На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (94)   -   березень, 2020   -   Сторінки: 4-11
Концепція формування стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров'я
Сердюк А.М.1, Скалецький Ю.М.1, Риган М.М.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Медичний центр «Сучасна ортопедія»

УДК: 614.256:616-84(.001.11)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – акцентувати увагу широкої громадськості до проблеми завдання шкоди пацієнтам, якої можна було уникнути, в закладах охорони здоров’я та визначити основні напрямки формування системи гарантування безпеки пацієнтів.

Матеріали та методи досліджень. Проведено аналіз міжнародного досвіду та кращих практик окремих країн зі створення найбільш безпечної для пацієнтів системи охорони здоров’я. Вивчено нормативну базу МОЗ України з питань формування системи управління якістю медичної допомоги, однією з головних завдань якої є забезпечення безпеки медичних послуг.
Дано оцінку стану безпеки пацієнтів у вітчизняних медичних стаціонарах.

Результати та їх обговорення. Встановлено, що відсутність на політичному рівні уваги до проблеми безпеки пацієнтів, ігнорування міжнародного досвіду та досвіду окремих країн щодо запобігання завданню ненавмисної шкоди пацієнтам, недооценка ризиків для безпеки пацієнтів самих процесів реформування системи охорони здоров’я призвели в останні роки до багаторазового росту стаціонарної летальності. Значною мірою це обумовлено стрімким підвищенням рівня післяопераційної летальності (в окремих закладах охорони здоров’я в 30 і більше разів) і, як результат, збільшення ризику смерті дорослого населення при наданні стаціонарної медичної допомоги з 1,0•10-2 до 1,4•10-2. Виявлено переважання у вітчизняних стаціонарах культури звинувачення з упором на покарання медичних працівників, які допустились помилки при наданні медичної допомоги, а не пошуку корінних причин проблеми.
Запропоновано напрямки, підходи та інструменти для запобігання дефектам при наданні медичної допомоги та їх наслідкам.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дефекти надання медичної допомоги, помилки медичного персоналу, стаціонарна летальність, післяопераційна летальність, безпека пацієнтів.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Calzadilla-Sarmiento B., Toshiyuki Miyake. Guide for the Development of National Quality Policies. UNIDO. Vienna, 2016. 52 p. http://www.afrimets.org/AfrimetsGA/Working%20Groups/AFRIMETS%20GA%202017%20Documents/GUIDE_FOR_THE_DEVELOPMENT_OF%20QUALITY%20POLICY.pdf
2. Quality Policy. Guiding Principles. UNIDO. Vienna. 2018. 36 p. (Mode of Access : 9.01.2020). URL : http://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-06/QP_GUIDING_PRINCIPLES_07062018_online.pdf
3. Øvretveit J., Klazinga N. Guidance on Developing Quality and Safety Strategies with a Health System Approach. WHO Regional Office for Europe, 2008. 63 p. (Mode of Access : 9.01.2020). URL : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/96473/E91317.pdf
4. Leatherman Sh., Syed Sh., Frescas R., Neilson M. Руководство по национальной политике и стратегии в области качества. Практический подход к разработке политики и стратегии в целях повышения качества медицинской помощи. ВОЗ, 2016. 88 p. (Mode of Access : 9.01.2020). URL : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1
5. Slawomirski L., Auraaen A., Klazinga N. The Economics of Patient Safety in Primary and Ambulatory Care. Flying blind. Paris : OECD Publishing, 2018. 49 p. (Mode of Access : 9.01.2020). URL : https://www.oecd.org/health/health-systems/The-Economics-of-Patient-Safety-in-Primary-and-Ambulatory-Care-April2018.pdf
6. Patient Safety in Health Care Professional Educational Curricula: Examining the Learning Experience. 2009. 214 p. (Mode of Access : 9.01.2020). URL : http://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/haps/projects/cfhep/psrp/finalreports/PS030PSRPReportFINAL0609.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.