На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (102)   -   ЛЮТИЙ, 2022   -   Сторінки: 11-19
Вплив організації дистанційного навчання на здоров’я вчителів
Єлізарова О.Т.1, Гозак С.В.1, Станкевич Т.В.1, Парац А.М.1, Линчак О.В.1, Лебединець Н.О.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ
2 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ

АНОТАЦІЯ:
Мета дослідження: вивчення особливостей ментального та соматичного здоров’я вчителів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів під час дистанційного навчання в залежності від робочого навантаження.

Методи і об’єкт дослідження: Проведено анкетування 330 вчителів під час впровадження дистанційного навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 весною 2021 року. Анкета містила інформацію щодо демографічних та антропометричних факторів, особливостей педагогічної освіти та напрямок роботи, а також дані щодо самооцінки стану здоров’я за шкалою від 1 до 5. Для оцінки ментального здоров’я були застосовані скринінгові опитувальники GAD-2 та PHQ-2.

Результати: Під час дистанційного навчання 88,5±1,8 % вчителів проводило в середньому 18,6±0,4 онлайн уроків на тиждень. Тривалість робочого дня більше 8 годин виявлена у 50,3±2,8 % вчителів. 80,9±22,2% респондентів вказали, що перевіряти домашні завдання під час дистанційного навчання важче, ніж під час звичайного процесу. Частка вчителів, які вважають своє здоров’я дуже поганим і поганим вища на 7,5% (p < 0,001), ніж загальнопопуляційна, а частка вчителів, що вважають своє здоров’я добрим і дуже добрим, навпаки, достовірно нижча на 6,7% (p < 0,05). Частка осіб з депресивними розладами становила 28,2±2,5%, з тривожними розладами – 30,6±2,5%. Підвищення шансів розвитку депресії у вчителів спостерігається при тривалості робочого дня більше 8 годин (OR=1,65; ДІ 1,11-2,45), при кількості уроків онлайн більше 20 на тиждень (OR=1,06; ДІ 1,01-1,12), при високому рівні важкості перевірки домашніх завдань (OR=1,82; ДІ 1,11-3,00), при розташуванні робочого місця у школі, а не вдома (OR=2,60; ДІ 1,16-5,84). Шанси на тривожні розлади підвищуються при тривалості робочого дня більше 8 годин (OR=1,68; ДІ 1,14-2,47) і кожний додатковий урок понад 20 на тиждень підвищує шанси на 8% (OR=1,08; ДІ 1,02-1,13).

Висновки: Враховуючи вищевикладене необхідна оптимізація процесу дистанційного навчання з урахуванням її здоров’язберігаючої компоненти для усіх учасників навчального процесу – учнів, вчителів та їх батьків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
дистанційне навчання, COVID-19, вчителі, здоров’я, депресія, тривога, тривалість робочого дня
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.