На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 41-45
Health self-assessment of Ukrainian population as a result of Chornobyl accident on the late phase
Власюк Н.В.1, Тарасюк О.Є.1, Антомонов М.Ю.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 613.648.4:614.876:621.039.58

РЕФЕРАТ:
Назва статті : Самооцінка здоров’я населення України внаслідок Чорнобильської катастрофи у пізній фазі аварії
Мета: виконати науковий аналіз отриманих даних індивідуального опитування населення України та провести оцінку залежності самооцінки здоров’я респондентів від різних факторів у пізній фазі аварії на Чорнобильській АЕС.

Методи: аудиторне анкетування дітей та заочне анкетування їхніх батьків у Рівненській, Житомирській, Київській, Одеській областях та містах Київ і Славутич. Обробка результатів виконувалася за допомогою стандартних програм Microsoft Office 2010. З використанням таблиць спряженості та коефіцієнтів кореляції Пірсона і Спірмена проведено оцінку залежності самооцінки здоров’я опитаного населення України від різних факторів у пізній фазі аварії на Чорнобильській АЕС.

Результати. За результатами анкетування сформовано базу даних, яка містила 2918 коректно заповнених анкет; серед респондентів 64% становили учні та студенти і, відповідно, 36% – їхні батьки. Виявлено достовірний зв'язок між рівнем здоров’я та статтю (χ2 = 163,31; р<0,001) – більшість респондентів чоловічої статі оцінює свій стан здоров’я набагато краще на відміну від жіночої; між рівнем здоров’я і рівнем освіти (rS = 0,99; р<0,001), де значна частина респондентів з середньою освітою оцінює своє здоров’я гірше, ніж опитані з вищою освітою; між рівнем здоров’я та оцінкою радіаційного забруднення території, на якій проживають опитані (rS = 0,24; р<0,001); а також між самооцінкою здоров’я респондентів залежно від оцінки радіаційного вмісту у продуктах харчування, що вони споживають (χ2 = 118,03; р<0,001). Таким чином, опитане населення України, незалежно від самооцінки здоров’я, переконане, що вони проживають на радіаційно забрудненій території, та продукти харчування, які вони споживають, містять радіонукліди. Третина респондентів з «хорошою» та майже третина з «відмінною» самооцінкою стану здоров’я переконана, що Чорнобильська аварія досить сильно впливає на їхнє здоров’я та здоров’я їхніх близьких, зв'язок достовірний (rS = 0,33; р<0,001). Виявлено достовірний зв'язок (χ2 =25,31; р<0,001) між самооцінкою здоров’я населення України і стурбованістю населення України щодо актуальності існування Зони Відчуження. Так вважають 91,52% респондентів, які оцінили свій стан здоров’я «погано», та 81,75% – «відмінно».

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
Чорнобильська катастрофа, самооцінка здоров’я, радіотривожність, анкетування, пізня фаза аварії, достовірний зв'язок
ЛІТЕРАТУРА:
1. Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чорнобыля : монография / Б.С. Пристер, А.А. Ключников, В.Г. Барьяхтар, В.М. Шестопалов, В.П. Кухарь; под ред. Б.С. Пристера ; 2-е изд., доп. – Чернобыль : Ин-т проблем безопасности АЭС, 2016. – 116 с.
2. Радиотревожность населения загрязненных территорий и мери по ее снижению: пособие для специалистов служб Ростпотребнадзора. – Минздрав РФ, 2007. – 8 с.
3. Мельницкая Т.Б. Информационно-психологическая безопасность населения в условиях риска радиационного воздействия: концепция, модель, технологии : дис. доктора психолог. наук : 05.26.02, 19.00.04 / Т.Б. Мельницкая. – СПб., 2009. – 429 с.
4. Марченко Т.А. Концепция социально-психологической реабилитации граждан, подвергавшихся аварийному воздействию вследствие аварий и катастроф : практ. рук. по совершенствованию информационных технологий по работе с населением радиоактивно загрязненных территорий / Марченко Т.А., Абрамова В.Н. – Обнинск : ОНИЦ "Прогноз", 2004. – 27 с.
5. Румянцева Г.М. Проблемы восприятия и субъективной оценки риска от ионизующей радиации / Г.М. Румянцева, О.В. Чинкина // Радиационная гигиена. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 53-58.
6. Чорнобиль і соціум (Вип. 4). Динаміка соціальних процесів: соціально-психологічний моніторинг наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : ІС НАНУ, ЦСЕП, 1998. – 247 с.
7. Самооцінка стану здоров’я населення України [Електронний ресурс] / Київський міжнародний інститут соціології. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=212&page=6
8. Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження : матер. парлам. слухань у Верховній Раді України 0.03.2015 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. – К. : Парлам. вид-во, 2015. – 91 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.