На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 60-65
Вивчення сенсибілізуючої дії мийних засобів, призначених для догляду за посудом та іншими виробами для дітей
Голіченков О.М.1, e-mail: amg_2010@ukr.net, Домарацька Ю.С.1, e-mail: him_lab@i.ua, Григоренко Л.Є.1, e-mail: lgrig@ukr.net, Степанчук С.В.1, e-mail: svetastep81@gmail.com, Ляшенко В.І.1, e-mail: lyashenko1949ukr.net@ukr.net, Майстренко З.Ю.1, e-mail: him_lab@i.ua
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.4:613.95:648.18

РЕФЕРАТ:
Мета роботи – оцінка сенсибілізуючої дії різних миючих засобів, призначених для догляду за посудом та іншими виробами для дітей.

Матеріали та методи. Дослідження проводились на морських свинках. Сенсибілізацію організму тварин вивчали в реакції дегрануляції базофілів периферичної крові (по Шеллі). Для вивчення було вибрано 10%-і розчини чотирьох засобів для миття дитячого посуду вітчизняного та зарубіжного виробництва («Аленка», «Карапуз», «Ушастый нянь», «Frosch baby»), придбаних в торгівельній мережі супермаркетів м. Києва.

Результати. Проведені через 21 день дослідження дозволили встановити розвиток сенсибілізації організму тварин дослідних груп, яких піддавали дії розчинів засобів для миття дитячого посуду «Аленка», «Карапуз», «Ушастый нянь», хоч ступінь вираженості її був різним. Показано, що більш виражені сенсибілізуючі властивості має розчин миючого засобу «Ушастый нянь», про що свідчить розвиток слабопозитивної аутосенсибілізації та позитивної сенсибілізації організму піддослідних тварин.
Вплив на организм морських свинок миючих засобів «Аленка» та «Карапуз» для очищення дитячих виробів призводить до розвитку слабо- вираженої сенсибілізації, а при використанні розчину миючого засобу «Аленка» у тварин спостерігається ще і розвиток слабовираженої аутосенсибілізації організму.
В групі, де застосовували розчин миючого засобу «Frosh baby», не було виявлено усилення дегрануляції базофільних гранулоцитів у присутності як тканинного антигена, так і гаптена, що свідчило про відсутність ауто- та сенсибілізації організму тварин цієї групи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
засоби для миття дитячого посуду, сенсибілізація, аутосенсибілізація, гіперчутливість негайного типу
ЛІТЕРАТУРА:
1. Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Галицька О.Я. Захворюваність дитячого населення України та чинники, які впливають на здоров’я дітей. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2011. № 2. С.131-132. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/appatg_2011_2_43
2. Антипкін Ю.Г., Волосовець О.П., Майданник В.Г., Березенко В.С. та інш. Стан здоров’я дитячого населення — майбутнє країни (частина 1). Здоров’я дитини. 2018. Vol. 13, № 1. C. 1-11 DOI : http://dx.doi.org/10.22141/2224-0551.13.1.2018.127059
3. Чеботарева В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. К., 1999. С. 45 - 47. URL : http://www.webmedinfo.ru/propedevtichna-pediatriya-chebotareva-v-d-majdannik-v-g.html
4. Голіченков О.М., Яловенко О.І., Раєцька О.В., Ляшенко В.І., Спаська Ю.С., Уманець Г.П., Майстренко З.Ю., Кучеренко О.Ю. Спосіб оцінки змивання засобів для миття з посуду та інших виробів. К. : Укрмедпатентінформ, 2019. 4 с. (Інформаційний лист № 124- 2019). Режим доступу: http://www.health.gov.ua/www.nsf/16a436f1b0cca21ec22571b300253d46/5d2421ed14f97576c22585290048074e/$FILE/_s0mp0br85ug_._1bs2um1f80nogbsiv64p38b9i60oji_.PDF
5. Виноградов Г.И., Винарская Е.И., Науменко Г.М. Реакция дегрануляции базофилов как метод выявления аллергии и аутоаллергии к простым химическим соединениям. Лабораторное дело. 1989. № 6. С. 339-341.
6. Валянський Ю.Л., Чернявський В.І., Бірюкова С.Е. та ін. Методи імуноаналізу в інфекційній і клінічній імунології : навчальний посібник. Харків : Стиль-іздат, 2011. 112 с.
7. Лакин Г.Ф. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1980. С. 96-110, 142-220.
8. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно-допустимых уровней загрязнения кожи : методические указания МУ 2102-79. Москва, 1979. 23 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.