На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 56-60
Дослідження забруднення повітряного басейну дрібнодисперсними зваженими твердими частками у м. Запоріжжя
Севальнєв А.І.1, Волкова Ю.В.1
1 Запорізький державний медичний університет

УДК: 502.3:504.5:628.511.1(477.64-25)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - гігієнічна оцінка стану забруднення повітряного басейну мелкодісперснимі зваженими твердими частинками РМ10 і РМ4) в г. Запорожье.
Матеріали та методи. Вимірювання концентрацій дрібнодисперсних зважених твердих частинок РМ10 і РМ4 проводилися з 2012р. по 2017 р в атмосферному повітрі м Запоріжжя. Для вимірювань був використаний аналізатор аерозолів KANOMAX-3521. Обробка отриманих даних проводилася за допомогою статистичного пакету ліцензійної програми «STATISTICA® for Windows 13.0» (StatSoft Inc., № JPZ8041382130FRCN10-J) і «Microsoft Excel».
Результати. Встановлено, що концентрації РМ10 в г. Запорожье превишають рівні, рекомендовані в керівних принципах за якістю атмосферного повітря ВООЗ. Середні концентрації по місту РМ10 - 0,14 ± 0,002 мг / м3, РМ4 - 0,07 ± 0,001 мг / м3, в Вознесенівському районі концентрації РМ10 в 1,2 рази достовірно вище (р <0,05). У досвідчених районах концентрації РМ10 в 1,08-1,9 разів достовірно вище (р <0,001), ніж у контрольному. Максимальні концентрації реєструвалися в серпні (коефіцієнт сезонності 1,8-1,83).
Встановлено сильний зворотній кореляційний зв'язок між відносною вологістю повітря і концентрацією РМ10 (r = - 0,85) і РМ4 (r = - 0,83) і статистично значуща різниця між концентраціями даних речовин в вечірні і в ранкові години доби (р <0,001) .
Результати дослідження вказують на необхідність організації постійного моніторингу за вмістом дрібнодисперсних зважених твердих частинок і розробку гігієнічного нормативного документа для РМ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
повітряний басейн, зважені тверді частинки, РМ10, РМ4, моніторинг.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ambient (outdoor) air quality and health: Fact sheets WHO, 2018 URL : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
2. Health effects of particulate matter / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2013. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf
3. Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2006 URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78657/E88189.pdf
4. Турос О. І. Аналіз ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря промисловими підприємствами м. Запоріжжя. Медичні перспективи. 2008. Т. ХІІІ. №1. С. 93 - 97.
5. Севальнєв А.І., Волкова Ю.В. Цільове планування заходів щодо зниження ризиків для здоров'я від впливу зважених твердих часток. Вісник проблем біології і медицини. 2017. Вип.4. Т.3 (141). С.87-91.
6. Air quality guidelines – global update 2005 / WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2006. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf?ua=1
7. Турос О.І., Петросян А.А., Мазко Л.В. Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення. Перший Всеукраїнський з’їзд екологів: зб. тез доп. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. С. 244 – 245.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.