На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 45-53
Ризик-орієнтований моніторинг екологічних факторів впливу на якість життя у мегаполісах
Єремєєв І.С.1, Дичко А.О.2, Гаркавий С.І.3, Савчук О.В.4, Гулич С.В.4
1 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Київ
2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київ
3 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ
4 Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо моніторингу якості середовища проживання у мегаполісах з урахуванням фактора невизначеності та ризиків техногенних факторів впливу.

Матеріали і методи. Матеріалами дослідження обрано національні та регіональні доповіді про стан довкілля в Україні, дослідження вітчизняних та закордонних науковців з оцінки якості життя у мегаполісі та ефективності екологічного моніторингу у системі прийняття управлінcьких рішень. Для досягнення мети дослідження використано методи системного аналізу, елементи теорії нечітких множин, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень, Евклідова метрика тощо.

Результати. Завданням сучасних систем моніторингу є сталий моніторинг поточного рівня забруднень, а також прогнозування можливих тенденцій змін цього рівня за можливості спостереження та ідентифікації стану забруднення довкілля. Задача ідентифікації динаміки ареалу техногенного забруднення може бути зведена до аналізу спостережень і співставлень їхніх результатів шляхом оцінювання евклідової метрик. Виявлення граничних рівнів забруднень, з яких починає проявлятися їхній шкідливий вплив, а також встановлення ефекту синергізму дозволять надати інтегральну оцінку якості довкілля.

Висновки. Управління рівнем впливу екологічних факторів на якість життя у мегаполісі пов’язане з вирішенням таких проблем, як створення процедур ефективної ідентифікації ситуації, розробка множини уніфікованих сценаріїв з подолання проблем, необхідність формування структури типової системи прийняття рішень у кризових ситуаціях тощо. Прийняття управлінських рішень у сфері екологічної безпеки мегаполісів, як правило, відбувається в умовах невизначеності. На вибір тієї чи іншої альтернативи впливають такі чинники, як віддалені чи опосередковані наслідки рішень, проблеми «дрібниць» в інформаційному забезпеченні прийняття управлінських рішень тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
якість життя, моніторинг, забруднення, ризик, синергізм
ЛІТЕРАТУРА:
1. Dychko A., Yeremeyev I., Remez N., Kraychuk S., Ostapchuk N. Structural redundancy as robustness assurance of complex geoengineering systems. E3S Web of Conferences [Internet]. 2020 [cited 2023 Jul 17] ; 166 : 11003. Available from: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016611003
2. Yeremeyev I., Dychko A., Remez N., Kraychuk S., Ostapchuk N. Problems of sustainable development of ecosystems. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science [Internet]. 2021 Jan 23 [cited 2023 Jul 17] ; 628 : 012014. Available from: https://doi.org/10.1088/1755-1315/628/1/012014
3. Gьrel E. Swot analysis: a theoretical review. Journal of International Social Research. 2017 Aug 30 ; 1 (51) : 994-1006. Available from: https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832
4. Borges F.L., Oliveira M.D., de Almeida T.C., Majer J.D., Garcia L.C. Terrestrial invertebrates as bioindicators in restoration ecology: a global bibliometric survey. Ecological Indicators. 2021 Jun ; 125 : 107458. Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107458
5. Santonen T., Alimonti A., Bocca B., Duca R.C., Galea K.S., Godderis L. et al. Setting up a collaborative European human biological monitoring study on occupational exposure to hexavalent chromium. Environmental Research. 2019 Oct ; 177 : 108583. Available from: https://doi.org/10.1016/j.envres.2019.108583
6. Luan S., Reb J., Gigerenzer G. Ecological rationality: fast-and-frugal heuristics for managerial decision making under uncertainty. Academy of Management Journal. 2019 Dec ; 62 (6) : 1735-59. Available from: https://doi.org/10.5465/amj.2018.0172
7. Pathak S., Srivastava K., Dewangan R.L. Decision styles and their association with heuristic cue and decision-making rules. Cogent Psychology. 2023 Jan 14 ; 10 (1). Available from: https://doi.org/10.1080/23311908.2023.2166307
8. Cacciabue P.C. Evaluation of human factors and man-machine problems in the safety of nuclear power plants. Nuclear Engineering and Design. 1988 Nov ; 109 (3) : 417-31. Available from: https://doi.org/10.1016/0029-5493(88)90287-7
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.