На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 8-13
Порівняльна характеристика ендогенного синтезу канцерогенних нітрозамінів залежно від дизайну експерименту
Черниченко І.О.1, Баленко Н.В.1, Соверткова Л.С.1, Литвиченко О.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 615.277.3 : 504.75

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - визначити особливості ендогенного синтезу канцерогенних нітрозамінів (НА) в залежності від умов проведення експеримента за даними власних досліджень. Матеріали та методи. Дослідження проведено на білих аутбредних щурах в трьох серіях дослідів, які відрізняються використаними для введення попередниками синтезу нітрозамінів (ПНА), їх дозами (концентраціями), шляхами, тривалістю введення і тривалістю дослідів. Дози ПНА обрані з урахуванням реальних рівнів їх в навколишньому середовищі.
Рівень ендогенно синтезованих НА (ЕНА) - нітрозодиметиламіну і нітрозодіетіламіну - в органах експериментальних тварин визначали газохроматографічному методом.
Небезпека НА оцінювали за показниками розвитку пухлин (частота, злоякісність, морфогенез, локалізація, латентний період і ін.), Встановленим при патоморфологічних дослідженнях. Отримані цифрові дані оброблено загальноприйнятими в медико-біологічних дослідженнях методами з використанням критерію Стьюдента та Пірсона.
Результати досліджень. У всіх дослідах при введенні тваринам комплексів різних ПНА в органах (печінка, нирки, легені) через сім годин від початку введення ПНА відзначено наявність ЕНА. Кількість їх в органах збільшувалася до виділеного рівня, потім була приблизно одинаковою незважаючи на продовження введення ПНА. Після припинення введення ПНА в органах ЕНА не виявлялись. У хронічних дослідах відзначено дозозалежний розвиток пухлин різних органів. Під час експерименту з введенням оксидів азоту (інгаляційно), нітриту натрію в комплексі з амидопирином (перорально) визначну нітрозіруючу роль зіграв діоксид азоту. У порівнянні з цим досвідом в дослідах, де тваринам вводили тетрациклін з нітритом натрію перорально, інтенсивність ендогенного синтезу і зміст ЕНА в органах були нижче, в легенях вони не визначалися.
Висновки. В експерименті на білих аутбредних щурах доведено ендогенний синтез НА, рівень та інтенсивність утворення яких залежать від хімічної структури, дози і шляхів надходження попередників їх синтезу; показано відсутність матеріальної кумуляції канцерогенів у органах при одночасному накопиченні функціонально-структурних змін в організмі, що призводять до розвитку пухлин.
Доведено, що частота, морфологія, генез і локалізація індукованих пухлин визначаються токсико-фармакологічними особливостями попередників і кількістю ендо генно синтезованих нітрозамінів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нітрозодіметіламін, нітрозодіетіламін, ендогенний синтез, попередники синтезу, канцерогенний ефект.
ЛІТЕРАТУРА:
1. IARC Monographs of the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Vol. 1-100. Lyon : IARC, 1972-2011.
2. Turusov V.S., Mohr U. (eds.) Pathology of Tumours in Labora- tory Animals. P.1. Tumours in the Rat. Lyon : JARC, 1990. 225 p.
3. Турусов В.С. Номен- клатура и гистологическая классификация опухолей лабораторных крыс. Экспериментальная онкология. 1992. № 2. С. 8-13.
4. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
5. Сердюк А.М., Янышева Н.Я., Черниченко И.А., Баленко Н.В. Закономерности модифици- рующего влияния химических факторов окружающей среды на канцерогенез. Довкілля та здоров’я. 1997. № 2. С. 18-22.
6. N-Nitrosodimethylamine. Concise International Chemical Assessment Document 38. Ge- neva : IOMC, WHO, 2002. 45 p.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.