На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (98), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (98)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2021   -   Сторінки: 14-19
Визначення канцерогенного ризику здоров'ю від дії хлороформу питної води за інгаляційного та нашкірного надходження до організму з використанням спрощених розрахункових формул
Липовецька О.Б.1, e-mail: igme_voda@ukr.net, Прокопов В.О.1, Антомонов М.Ю.1, e-mail: antomonov@gmail.com
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777:616-006: 004.942

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Розробити спрощені формули розрахунку канцерогенного ризику для здоров’я за інгаляційного та нашкірного надходження хлороформу питної води в організм людини.
Матеріалита методи. Середні добові дози за перорального, інгаляційного та нашкірного надходження хлороформу з питною водою в організм людини розраховували згідно з Р.2.1.10.1920-04 та МВ 2.2.4-122-2005. Розрахунок канцерогенних ризиків здійснювали з урахуванням добової дози надходження хімічної речовини протягом життя та фактора нахилу. Математичні розрахунки виконувались за допомогою пакета програм STATISTICA 10 portable.
Основні результати. У розрахунках канцерогенних ризиків формули визначення середньої добової дози за інгаляційного та нашкірного шляхах надходження канцерогену в організм людини є більш складними у порівнянні з пероральним шляхом з додатковими розрахунками, довідковими величинами, коефіцієнтами тощо. Тому нами було розроблено спрощений метод його оцінки. Для опису залежності канцерогенного ризику за інгаляційного та нашкірного шляхів надходження від концентрації хлороформу, як пріоритетного серед інших хлорорганічних сполук у воді, було вибрано лінійні регресійні моделі. Оцінка отриманих результатів за значеннями коефіцієнтів кореляції (R, RI), критерію Фішера (F, pF) та похибок коефіцієнтів (p) показала, що обидві моделі були адекватними вихідним даним з дуже високим ступенем достовірності.
Висновки. У результаті проведеного дослідження отримано рішення проблеми оцінки канцерогенного ризику здоров’ю від надходження хлороформу з питною водою інгаляційним та нашкірним шляхами за допомогою спрощених математичних формул лінійної залежності. Перевагою запропонованого методу рішення є швидкість та простота отримання значення індивідуального канцерогенного ризику для населення різних міст України за кожного шляху надходження в організм, виходячи з вмісту хлороформу у питній воді. Це дозволить застосувати оцінку ризиків для порівняльної оцінки впливу хлороформу питної води на різних територіях, у різні періоди часу до та після проведення профілактичних заходів, для порівняння ефективності впровадження нових технологічних процесів та устаткування тощо.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
канцерогеннй ризик, хлороформ, питна вода, інгаляційний та нашкірний шляхи, лінійні регресійні моделі
ЛІТЕРАТУРА:
1. Toxicological profile for chloroform. U.S. department of health and human services Public Health Service. Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 1997. URL : https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-03/documents/chloroform_toxicological_profil_tp6_3v.pdf
2. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. К. : Медицина, 2016. 400 с.
3. Оцінка канцерогенного ризику для здоров’я населення від споживання хлорованої питної води : методичні вказівки МВ 2.2.4-122-2005. К., 2006 http://document.ua/docs/tdoc9152.php
4. Hrudey S., Backer L., Humpage A., Krasner S. Evaluating evidence for association of human bladder cancer with drinking-water chlorination disinfection by-products. Journal of Toxicology and Environmental Health. Part B. 2015. Vol. 18 (5). P. 213-241.
5. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду : руководство Р 2.1.10.1920–04. URL : https://internet-law.ru/stroyka/text/46715/
6. Soil Screening Guidance: Technical Background Document. Second Edition U.S. EPA. 1996. URL : https://semspub.epa.gov/work/HQ/207.pdf
7. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. 2-е изд. К. : Мединформ, 2018. 579 с.
8. Антомонов М.Ю. Алгоритмизация выбора адекватных математических методов при анализе медико-биологических данных. Кибернетика и вычислительная техника. 2007. Вып. 153. С. 12-23.
9. Антомонов М.Ю. Методика формирования комплексных показателей в эколого-гигиенических исследованиях. Гигиена и санитария. 1993. № 7. С. 20-22.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2021. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.