На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (100)   -   вересень, 2021   -   Сторінки: 44-48
Електромагнітні поля як екогігієнічна проблема сучасності
Думанський В.Ю.1, Козярін І.П.2, Івахно О.П.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

УДК: 613.6: 614.875:504:537

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: еколого-гігієнічна оцінка електромагнітних полів як фактора навколишнього середовища у сучасних умовах.

Матеріали та методи. На основі аналізу наукової літератури окреслено коло питань про значення електромагнітних полів різних частот та інтенсивностей в життєдіяльності людини.

Результати та їх обговорення. Зважаючи на подальший розвиток народного господарства країни, однією з актуальних проблем залишаються безпека та захист населення від впливу електромагнітних полів у промисловості та побуті, враховуючи, що їхня біологічна дія на організм людини є дуже складною та до кінця не дослідженою. Особливої уваги у цьому плані потребують питання використання ручних телефонів та комп’ютерів, з якими постійно працюють люди різного віку, статі та фізіологічного стану організму. Тому існуючі заходи захисту від негативного впливу ЕМП потребують подальшого удосконалення та доопрацювання.

Висновки. Захист населення від несприятливого впливу електромагнітного випромінювання різних частот та інтенсивностей залишається й надалі актуальною екогігієнічною проблемою людства, у вирішенні якої повинні брати участь медпрацівники, інженери, біологи, екологи та інші фахівці.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
електромагнітне поле, біологічна дія, здоров’я населення, заходи профілактики
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гончарук Є.Г. Комунальна гігієна: підручник. К. : Здоров’я, 2003. С. 540-552.
2. Григорьев Ю.Г. Электромагнитные поля и здоровье населения. Гигиена и санитария. 2003. № 3. С. 14-16.
3. Думанський В.Ю., Григоренко Л.Є., Останіна Н.В. та ін. До питання про можливі механізми розвитку імунної відповіді організму на дію електромагнітних полів промислової частоти. Фізичні фактори довкілля та їхній вплив на формування здоров’я населення України: матер. наук.-практ. конф. К., 2020. С. 22-24.
4. Дунаев В.Н. Вклад средств сотовой связи в формирование дозы электромагнитных излучений и риска популяционному здоровью. Здоровье и окружающая среда. М., 2006. С. 98-100.
5. Захарченко М.П., Щербак Ю.А., Москаленко В.Ф. и др. Современные проблемы экогигиены (второе издание, дополненное и переработанное). К., 2008. С. 252-310.
6. Костюк І.Ф., Капустник В.А. Професійні хвороби: Підручник. К. : Здоров’я, 2003. С. 343-353.
7. Основи екології: Підручник / за ред. В.Г. Бардова. Вінниця, 2013. С. 167-174.
8. Розов В.Ю., Пєлєвін Д.Є., Кундіус К.Д. Вплив на житлове середовище електромагнітного поля міських трансформаторних підстанцій. Фізичні фактори довкілля та їхній вплив на формування здоров’я населення України: матер. наук.-практ. конф. К., 2020. С. 24-26.
9. Сердюк А.М., Думанський В.Д., Нікітіна Н.Г. і ін. Гігієнічні аспекти електромагнітної безпеки в Україні. Фізичні фактори довкілля та їнійх вплив на формування здоров’я населення України: матер. наук.-практ. конф. К., 2020. С. 10-12.
10. Чорна В.В. Гігієнічна оцінка умов формування комп’ютерної залежності у дітей шкільного віку, її діагностика та профілактика : автореф. дис. … канд. мед. наук. К., 2011. 21 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.