На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 39-44
Економічні оцінки збитків від передчасної смертності внаслідок захворювань дихальних шляхів
Давиденко Г..М.1, Петросян А.А.1, Близнюк В.В.2
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Інститут економіки та прогнозування НАНУ

УДК: 314.4 : 368.025.7

РЕФЕРАТ:
Метою дослідження є здійснення вартісної оцінки збитків в економіці України від передчасної смертності, зумовленої захворюваннями дихальних шляхів.

Матеріали та методи. Соціальні збитки населення, пов'язані із захворюваністю на дихальних шляхів, розглядаються з точки зору втрат здоров'я і, як наслідок цього, погіршення якості життя, поширення захворю- ваності та смертності. Економічні збитки дозволяють уявити соціальні збитки в числовому вираженні. Важливою складовою при проведенні таких розрахунків є оцінка вартості життя і втрачених потенційних років життя в результаті передчасної смерті. Зазначені розрахунки проводилися з використанням порівняльного, медико-статистичного, демографічного, економіко-математічного методів дослідження, методу групування і структурно-логічного аналізу. При цьому використовувалися офіційні статистичні дані Міністерства охорони здоров'я України, Державної служби статистки і Фонду соціального страхування України за 2010-2015 роки.

Результати. Нами проведена оцінка втрачених потенційних років життя внаслідок передчасної смерті за класами хвороб, пов'язаних з органами дихальної системи. Отримані дані свідчать про те, що значну частину в загальній кількості втрат потенційних років життя становлять смерті внаслідок пневмонії (6,2%), злоякісних утворень трахеї, бронхів і легенів (35,6%), хронічних захворювань нижніх дихальних шляхів (10,4 %). В середньому з усіх вибраних захворювань на один смертний випадок втрачається 8,87 років потенційного життя. Проведені розрахунки кількісних оцінок втрат потенційних років життя з використанням показника віддачі від використання людського капіталу як вартісної оцінки людського життя (в 2015 р - 46413 грн., або 2124,7 дол. США) дозволили отримати суму економічних втрат - 11, 4 млрд. грн., або 523,8 млн. дол. США. При використанні поелементного підходу до даних 2015 р економічні втрати держави внаслідок передчасної смертності за рахунок захворюваності органів дихання склали 1,2% ВВП, або 24,03 млрд. грн.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
передчасна смертність, атмосферне повітря, вартість людського життя, економічна оцінка
ЛІТЕРАТУРА:
1. Уряд збільшив розмір пенсій сім’ям загиблих на Майдані до 8,5 тис. грн. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/247891261
2. Быков А.А. О методологии экономической оценки жизни среднестатистического человека (пояснительная записка) // Проблемы анализа риска. 2007. Т. 4, № 2. С. 178–191. Режим доступа: www.dex.ru/riskjournal/2007/2007_4_2/178-191.pdf
3. Нифантова Р.В., Шипицына С.Е. Современные методические подходы в оценке стоимости человеческой жизни. Экономика региона. 2012. № 3. С. 289-294.
4. Карабчук Т.С., Никитина М.В., Ремезкова В.П., Соболева Н.Э. Как оценить стоимость человеческой жизни? Экономическая социоло- гия. 2014. Т. 15. № 1. С. 89-106.
5. Рингач Н.О. Громадське здо- ров’я в Україні як чинник національної безпеки: монографія. К. : вид-во НАДУ, 2009. 296 с.
6. Dicker R., Gathany N., Anderson P., Segal B., Smith S., Thompson Ph. Principles of Epidemiology : 2-nd Edition. Self- Study Course 3030-G CDC / / US Department of Health & Human Services, 12/92. Available at : http://pubhealth.spb.ru/EpidD/
7. Yabroff K.R., Bradley C.J., Mariotto A.B., Brown L.M., Feuer E.J. Estimates and Projections of Value of Life Lost From Cancer Deaths in the United States. J Natl Cancer Inst. 2008. № 100 (24). Р. 1755-1762.
8. Brown D.W. Economic Value of Disability-adjusted Life Years Lost to Violence: Estimates for WHO Member States. Rev Panam Salud Publica. 2008. № 24 (3). Р. 203-209. DOI: https://doi.org/10.1590/S1020-49892008000900007
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.