На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (91), 2019


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (90)   -   Березень, 2019   -   Сторінки: 23-28
Харчування військовослужбовців збройних сил України в зоні проведення операції об’єднаних сил: реалії та необхідність подальших змін
Депутат Ю.М.1, Гуліч М.П.2
1 Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української військово-медичної академії
2 ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України

УДК: 613.2 : 355.621/622

РЕФЕРАТ:
Мета: вивчення організації харчового забезпечення військовослужбовців ЗС України за нормою №1- загальновійськова в зоні проведення ООС (АТО) в 2017 - 2018 рр. в порівнянні з 2015 - 2016 рр.
Методи дослідження: проведено соціологічне опитування особового складу ЗС України в зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей щодо оцінки організації та якості харчування.
Кількість опитаних в 2015-2016 рр склало 287 чоловік, в 2017-2018 рр - 150 військовослужбовців. Вивчався: оцінка якості складових раціону харчування, дотримання режиму харчування, оцінка системи харчування за рахунок держави в цілому, пріоритети побажань для поліпшення харчування.
Використано методи: соціологічний, гігієнічний, статистичний.
Проведено порівняння організації харчування військовослужбовців в зоні проведення ООС (АТО) в 2016-2016 рр і 2017-2018 рр.
Результати. Позитивні зрушення в організації харчування військовослужбовців на сході України в 2017-2018 рр., В порівнянні з 2015-2016 рр. відзначили 38,9% опитаних; про відсутність змін відповіло 50,5%, про погіршення харчування висловилося 10,6%. Респонденти відзначили ряд істотних недоліків: нерегулярність харчування, несвоєчасність приготування і доставки їжі, одноманітність їжі, швидке настання відчуття голоду. Висловили побажання щодо поліпшення раціону харчування.
Висновок: Отримані результати свідчать про необхідність подальшого удосконалення організації продовольчого забезпечення військовослужбовців ЗС України в зоні ООС за рахунок впровадження і гарантування всіх розроблених Міністерством оборони України заходів, а також суворого контролю за виконанням цих заходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
соціологічне опитування, харчування військовослужбовців, норма №1-загальновійськова, оцінка організації і якості харчування, зона проведення операції об'єднаних сил (ООС).
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гуліч М.П., Депутат Ю.М., Ященко О.В., Любарська Л.С., Харченко О.О., Моісеєнко І.Є. Наукове обґрунтування удосконалення норм харчування військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до стандартів НАТО // Актуальні питання захисту довкілля та здоров’я населення України (результати наукових розробок 2016р). Вип. 3. Київ, 2017. С. 279-313.
2. Гуліч М.П., Депутат Ю.М., Любарська Л.С. До питання необхідності удосконалення норм харчування військовослужбовців ЗС України в зоні АТО // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання) : зб. тез доп. наук.-практ. конф. Київ, 2017. Вип. 17. С. 115 – 117.
3. План дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 - 2020 роках (Дорожня карта оборонної реформи) (15.08.2016 р): Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/tenders/Plan_2208.pdf
4. Концепція Реформи системи продовольчого забезпечення та харчування Військовослужбовців Збройних Сил України. Режим доступу : http://www.mil.gov.ua/content/files/reforms/harch.pdf
5. Реформа системи продовольчого забезпечення та харчування ЗСУ. Режим доступу : https://defense-reforms.in.ua/projects/reforma-sistemi-prodovolchogo-zabezpechennya-ta-xarchuvannya-zsu
6. Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2018 року: Наказ Міністерства оборони України від 12.01.2018 р №12. Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/ 12_nm_2018.pdf
7. Порядок застосування Каталогу продуктів харчування під час організації харчування особового складу Збройних Сил України (редакція березень 2018 року). Режим доступу : https://public.docs.openprocurement.org/get/0f1c136df71848e196a6f48bc8f00647?KeyID=52462340&Signature=JkvyuhZC6XN5zymWDmxSVXAV1i0vKIrjfoK4YJM7AwHbXE7K0LDlu2oP5Q0aZ%2FOQRWH%252BurTejyOOKiKUGkzuBA%253D%253D
8. Депутат Ю.М. Оцінка організації харчування в зоні проведення антитерористичної операції на сході України // Епідеміологічні дослідження в профілактичній та клінічній медицині, присвячені засновнику західної епідемідеміології Джону Сноу : матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Харків, 2018. С. 26-28.
9. Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. К. : МОРИОН, 2001. 408 с.
10. Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України № 426 від 29 березня 2002 р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2002-%D0%BF
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2019. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.