На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (106), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 58-63
Гігієнічні аспекти використання харчових добавок (лекція)
Козярін І.П.1
1 Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, Київ

АНОТАЦІЯ:
Значне розширення міжнародної торгівлі харчовими добавками (ХД) поставило вимогу вирішення проблеми доцільності використання ХД у виробництві, пакуванні, зберіганні, транспортуванні та реалізації харчових продуктів (ХП). В Україні використання ХД регламентується «Санітарними правилами з використання харчових добавок», які цілком відповідають міжнародним вимогам. Для поліпшення міжнародної торгівлі ХП, що містять ХД, Радою ЄС було розроблено та апробовано раціональну систему цифрової кодифікації ХД з літерою «Е» з три- чи чотиризначним номером (кодом), що присвоєний конкретній ХД. Її включено до Codex Alimentarius, Директив ЭС, ФАО/ВООЗ
як міжнародну цифрову систему кодифікації. Код ХД підтверджує, що дану сполуку перевірено на безпечність, відповідність критеріям чистоти та гігієнічним нормативам щодо ХП.
Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» забороняється реалізація та використання вітчизняних та ввезених до України імпортних ХП без маркування державною мовою про склад харчового продукту з зазначенням переліку назв ХД, що були використані у процесі його виготовлення. Більшість ХД не впливають на організм споживачів, є інертними у кількостях, що використовуються, але деякі з них спроможні несприятливо діяти на організм людини у разі надходження у значній кількості, тому гігієнічна регламентація їх є вкрай необхідною.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
харчові добавки, технологічні функції, регламентація, функціональні класи, безпечність та якість.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Адамчук Т.В. Підсолоджувачі та принципи їх регламентування. Проблеми харчування. 2003. № 3. С. 68-70.
2. Арсеньєва Л.Ю. Харчові та дієтичні добавки: Конспект лекцій для студентів. К. : НУХТ, 2011. 71 с.
3. Булдаков А.С. Пищевые добавки: Справочник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ДеЛи принт, 2001. 436 с.
4. Гігієна харчування з основами нутриціології: Підручник. За ред. проф. В.І. Ципріяна. К. : Медицина, 2007. Кн. 2. С. 227-250.
5. Димань Т.М., Барановський М.М., Білявський Г.О. та ін. Екотрофологія. Основи екологічно безпечного харчування. Навчальний посібник. К. : Лібра, 2006. С. 162-169.
6. Європейські вимоги до харчових добавок: Довідник. Львів, 1997. 125 с.
7. Івахно О.П., Козярін І.П. Проблеми використання харчових добавок у продуктах дитячого харчування. Довкілля та здоров’я. 2019. № 1. С. 29-32.
8. Кобзар А.Я., Корзун В.Н., Карандєєва Н.І., Дзюба Є.О. Харчові добавки: віддалена загроза. Довкілля та здоров’я. 2013. № 1. С. 70-74.
9. Козярін І.П. Організація гігієнічного контролю над використанням харчових добавок. Сімейна медицина. 2012. № 3. С. 39-41.
10. Мартинчик А.Н., Маев И.В., Янушевич О.О. Общая нутрициология. М. 2005. С. 321-324.
11. Мищиряк В.Г. Справочно-информационный сборник по гигиене питания и пищевой санитарии. Донецк, 2010. С. 21-44.
12. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. М. : Колос, 2001. 178 с.
13. Пересічний М.І., Кравченко М.Ф., Карпенко П.О. Підсолоджувальні речовини у харчуванні людини. К., 2004. 446 с.
14. Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) : Постанова КМУ від 24.10.2018 р. № 960. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF#Text
15. Радыгина Л.Ф., Абрамова Л.С. Применение пищевых добавок в технологии рыбной продукции. Пищевая промышленность. 2004. № 3. С. 14-17.
16. Санітарні правила по застосуванню харчових добавок : Наказ МОЗ України № 222 від 23 липня 1996 р. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. К., 1997. С. 122-184.
17. Сарафанова Л.А. Пищевые добавки: Энциклопедия. 2-е изд. СПб. : ГИОРД, 2004. 808 с.
18. Смирнов Е.В. Пищевые красители: Справочник. СПб. : Профессия, 2009. 352 с.
19. Смоляр В.І. Харчова експертиза. К. : Здоров’я, 2005. 448 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.