На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (102), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (102)   -   ЛЮТИЙ, 2022   -   Сторінки: 20-30
Оцінка токсичності та механізму дії на організм лікарського засобу– похідного камфорної кислоти
Палагіна І.А.1, Кудря М.Я.1
1 «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України, м. Харків

РЕФЕРАТ:
Лікарські засоби, їх активні інгредієнти в умовах виробництва та фармацевтичні відходи при потраплянні в об’єкти довкілля можуть бути небезпечними для здоров’я людини. Токсикологічна експертиза дозволяє прогнозувати ризик їх несприятливої дії на організм з визначенням пріоритетних критеріїв шкідливості.

Мета роботи: визначення можливих токсичних ефектів та механізму їх формування за різних умов експозиції оригінального антидіабетичного засобу на основі похідного камфорної кислоти – Діакамфу (ДКМФ).

Методи. Особливості впливу ДКМФ на організм вивчали в умовах гострого, підгострого та хронічного експериментів за різних шляхів його введення тваринам за показниками, які характеризують стан організму в цілому та окремих органів та систем, у тому числі прооксидантно-антиоксидантної та імунної систем. В окремих серіях експериментів досліджували його можливу алергізуючу та мутагенну дію.

Результати. Дослідження показали, що ДКМФ є практично нетоксичним за критерієм гострої токсичності, не кумулює, не має місцево-подразнюючої, мутагенної та алергізуючої дії, але здатний до шкірної резорбції. Несприятливий вплив ДКМФ на організм за умов перорального та інгаляційного наджодження реалізується шляхом порушення прооксидантно-антиоксидантного балансу та клітинних компонентів імунологічної резистентності. Визначено високу чутливість легенів до інгаляційного впливу ДКМФ, зважаючи на посилення вільнорадикального окиснення в тканині органу на тлі послаблення антиоксидантної системи та зниження функціонального резерву нейтрофілів, що виявляється в період післядії.

Висновки. З урахуванням механізму токсичної дії обгунтувано гранично допустиму концентрацію ДКМФ у повітрі робочої зони на рівні 0,4 мг/м3, ІІ клас небезпеки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
антидіабетичний засіб – похідне камфорної кислоти; токсичність; механізм токсичної дії
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.