На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 42-48
Вплив комплексного лікування пневмоконіозу у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень на деякі показники інтоксикації у працівників гірничорудної та металургійної промисловості
Рубцов Р. В.1
1 ДУ «Український науково-дослідний інститут промислової медицини»

УДК: [616.24+616.24-003.661]-08+616.94:[622+669]

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. Вивчити ефективність комплексного лікування працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень за показниками інтоксикації у якості оцінки заходів з лікування та профілактики цієї професійної патології легень.

Результати. Встановлено, що проведене лікування із застосуванням бронхолітика, мукорегулятора, засобу протизапальної дії, комплексного вітамінного препарату, а також сеансів гіпербаричної оксигенації при Ата 1,3 атмосфери у хворих працівників гірничорудної та металургійної промисловості дозволило знизити активність процесів запалення за вмістом у периферичній крові загальної кількості лейкоцитів, їх паличкоядерних та сегментоядерних субпопуляцій, зменшити більшість індексів інтоксикації: лейкоцитарний індекс інтоксикації, гранулоцитарно-агранулоцитарний індекс, загальний індекс інтоксикації, індекс зсуву вліво та індекс співвідношення лейкоцитів до швидкості осідання еритроцитів, вказуючи на зниження активності системного запалення з одночасним пригніченням явищ інтоксикації. У порівнянні з іншими хворими на професійні захворювання легень комплексне лікування обумовило більш вагоме зменшення вмісту сегментоядерних та паличкоядерних лейкоцитів, а також основних інтегральних індексів інтоксикації: лейкоцитарний індекс інтоксикації, гранулоцитарно-агранулоцитарний індекс, загальний індекс інтоксикації. Таким чином, комплексне лікування працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень є важливою ланкою у системі заходів з лікування та профілактики цієї професійної патології легень.

Висновки. У працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень комплексне лікування із застосуванням бронходилятатора, протизапального засобу, мукорегулятора за допомогою небулайзера, комплексного вітамінного препарату групи В внутрішньом’язово та гіпербаричної оксигенації дозволило покращити деякі показники запалення та індексів інтоксикації, що є предиктором позитивного перебігу захворювання. Оцінка результатів проведеного комплексного лікування хворих працівників вказує на суттєву позитивну динаміку процесів інтоксикації та дозволяє розглядати його як важливу ланку у системі заходів, спрямованих на лікування та профілактику цього професійного захворювання легень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пневмоконіоз, хронічне обструктивне захворювання легень, працівники, інтоксикація.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Шпагина Л.А., Потеряева Е.Л., Котова О.С., Шпагин И.С., Смирнова Е.Л. Актуальные проблемы пульмонологии в современной профпатологической практике. Медицина труда и промышленная экология. 2015. №9. С. 11-14.
2. Елесевич С.А., Разумов В.В. О патогенетическом единстве пневмокониозов и пылевого бронхита. Медицина труда и промышленная экология. 2007. №7. С. 28 -33.
3. Краснюк О.П., Ткач С.І., Прилипська Н.І., Шкондін А.М., Ковальчук Т.А., Валуцина В.М. Застосування класифікації пневмоконіозів в Україні: методичні рекомендації. К., 2002. 15 с.
4. .Loh C.H., Donohue J.E., Ohar J.A., Review of drung safety and efficacy of arformoterol in chronic obstructive pulmonary disease. Expert. Opin. Drug Saf. 2015. Vol. 14 (3). P. 463-472. DOI : https://doi.org/10.1517/14740338.2015.998196
5. Calverley P., Viles B. New Pharmacotherapeutic Approaches for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sermin. Respir. Crit. Care. Med. 2015. № 36 (4). Р. 523 -542. DOI : https://doi.org/10.1055/s-0035-1556057
6. Page C. M., Cazzola M. Bifunctional drugs for the treatment of astma and chronic obstructive pulmonary disease. Eur. Respir. J. 2014. Vol. 44 (2). P. 475-482. DOI : https://doi.org/10.1183/09031936.00003814
7. Heulens N., Korf H., Janssen W. Innate immune modulation in chronic obstructive pulmonary disease moving closer toward vitamin D therapy. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2015. Vol. 353 (2). P. 360 - 368. DOI : https://doi.org/10.1124/jpet.115.223032
8. Jin Zh., Pan X., Zhou K. et al. Biological effects and mechanisms of action of mesenchymal stem cell therapy in chronic obstructive pulmonary disease. J. Int. Med. Res. 2015. Vol. 43 (3). P. 303 - 310. DOI : https://doi.org/10.1177/0300060514568733
9. Гайнитдинова В.В., Шарафутдинова Л.А., Камалтдинов И.М., Авдеев С.Н. Исследование структурно-функциональных особенностей нейтрофилов у больных хронической обструктивной болезнью легких с легочной гипертензией методом атомно-силовой микроскопии. Пульмонология. 2014. №4. С. 49-55. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2014-0-4-49-56
10. Зубань А.Б., Островський М.М. Динаміка рівнів ендогенної інтоксикації та активності системи сурфактанта легень у процесі комплексного лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із включенням препарату тіотропію броміду. Медичні перспективи. 2017. Том ХХІІ. № 3. ч.1. С. 95-100.
11. Рубцов Р.В. Лейкоцитарні індекси – як критерії інтоксикації у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. Одеський медичний журнал. 2019. №1. С. 50-55.
12. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при хронічному обструктивному захворюванні легень : Наказ МОЗ України від 27 червня 2013 року № 555. К., 2013. 146 с. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-ta-vprovadzhennja-mediko-tehnologichnih-d-doc166218.html.
13. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Pocket guide to COPD diagnosis, management and prevention 2019. (Last accessed 02.03. 2019). URL : https://goldcopd.org.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.