На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 22-26
Фолієва кислота у профілактичній медицині
Полька О.О.1, Омельченко Е.М.1, Качко Г.О.1, Педан Л.Р.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.2:577.164.1

РЕФЕРАТ:
Мета. Оцінити фолірованіе борошна як можливий спосіб масо вої профілактики вродженої патології.
Матеріали і методи: аналітичний, бібліографічний.
Результати. Існують свідоцтва зниження ризику виникнення вроджених вад нервової трубки у дітей, народжених жінками, які приймали 800 мкг фолієвої кислоти в пре- концепційної період. До розвитку недостатності цього вітаміну може призвести низький вміст його в їжі, дисбактеріоз різної етіології (наприклад, тривалий прийом сульфаніламідів) і порушення метаболізму фолієвої кислоти, який змінюється при носійстві С677Т і А1298С поліморфізмів гена метілентетрагідрофолатредуктази (MTHFR). Частота носійства MTHFR зі зниженою активністю в Україні досить висока. На популяційному рівні це призводить до неефективності її застосування і токсичності, оскільки накопичення метаболітів фолієвої кислоти веде до розвитку диспептичних явищ, алергічних реакцій і дефіциту вітаміну В12. Отже, її застосування з профілактичною метою вимагає індивідуального підходу до кожного пацієнта, особливо при обліку можливого носійства алельних варіантів гена MTHFR. Їх поширеність на території України і клінічне значення на сьогодні залишаються недостатньо дослідженими.
Висновок. Вважаємо за доцільне провести в Україні мастабних досліджень щодо змісту фолатів в харчовому раціоні, засвоюваності і змісту в плазмі крові в різних вікових групах. Отримані результати можуть бути доказовою базою для вирішення питання про фортифікації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
первинна профілактика, фолієва кислота, вроджені вади
ЛІТЕРАТУРА:
1. Волошин В. Фолиевая кислота. URL : http://mame.org.ua/pregn-faq-folat.htm
2. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы патохимии. Санкт-Петербург: Элби-СПб, 2001. 687 с.
3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 508 с.
4. Kang S.S., Wong P.W., Susmano A. et al. Thermolabile tetrahydrofolate reductase: an inherited risk factor for coronary artery disease. The American Journal of Human Genetics. 1991. Vol. 48, № 3. P. 536-545.
5. Гречаніна О.Я., Богатирьо- ва Р.В., Моісеєнко Р.О. та ін. Генетична епідеміологія поліморфізмів (МТНFR, МТRR) генів фолатного циклу (методичні рекомендації). Харків, 2010. 29 с.
6. Гречанина Е.Я., Маталон Р., Гречанина Ю.Б. и др. Поиск фено- и генотипических соот ношений при дефектах фолатного цикла за пределами обычной генетики (ч. ІІ). Ультразвукова перинатальна діагностика. 2008. № 26. C. 3-14.
7. Микитенко Д.О., Тимчен- ко О.І. Поширеність поліморфізмів гена метилентетрагідро- фолатредуктази серед поро- діль Київського регіону. Медичні перспективи. 2009. Вип. ХІV (3). С. 100-104.
8. Микитенко Д.О., Гречані- на Ю.Б., Єфименко О.К. та ін. Профілактика гомоцистеїн-асоційованої патології вагітних і плода. Інформаційний лист про нововве- дення у системі охорони здоров’я. К.: Укрмедпатентінформ, 2010. 2 с.
9. Фолиевая кислота и беременность. URL : http://mame.org.ua/folievaya-kislota-i-beremennost
10. Shaw G., Schaffer D., Velie E. et al. Periconceptional vitamin use, dietary folate and the occurrence of neural tube defects. Epidemiology. 1995. Vol. 6, № 3. P. 219-226.
11. Berry R., Li Z., Ericson J.D. et al. Prevention of neural-tube defects with folic acid in China. N. Engl. J. Med. 1999. Vol. 341, № 20. P. 1485-1490.
12. Berry R., Li Z., Ericson J.D. et al. Prevention of neural-tube defects with folic acid in China. N. Engl. J. Med. 1999. Vol. 341, № 20. P. 1485-1490.
13. Поканевич Т.М., Єлагін В.В., Галаган В.О., Тимченко О.І. Профілактична медицина: фортифікація харчових продуктів фолієвою кислотою в Україні. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. 2003. № 2. С. 24-28.
14. Botto L.D., Moore C.A., Khoury M.J., Erickson J.D. Neural-Tube Defects. The New Eng. J. Med. 1992. Vol. 341, № 20. P. 1509-1519.
15. Bailey L.B. Folate in health and disease. Boca Raton : CRC Press, 1995. 469 p.
16. Bailey L.B., Rampersaud G.C., Kauwell G.P.A. Folic acid supple- ments and fortification affect the risk for neural tube defects, vascular disease and cancer: evolving science. Journal of Nutrition. 2003. Vol. 133, № 6. P. 1961S-1968S.
17. Higdon J. An evidence- based approach to vitamins and minerals: health implications and intake recommendations. New York: Thieme, 2003. 253 p.
18. Довідник лікарських засобів України. 2-ге вид. К.: Державний Фармакологічний центр МОЗ України, 2008. Oпис 060524013, 061011012. URL : http://www.pharma-center.kiev. ua/site/file_ uploads//ua/dovid- nuk/dfcsetup.exe
19. Длительное потребление фолиевой кислоты с пищей снижает риск развития ободоч- ной кишки у женщин. Между- народный журнал медицинской практики. 1995. № 8. С. 22.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.