На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 51-55
Integral indicators as tools for air quality assessment
O. Turos1, T. Maremukha1, A. Petrosian1, L. Mykhina1, V. Morhulova1
1 State Institution «O. M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU»

УДК: 614.71

АНОТАЦІЯ:
Назва статті : Інтегральні показники як інструменти оцінки якості атмосферного повітря

Мета роботи – проаналізувати інтегральні показники оцінки якості атмосферного повітря та підходи до визначення індексу якості повітря на прикладі PM10 та PM2.5.

Матеріали та методи. Визначено рівні Індексу якості повітря на основі 24-годинних концентрацій PM10 та PM2.5 з застосуванням методик, рекомендованих Управлінням з охорони довкілля США та Європейською Агенцією Довкілля ЄС. Для дослідження використовувалися концентрації PM10 та PM2.5 , що були отримані протягом 10.2017-11.2018 року на стаціонарному пункті моніторингу, який розміщений за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, 50.

Результати. Виявлено, що не існує уніфікованого інтегрального показника для оцінки яко- сті повітря, але у більшості країн світу пріоритетним є використання Індексу якості повітря (AQI). Було показано, що AQI є інструментом для інформування громадськості щодо якості атмосферного повітря та пов’язаного з цим ризиком для здоров’я населення. Встановлено, що рівні AQI за окремим показником, у тому числі РМ10 та РМ2.5, можуть суттєво відрізнятися залежно від використаного підходу визначення індексу у зв’язку з варіабельністю діапазонів концентрацій забруднюючих речовин, що відповідають певній категорії індексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, інтегральний показник, AQI, РМ10, РМ2.5
ЛІТЕРАТУРА:
1. Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE : technical report. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2014. 65 p.
2. Kanchan, Amit Kumar Gorai, Pramila Goya. A Review on Air Quality Indexing System. Asian Journal of Atmospheric Environment. 2015. Vol. 9(2). Р. 101-113. https://doi.org/10.5572/ajae.2015.9.2.101
3. Fensterstock J.C., Goodman K., Duggan G.M. et al. The Development and Utilization of an Air Quality Index. 62nd Annual Meeting of the Air Pollution Control Association. 1969. Paper No. 69-73.
4. US EPA.Technical Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality – the Air Quality Index (AQI). 2012. 26 p.
6. Ayres J.G., Holgate S. Review of the UK Air Quality Index. A report by the Committee on the Medical Effects of Air Pollutants. 2011. URL : https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/304633/COMEAP_review_of_the_uk_air_quality_index.pdf
7. Air quality index review in some European and USA. 2005. URL : https://www.uwe.ac.uk/integaire/database-new/view_example_id_552.html
8. Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May2008 on Ambient Air Quality and Cleaner Air for Europe. Official Journal of the European Union. 2008. Vol. 51. L 152.Р. 1–44.
9. CITE AIR II. CAQI Air Quality Index. Comparing Urban Air Quality Across Borders – 2012 / European Regional Development Fund. 2012. 38 р.
10. Services to Develop an EU Air Quality Index. EU AQI Final Report / Ricardo Energy and Environment. United Kingdom, 2016. 25 p.
11. Какарека С.В. Оценка суммарного загрязнения атмосферного воздуха. География и природные ресурсы. 2012. № 2. С. 14-20. URL : http://www.izdatgeo.ru/pdf/gipr/2012-2/14.pdf
12. Турос О.І., Маремуха Т.П., Петросян А.А., Брезіцька Н.В. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу [РМ10 та РМ2,5] у м. Києві. Довкілля та здоров'я. 2018. № 4. С. 36-39.
13. US EPA. Criteria Air Pollutants. URL : https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.