На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (105)   -   Грудень, 2022   -   Сторінки: 28-35
Ефекти малих доз іонізуючого випромінювання у розвитку захворюваності на хвороби органів травлення в осіб, евакуйованих iз 30-кілометрової зони ЧАЕС, протягом 1992-2016 років. Епідеміологічне спостереження
Прикащикова К.Є.1, Ярошенко Ж.С.1, Капустинська О.А.1, Костюк Г.В.1, Полянська В.М.1, Сировенко В.І.1, Олепір О.В.1, Лук’янюк В.О.1, Шевельова В.І.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, Київ

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження. Епідеміологічна оцінюванка ризиків розвитку непухлинних хвороб органів травлення в евакуйованих осіб із 30-кілометрової зони Чорнобильської атомної електростанції протягом 1992–2016 років дослідження, аналіз впливу іонізуючого випромінювання у малих дозах.

Матеріали і методи. Епідеміологічні дослідження проводилися в когорті 4501 дорослої особи, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС, з наявністю реконструйованих ефективних доз зовнішнього іонізуючого випромінювання діапазоном 0,001 Зв ÷ 0,38 Зв.
Загальну когорту досліджуваних стратифіковано на 2192 особи, які експоновані дозами у діапазоні (0,001 Зв ÷ 0,05) Зв (КГ) (контрольна група – внутрішній контроль) та на 2309 осіб з дозами діапазону 0,051 Зв ÷ 0,38 Зв, експонована група (ЕГ). Застосовано такі епідеміологічні показники: абсолютний ризик (AR); відносний ризик (RR) з 95% (±СІ) довірчими інтервалами (показник змін величин ризиків з рівнем значимості (р<0,05); атрибутивний ризик (ATR). Розрахунки проводилися за кількістю людино-років під ризиком за роки спостереження (вперше виявлені захворювання на 103 люд.-років)
Ефект (захворів/не захворів) на одиницю значення фактор (1 Зв) (доза-ефект) визначали за ексцесами відносного ризику (ERR, 95% CI) з довірчим інтервалом та відсотком перевищенням атрибутивний ризику (ATR, %) абсолютного ризику у досліджуваних ЕГ.

Результати дослідження. У результаті епідеміологічних досліджень виявлено роль малих доз іонізуючого випромінювання на формування у дорослих осіб, евакуйованих з 30-кілометрової зони ЧАЕС за післяаварійний період патології органів травлення. Визначено достовірне перевищення у хворих, експонованих ефективними дозами у діапазоні ˂(0,051 ÷ 0,38) Зв показників абсолютного, атрибутивного та відносного ризиків. Найбільші показники абсолютного ризику виявлено за групами «Хвороби порожнини рота, слинних залоз та щелеп» (К00–К14) та «хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки» (К20–К31).

Висновок. На характер та інтенсивність розвитку патологій органів травлення у людей, евакуйованих із 30-кілометрової зони ЧАЕС, особливий вплив здійснюють малі дози іонізуючого випромінювання. Однак для оцінки питомої ваги внеску даної патології у загальну захворюваність необхідно провести додаткові дослідження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
евакуйовані, хвороби органів травлення, абсолютний ризик, відносний ризик, атрибутивний ризик
ЛІТЕРАТУРА:
1. Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П. Хвороби органів травлення – актуальна проблема клінічної медицини. Гастроентерологія. 2019. Т. 53. № 1. C. 1-6.
2. United Nations. Prevention and control of noncommunicable diseases: Report of the Secretary General (May 19, 2011). URL : https://digitallibrary.un.org/record/704820
3. Прикащикова К.Є. Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваності в евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС. Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років потому : Програма і тези доп. міжнарод. наук. конф. Київ, 2016. С. 215.
4. Чумак А.А., Саркісова Е.О., Гасанова О.В. Патологія системи травлення. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки: Національна доповідь України. Київ, 2016. С. 130–134.
5. Tsugane S. Salt, salted food intake, and risk of gastric cancer: epidemiologic evidence. Cancer Sci. 2005. Vol. 96 (1). P. 1-6. DOI : http://doi.org/ 10.1111/j.1349-7006.2005.00006.x
6. Пирогова О.Я., Бузунов В.О., Цуприков В.А., Домашевська Т.Е. Епідеміологія непухлинних захворювань. Евакуйовані. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011. За ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. С. 379–410.
7. Швайко Л.І. Неонкологічні захворювання бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (результати довгострокового спостереження). Український пульмонологічний журнал. 2012. № 4. С. 64–66.
8. Бузунов В.О., Капустинська О.А., Терещенко А.С. Стан здоров’я дорослого населення, евакуйованого із 30-кілометрової зони ЧАЕС. Тридцять років Чорнобильської катастрофи : радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України. Гол. ред. Д.А. Базика. Київ, 2016. С. 45–51.
9. Капустинська О.А., Прикащикова К.Є. Аналітичне дослідження та оцінка ризиків розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованого із 30-кілометрової зони ЧАЕС, за даними клініко-епідеміологічного реєстру. Радіологічний вісник. 2018. № 1–2 (66–67). С. 62–64.
10. Чумак В.В. Дози опромінення населення України внаслідок Чорнобильської аварії. 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє. Національна доповідь. Київ : Атіка, 2006. С. 3–13.
11. іхтарьов І.А., Працоган М.К., Чумак В.В., Нечаєв С.Ю., Василенко В.В., Циганков М.Я. Дози опромінення. Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986–2011. За ред. А.М. Сердюка, В.Г. Бебешка, Д.А. Базики. Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. С. 45–55.
12. Бузунов В.О., Пирогова О.Я., Краснікова Л.І., Цуприко В.А., Войчулене Ю.С., Домашевська Т.Є. Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань: навч.-метод. посіб. Київ : Авіценна, 2013. 120 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.