На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 35-41
Patterns of liver disease formation in victims of the Chornobyl nuclear power plant accident
Чумак А.А.1, Саркісова Е.О.1, Альохіна С.М.1, Медведовська Н.В.1, Овсяннікова Л.М.1, Малишевська Є.М.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України",

УДК: 612.354:616.36-055:616-001.28

РЕФЕРАТ:
Назва статті: Закономірності формування захворювань печінки у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Метою дослідження стало визначення механізмів формування та прогредієнтності хронічних дифузних захворювань печінки у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з розробкою діагностичних критеріїв фіброзних змін при цій патології.

Матеріалами дослідження були результати обстеження та лікування в умовах клініки ДУ «ННЦРМ НАМН України» постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 57 із яких, за критеріями включення та виключення, було віднесено до основної групи. Методами дослідження були: загальноклінічне обстеження, інструментальні дослідження (ультразвукова діагностика органів черевної порожнини), біохімічні, медико-статистичні, інформаційно-аналітичні.

Результати дослідження: доведено, що у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи основною патологією печінки є неалкогольна жирова хвороба печінки, на тлі якої розвивається виражене порушення жирового обміну, достовірне зниження холестерину, бета-ліпопротеїдів, що можна вважати маркером розвитку цирозу в УЛНА хворих на НАЖХП; наведені чинники прогресування цирозу з маніфестацією захворювання на стадії декомпенсації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, хронічні дифузні захворювання печінки, НАЖХП, НАСГ.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Chalasani N., Younossi Z., Lavine J.E., Diehl E.M. et al. The diagnosis and management of non–alcoholic fatty liver disease: Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatology. 2012. Vol. 55 (6). P. 2005–2023. DOI : https://doi.org/10.1002/hep.25762
2. Пирогова О.Я. та ін. Епідеміологія непухлинних захворювань: Евакуйовані. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: монографія / за ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Тернопіль : ТДМУ, 2011. С. 379–410.
3. Бабак О.Я. Причины и метаболические последствия неалкогольной жировой болезни печени. Сучасна гастроентерологія. 2010. № 4 (54). С. 8–16.
4. Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П. Зв’язок імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу і фіброзу печінки. Гастроентерологія. 2019. Том 53 (2). С. 50–57. DOI : https://doi.org/10.22141/2308-2097.53.2.2019.168985
5. Treeprasertsuk S.F., Lopez-Jimenez, Lindor K.D. Nonalcoholic fatty liver disease and the coronary artery disease. Digestive Diseases and Sciences. 2011. Vol. 56 (1). P. 35–45. DOI : https://doi.org/10.1007/s10620-010-1241-2
6. Пруднікова І.В. Активність ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у ворих на неалкогольний стеатогепатит у поєднанні із ожирінням. Сучасна гастроентерологія. 2009. № 6 (50). С. 38–41.
7. Ovsyannikova L., Chumak A., Nosach O. et. al. Antioxidant system, oxidative modification of proteins and lipids. Health effects of the Chornobyl Accident – a Quarter of Century Aftermath / A. Serdiuk, V. Bebeshko, D. Bazyka, S. Yamashita (еds.). Kyiv : DIA, 2011. Chapter 14. P. 419–432.
8. Мироненко Т.В., Пеннер В.А., Пицул Н.Л., Лавренко О.В., Казарцева М.Н. Дисциркуляторная энцефалопатия и её сочетание с другими заболеваниями нервной системы у участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (диагностические и терапевтические подходы). Междунар. неврол. журн. 2010. № 4 (34). С. 30–40.
9. Біохімічні та біофізичні методи оцінки порушень окислювального гомеостазу в осіб, що зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на ЧАЕС : Метод. рекомендації / Наук. центр радіац. медицини АМН України ; уклад. Л.М. Овсяннікова та ін. К., 1999. 18 с.
10. Волчегорский И.А., Налимов Ф.Г., Яровинский Б.Г., Лифшиц Р.И. Сопоставление различных подходов к определению продуктов ПОЛ в гептан–изопропанольных экстрактах крови. Вопросы мед. химии. 1989. № 1. С. 127–131.
11. Гаврилов В. П., Гаврилова А. Р., Майорова И. Г. Методика определения малонового диальдегида в сыворотке крови. Вопросы мед. химии. 1987. № 1. С. 118–122.
12. Levine R.L., Garland D., Oliver C.N., et. al. Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins. Meth. Enzymol. 1990. Vol. 186. P. 464–478. DOI : https://doi.org/10.1016/0076-6879(90)86141-H
13. Дубинина Е.Е., Ковругина С.В., Морозова М.Г. и др. Окислительная модификация белков плазмы крови больных психическими расстройствами (депрессия, деперсонализация). Вопр. мед. химии. 2000. Т. 46 (4). С. 398–409.
14. Misra H.P., Fridovich I. The generation of superoxide radical during the autoxidation of hemoglobin. J. Biol. Chem. 1972. Vol. 247 (21). С. 6960–6962. DOI : https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)44679-6
15. Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Г., Токарев В.Е. Метод определения активности каталазы. Лаб. дело. 1988. № 1. С. 16–19.
16. Gastaldelli A., Rozakova M., Hujlund K. Fatty Liver is associated with insulin resistance, risk of coronary heart disease, and early atherosclerosis іn a large European population. Hepatology. 2009. Vol. 49. С. 1537–1544. DOI : https://doi.org/10.1002/hep.22845
17. Singh R., Wang J., Schattenberg J.M. et al. Chronic oxidative stress sensitizes hepatocytes to death from 4-hydroxynonenal by JNK/c-Jun overactivation. Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 2009. Vol. 29 (5). P. 907–917. DOI : https://doi.org/10.1152/ajpgi.00151.2009
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.