На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 22-26
До питання оцінки рівнів радону для здійснення протирадонових заходів
Аксьонов М.В.1, Павленко Т.О.1, Фризюк М.А.1, Герман О.2, Федоренко О.В.1, Михайленко О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Шведська Агенція з радіаційного захисту (SSM), м. Стокгольм, Швеція

УДК: 614.876 : 613.5(1-22) : 546.296

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Оцінка рівнів радону в повітрі житлових будинків, в грунтовому повітрі, а також оцінка вмісту природних радіонуклідів (ПРН) в грунті для вибору протирадонових заходів.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження включали вимірювання еквівалентної рівноважної об'ємної активності (ЕРОА) радону-222 в повітрі житлових будинків, а також об'ємної активності (ОА) радону-222 в грунтовому повітрі та питомої активності природних радіонуклідів (ПРН) в грунтах біля обраних будинків.
Вимірювання ЕРОА радону-222 в повітрі приміщень проводились методом пасивної трекової Радонометри з використанням в якості детектора нітрат-целюлозної плівки LR-115. Підрахунок треків здійснювався за допомогою іскрового лічильника.
Вимірювання ОА радону-222 в грунтовому повітрі проводилися експресним методом за допомогою портативного радон-монітора AlphaGUARD в польових умовах.
Для визначення питомої активності ПРН (226Ra, 232Th і 40K) в грунті застосовувався метод гамма-спектрометрії.

Результати. Дослідження проводилися в селі Бакумівка Рокитнянського району Київської області.
Встановлено, що рівні радону-222 в повітрі житлових будинків перевищують гігієнічний норматив 100 Бк∙м-3 в 71% випадків. Діапазон значень ЕРОА радону-222 становив від 14 Бк∙м-3до 521 Бк∙м-3, середнє арифметичне значення – 159 Бк∙м-3, середнє геометричне – 134 Бк∙м-3 при стандартному відхиленні 93 Бк∙м-3.
Величини ОА радону в грунтовому повітрі склали 13-32 кБк∙м-3. Питома активність 226Ra склала 10÷34 Бк ∙кг-1 на поверхні грунту і 22÷37 Бк∙кг-1 – на глибині.
Таким чином, грунт, на якому розташовані житлові будинки, відноситься до грунтів з низьким радонових потенціалом (<50 кБк∙м-3) і низьким вмістом 226Ra (<50 Бк∙кг-1).
Отже, високі рівні радону-222 в житлових будинках обумовлені їх конструктивними особливостями.
Для зменшення опромінення населення цього регіону можна рекомендувати протирадонового заходи, спрямовані на коригування конструктивних характеристик будівель.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
радон в повітрі приміщень, грунтовий повітря, природні радіонукліди.
ЛІТЕРАТУРА:
1. United Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Exposure from Natural Radiation Sources. UNSCEAR 2000 Report : Annex B. New York : United Nations, 2000. 74 p.
2. United Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation . Source-to-effects Assessment for Radon in Homes and Workplaces. UNSCEAR 2006 Report : Annex E. New York : United Nations, 2009. 138 p.
3. Darby S., Hill D., Auvinen A. et al. Radon in Homes and Risk of Lung Cancer: Collaborative Analysis of Individual Data from 13 European Case-Control Studies. British Journal of Medicine, 2005. Vol. 330. 223 p. https://doi.org/10.1136/bmj.38308.477650.63
4. Lubin J.H., Wang Z.Y., Boice J.D. et al. Risk of Lung Cancer and Residential Radon in China: Pooled Results of Two Studies. International Journal of Cancer, 2004. Vol. 109. 132-137. https://doi.org/10.1002/ijc.11683
5. Darby S., Hill D., Auvinen A. et al. Residential Radon and Lung Cancer – Detailed Results of a Collaborative Analysis of Individual Data on 7148 Persons with Lung Cancer and 14208 Persons without Lung Cancer from 13 Eidemiological Studies in Europe. Scand. J. Work Environ. Health, 2006. Vol. 32 (1). 1-84.
6. Zeeb H., Shannoun F. (eds.). WHO Handbook on Indoor Radon: a Public Health Perspective. WHO, 2009. 94 p.
7. Clavensjo B., Akerblom G. Radon Book. Measures against Radon. Stockholm : Formas (BFR), SSI. 1994. 131 p.
8. Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 Laying Down Basic Safety Standards for Protection against the Dangers Arising from Exposure to Ionising Radiation, and Repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratomand 2003/122/Euratom. Official Journal of the European Union. 17.1.2014. 73 p. available at : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0059
9. Kemski J., Klingel R., Siehl A., Valdivia-Manchego M. From Radon Hazard to Risk Prediction - Based on Geological Maps, Soil Gas and Indoor Measurements in Germany. Environ. Geol. 2009. Vol. 56. 1269–1279. https://doi.org/10.1007/s00254-008-1226-z
10. Radiological Protection against Radon Exposure. ICRP Publication 126. Annals of the ICRP. 2014. Vol. 43 (3). 73 p.
11. Protection Against Radon-222 at Home and at Work. ICRP Publication 65. Annals of the ICRP. 1994. Vol. 23 (2). 78 p.
12. Sundén G., Maxe L., Lång L.-O. Regional övervakning av grundvattenkemi. Utvärdering avdelprogram. SGU-rapport 2014:23. Stockholm, 2014. 54 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.