На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (82)   -   2017   -   Сторінки: 66-70
Наукометричний аналіз публікаційної активності фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у виданнях, що входять до міжнародних баз даних
Савіна Р.В.1, Волощук О.В.1, Коркач В.С.1, Мельченко Ю.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 001.9 : 347.777

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - вивчити стан і тенденції показників активністі публікацій наукових співробітників інституту у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Вивчено динаміку кількості публікацій співробітників за 4 роки, їх розподіл у вітчизняних та іноземних виданнях, що входять в бази наукового цитування; проаналізовано кількісний розподіл публікацій в зарубіжних журналах.

Результати дослідження показали, що в період з 2012 по 2015 рік більшість публікацій вчених інституту було розміщено у вітчизняних наукових журналах. У 2014-2015 рр. значно розширилася географія країн, де співробітники опублікували результати своїх наукових розробок. Високу публікаційну активність у виданнях, що входять в міжнародні наукометричні бази і відкриті репозиторії, проявили лабораторія радіаційного захисту та лабораторія якості повітря. Активізація активністю публікацій вчених, особливо у виданнях, що входять в міжнародні реферативні і наукометричні бази даних, дозволить підвищити ефективність інтеграції вчених інституту в світове наукове співтовариство.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
оцінка наукової діяльності, публікаційна активність, наукометричний аналіз
ЛІТЕРАТУРА:
1. Акоев М.А., Маркусова В.А., Москалева О.В., Писляков В.В. Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии : монография. Екате ринбург : изд-во Урал. ун-та, 2014. 250 с.
2. Силин А.В., Кондрашова М.В., Авалуева Е.Б., Иванов С.В., Мациевский Н.А. Анализ основных показателей публикационной активности научно-педагогического работника в библиографических базах «Российский индекс научного цитирования», WEB of SCIENCE и SCOPUS : метод. рек. Санкт-Петербург : изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2014. 32 с.
3. Лукашевич Т. Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно з бібліометричною базою даних SCOPUS. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 2014. Вип. 40. С. 101-115.
4. Маліцький Б.А., Грачев О.О., Корнілов В.А., Рибачук В.П., Етоков В.І., Хорєвін В.І., Віденіна Н.Г., Головащенко Л.Р. Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. Національна академія наук України: структура, динаміка та ефективність наукового потенціалу: cтатистичний та наукометричний аналіз. К. : Фенікс, 2014. 142 с.
5. Кабакова Е.А. Использование наукометрических показателей при оценке научной деятельности. Вопросы территориального развития. 2014. Вып. 8. URL : http://vtr.vscc.ac.ru/article/1437/full
6. Бушуев С.Д., Білощицький А.О., Гогунський В.Д. Наукометричні бази: характеристика, можливості і завдання. Управління розвитком складних систем. 2014. № 18. C. 145-152.
7. Аналіз підходів до оцінки результативності діяльності наукових організацій (світовий досвід) / Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. URL : http:// www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?pa ge_id=221
8. SC Imago Journal & Country Rank. URL : http://www.scimagojr.com/index.php.
9. Оборский Г.А., Тонконогий В.М., Гогунский В.Д. Наукометрические исследования публикационной активности как составляющая инновационного развития универси- тета. Високі технології у машинобудуванні. 2014. № 1. С. 130-138.
10. Ефимова Г.З. Анализ эффективности наукометрических показателей при оценке научной деятельности. Вестник Тюменского гос. ун-та. 2012. № 8. C. 101-107.
11. Крючков Д.В., Артамонова Г.В. Статистический анализ публикационной активности научноисследовательских медицинских учреждений (по базе данных РИНЦ). Социальные аспекты здоровья населения. 2016. № 2 (48). URL : http://vestnik.mednet.ru/ content/view/747/30/lang,ru/
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.