичний центр «Екологія і здоров’я», Іванків

РЕФЕРАТ:
Назва українською:
"Генетичні поліморфізми фолатного циклу і гіпергомоцистеїнемія у дітей із районів, що межують з Чорнобильською зоною відчуження"

Мета дослідження: встановлення зв'язку між поліморфізмами фолатного циклу та станом гіпергомоцистеїнемії у дітей, які проживають у районах, що межують з Чорнобильською зоною відчуження (ЧЗВ).

Методи дослідження: лабораторний, генетичний, математико-статистичний.

Результати. Визначено рівні гомоцистеїну (Hcy) у крові, а також генетичні поліморфізми фолатного циклу (ФЦ) у 690 дітей (322 хлопчиків та 368 дівчаток) вком 8-17 років, які проживають поблизу ЧЗВ. Встановлено, що у 97,8% випадків діти мали генотипи з алелями ризику поліморфізмів ФЦ. Найчастіше зустрічалися поєднання 2-х та 3-х поліморфних варіантів.
Питома вага випадків гіпергомоцистеїнемії реєструвалася у 62,5% обстежених і не залежала, як правило, від числа поліморфізмів ФЦ з алелями ризику. У групах дітей, на відміну від їхніх матерів, був відсутній кореляційний зв'язок між концентрацією Hcy у крові та кількістю поліморфізмів ФЦ з алелями ризику.
Частота випадків гіпергомоцистеїнемії у хлопчиків була вірогідно вищою, ніж у дівчаток. Стан гіпергомоцистеїнемії виявлено у 40% випадків серед дітей за відсутності алелів ризику генетичних поліморфізмів ФЦ.
Генотипи з алельними варіантами одного поліморфізму ФЦ виявлено у 15% випадків. При цьому висока частота гіпергомоцистеїнемії реєструвалася у підгрупі з генотипом T/TMTHFR:677, і у більшості генетичних підгруп.
Висока частота гіпергомоцистеїнемії за чотирьох поліморфізмів з алелями ризику була пов'язана з компаунд-гетерозиготами A/CMTHFR:1298 та C/TMTHFR:677 у поєднанні з генотипами A/G MTR: A2756G та G/G A66G.
Гомозиготний варіант нейтральної алелі A генетичного поліморфізму MTRR:A66G, що контролює метіонін синтазу редуктазу, сприяв поліпшенню процесів метилювання Hcy за алелів ризику трьох поліморфізмів ФЦ.

Висновки. Проведені дослідження свідчать про те, що у дітей другого чорнобильського покоління, які від народження проживають в умовах постійного радіаційного впливу у районах, що постраждали від аварії на ЧАЕС, виникнення гіпергомоцистеїнемії не пов'язане з конкретним генотипом та кількістю поліморфізмів ФЦ з алелями ризику. Отримані результати свідчать про участь генетичного і зовнішнього факторів у виникненні гіпергомоцистеїнемії у популяції досліджуваних дітей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
гіпергомоцистеїнемія, гени фолатного циклу, алелі ризику, діти, Чорнобильська зона відчуження
ЛІТЕРАТУРА:
1. McCully KS. Homocysteine and the pathogenesis of atherosclerosis. Expert Review of Clinical Pharmacology. 2015 Feb 5;8(2):211-9. Available from: https://doi.org/10.1586/17512433.2015.1010516
2. Rabelo NN, Telles JP, Pipek LZ, et al. Homocysteine is associated with higher risks of ischemic stroke: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. 2022 Oct 13;17(10):e0276087. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276087
3. Keshteli AH. Hyperhomocysteinemia as a potential contributor of colorectal cancer development in inflammatory bowel diseases: a review. World Journal of Gastroenterology. 2015;21(4):1081. Available from: https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i4.1081
4. Moretti R, Caruso P. The controversial role of homocysteine in neurology: from labs to clinical practice. International Journal of Molecular Sciences. 2019 Jan 8;20(1):231. Available from: https://doi.org/10.3390/ijms20010231
5. Varshney KK, Gupta JK, Mujwar S. Homocysteine Induced Neurological Dysfunctions: A Link to Neurodegenerative Disorders. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 2019;(8(4)):135-46. Available from: https://www.ijmrhs.com/medical-research/homocysteine-induced-neurological-dysfunctions-a-link-to-neurodegenerative-disorders.pdf
6. Kovierová H, Vidomanova E, Mahmood S, Sopková J, Drgová A, Červeňová T, et al. The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health. International Journal of Molecular Sciences. 2016 Oct 20;17(10):1733. Available from: https://doi.org/10.3390/ijms17101733
7. van Beynum IM, Smeitink JA, den Heijer M, te Poele Pothoff MT, Blom HJ. Hyperhomocysteinemia. Circulation. 1999 Apr 27;99(16):2070-2. Available from: https://doi.org/10.1161/01.cir.99.16.2070
8. Bandazhevskyi Y, Dubova N. Comparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Shernobyl nuclear power plant accident. Dovkillia ta zdorovia [Environment & Health]. 2017 Dec;(4(84)):27-30. Available from: https://doi.org/10.32402/dovkil2017.04.027
9. Froese DS, Fowler B, Baumgartner MR. Vitamin B12, folate, and the methionine remethylation cycle-biochemistry, pathways, and regulation. Journal of Inherited Metabolic Disease. 2019 Jan 28;42(4):673-85. Available from: https://doi.org/10.1002/jimd.12009
10. Bandazhevskyi Y, Dubova N. MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chornobyl nuclear power plant accident. Dovkillia ta zdorovia [Environment & Health]. 2018 Apr [cited 2023 Jul 14];(2 (87)):10-5. Available from: https://doi.org/10.32402/dovkil2018.02.010
11. Bandazhevsky Y, Dubova N. Genome of folate metabolism and folic acid deficiency in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident. [Collected Scientific Works of Staff Members of NMAPE]. 2018;(29):304-11.
12. Bandazhevsky Y, Dubovaya N. Chernobyl catastrophe and childrens health. 35 years of world tragedy. Kyiv: Aliant; 2022. 158 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.