На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (108)   -   2023   -   Сторінки: 70-76
Наднормативні концентрації хлороформу та сульфату алюмінію у питній воді та їхній вплив на метаболічні процеси в організмі лабораторних тварини
Томашевська Л.А.1, Прокопов В.О.1, Кравчун Т.Є.1, Дідик Н.В.1, Липовецька О.Б.1, Цицирук В.С.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ

РЕФЕРАТ:
Мета: визначення характеру та особливостей змін біохімічних показників у крові тварин за умов хронічного впливу різних концентрацій у питній воді хлороформу та сульфату алюмінію в ізольованому та комбінованому стані для обґрунтування критеріїв гігієнічної оцінки їхньої несприятливої дії на організм.

Об’єкт і методи дослідження: ізольована та комбінована дії хлороформу та сульфату алюмінію на біохімічні показники.

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами біохімічних досліджень слід зазначити, що зміни показників спостерігались у групах тварин, що зазнавали ізольованого впливу хлороформу (ХЛФ) та сульфату алюмінію (Al) на рівні 3 ГДК та 5 ГДК, були більш виразними, ніж у групах тварин з комбінованим впливом зазначених речовин – ХЛФ+Аl на рівні 3 ГДК та 5 ГДК. Зниження вмісту АсТ та підвищення рівня АлТ у вищезазначених дослідних групах тварин може свідчити про функціональні порушення печінки, особливо її ферментативної функції. Зазначені зміни вмісту глюкози та амілази у крові як показники вуглеводного обімну можуть свідчити про активацію процесів глікогенезу та гліколізу в організмі тварин, що може призвести до функціонального порушення підшлункової залози.
Встановлено, що вираженість ефектів залежала від характеру впливу досліджуваних факторів (ізольована або комбінована дія), рівнів їхніх ГДК та часу впливу.

Висновки. Характер та особливості змін біохімічних показників в організмі піддослідних тварин протягом шестимісячного хронічного санітарно-токсикологічного експерименту за ізольованої та комбінованої дій хлороформу та алюмінію питної води можуть свідчити про порушення метаболізму в органах та зміни інтенсивності регенераторних процесів на клітинному рівні у відповідь на несприятливий вплив токсикантів. Така тенденція до дисбалансу показників може бути своєрідним індикатором метаболічних компенсаторних перебудов в організмі під впливом комплексу факторів залежно від діючого рівня та терміну дії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
питна вода, хлороформ, сульфат алюмінію, комбінована дія, біохімічні показники
ЛІТЕРАТУРА:
1. Prokopov V. Pytna voda Ukrainy: medyko-ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty. Serdiuk A, editor. Kyiv : Medytsyna ; 2016 : 400 p. (Ukrainian).
2. Harkavyi S. [Hygienic assessment of the method of primary prevention of intestinal infections of water origin]. Suchasni infektsii. 2002 ; (2) : 64-7 (Ukrainian).
3. Hozhenko A., Petrenko N., Mokiienko A. [Biological bases of environmental safety and the use of chemical means of drinking water disinfection (literature review)]. Zhurnal AMN Ukrainy. 2008 ; 14 (1) : 134-49 (Ukrainian).
4. Prokopov V., Chychkovska H. [Hygienic evaluation of the results of monitoring of chlorinated drinking water of Ukraine regarding the content of chloroform]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places=Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2005 ; 45 : 61-6 (Ukrainian).
5. Prokopov V., Chychkovska H., Polishchuk O., Zorina O. [Chloroform in drinking water as a factor in carcinogenesis] In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places=Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2002 ; (3) : 131-2 (Ukrainian).
6. Yermachenko A., Kotov V., Ponomareva Y. [Halogen-containing compounds in drinking water as a risk factor for the formation of oncological morbidity in the population]. In: Hihiienichna nauka ta praktyka na rubezhi stolit: materialy XIV zizdu hihiienistiv Ukrainy [Hygienic science and practice at the turn of the century: materials of the XIV congress of hygienists of Ukraine; 2004 May 19-20; Dnipropetrovsk, Ukraine]. Dnipropetrovsk : Art-Pres ; 2004 : 204-7 (Russian).
7. Nieuwenhuijsen M.J. Chlorination disinfection byproducts in water and their association with adverse reproductive outcomes: a review. Occupational and Environmental Medicine. 2000 Feb 1 ; 57 (2) : 73-85. Available from: https://doi.org/10.1136/oem.57.2.73
8. Chernychenko I.O., Balenko N.V., Lytvychenko O.M. et al. [Carcinogenic Activity of Chloroform, Carbon Tetrachloride, 1,2-Dichloroethane, Trichlorethylene after Oral Combined Administration to Mice]. In: Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places=Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2002 ; (39) : 124-30 (Ukrainian).
9. Zapolskyi A. Pidhotovka vysokoiakisnoi vody v kharchovii promyslovosti [Preparation of highly acidic water in the food industry]. In: [IV International Water Forum «Aqua-Ukraine-2006». International Forum «Ecological Technologies – 2006»]. Kyiv ; 2006 : 338-9 (Ukrainian).
10. Yaroshenko K.K., Shabanov M.V. [Effectivnist of coagulative treatment of water effluents of ceramic ceramics]. In: Zbirnyk naukovykh prats Instytutu heokhimii navkolyshnoho seredovyshcha [Collection of scientific works of the Institute of Environmental Geochemistry]. Kyiv ; 2011 ; 19 : 95-101 (Ukrainian).
11. Cannata Andia J.B. Aluminium toxicity: its relationship with bone and iron metabolism. Nephrology Dialysis Transplantation. 1996 Jan 1 ; 11 (supp3) : 69-73. Available from: https://doi.org/10.1093/ndt/11.supp3.69
12. Srivastav A.L., Patel N., Chaudhary V.K. Disinfection by-products in drinking water: occurrence, toxicity and abatement. Environmental Pollution]. 2020 Dec ; 267 : 115474. Available from: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115474
13. Antomonov M.Yu. Matematicheskaia obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh. Kiev : Medinform ; 2017 : 578. (Russian).
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.