На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (111), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (106)   -   БЕРЕЗЕНЬ, 2023   -   Сторінки: 75-79
Радіаційно-гігієнічний моніторинг у районі Запорізької АЕС в умовах загрози радіаційної небезпеки
Севальнєв А.І.1, Куцак А.В.1, Костенецький М.І.2, Лемешко Л.Т.2, Волщукова К.В.2, Тищенко Т.М.2
1 Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя
2 ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Запоріжжя

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Оцінити результати контролю радіаційних показників стану довкілля у Запорізькій області в умовах загрози радіаційної аварії на Запорізькій АЕС для прийняття рішень щодо застосування контрзаходів.

Матеріали та методи. У результаті аналізу багаторічних спостережень визначено показники радіоактивності на випадок виникнення радіаційної аварії. Було проведено понад 21000 вимірів гамма-фону території у 13 населених пунктах Запорізької області. Для вимірювання потужності еквівалентної дози використовувався метод дозиметрії. Для досліджень сумарної радіоактивності питної води із водопровідної мережі застосовувався радіометричний метод. Було відібрано 21 пробу. Дослідження сумарної бета-активності атмосферних осадів та осідаючого пилу проводилося седиментаційним методом. Загалом досліджено 34 проби.

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень було зафіксовано, що радіаційна складова на території області не змінилась – рівні гамма-фону залишились у межах багаторічних спостережень 10-12 мкР•год-1. Встановлено, що сумарна альфа-, бета-активність питної води відповідає вимогам діючого законодавства. Результати досліджень атмосферних осадів та осідаючого пилу свідчать про відсутність підвищення сумарної бета-активності в атмосфері порівняно з середнім багаторічним показником спостереження у період до 1986 року.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
радіаційно-гігієнічний моніторинг, радіаційна небезпека, показники радіоактивності довкілля, ризики опромінення, громадське здоров’я
ЛІТЕРАТУРА:
1. Про систему громадського здоров’я : Закон України станом на 06.06.2022 № 2573-IX. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2573-20
2. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля : Постанова КМ України станом на 30.03.1998 № 391. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98
3. Про затвердження Порядку проведення соціально-гігієнічного моніторингу : Постанова КМ України станом на 22.02.2006 № 182. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/182-2006
4. Мониторинг окружающей среды и источников для целей радиационной защиты : Руководство по безопасности. № RS-G-1.8/ МАГАТЭ. Вена, 2016, 141с. URL : https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1216r_web.pdf
5. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) : Державні гігієнічні нормативи 6.6.1.-8.5.001-08. Київ,1998.125с. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0116488-00
6. Про затвердження державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : Наказ МОЗ України станом на 12.05.2010 № 400. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.